взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство АНОМАЛІЇ ПРИКРІПЛЕННЯ ПЛАЦЕНТИ
просмотров - 198

Кровотечі у послідовому періоді можуть бути при щільно­му прикріпленні або прирощенні плаценти (рис. 82).

Причиною цієї патології найчастіше є перенесені запальні процеси (метроендометрити), післяопераційні рубці на стінці матки, підслизові міоматозні вузли, вади розвитку матки. Зв'я­зок плаценти з маткою у цих випадках може бути надто ін­тимним, що призводить до патологічного перебігу третього періоду пологів.

У нормі ворсини хоріона проникають у функціональний шар ендометрію і лише окремі, так звані "якірні" ворсини проника­ють до базального шару. Якщо ж ворсини проникають у базальний шар, але не переходять за його межі, говорять про щільне прикріплення плаценти (placenta adhaerens).

Проникнення ворсин за межі базального шару називається справжнім прирощенням плаценти (placenta accreta). Більш глибоке проростання ворсин у м'язовий шар носить назву врос­тання плаценти (placenta increta), а коли вони проростають через всі шари матки, то має місце проростання плаценти (placenta percreta).

Клінічний перебіг третього періоду пологів при цій патоло­гії буде залежати від того, яка частина поверхні плаценти ін­тимно з'єднана зі стінкою матки. Частіше зустрічаються ви­падки, коли тільки частина плаценти щільно прикріплена до матки. Така патологія носить назву часткового щільного при­кріплення (або прирощення) плаценти.

Якщо ж плацента всією своєю поверхнею щільно прикріп­лена до стінки матки, то говорять про повне щільне прикріп­лення (чи прирощення) плаценти.

При частковому щільному прикріпленні (прирощенні) пла­центи ділянка плацентарної площадки матки, де ворсини хоріона відшарувались, є джерелом кровотечі. При цьому крово­теча виникає при відсутності ознак відшарування плаценти.

Уразі появи кровотечі у третьому періоді пологів за відсут­ності ознак відшарування плаценти акушерка (якщо немає лікаря) повинна зробити ручне відокремлення плаценти і ви­ділення посліду, обстеження стінок матки, масаж матки на кулаці та ввести скорочуючі матку середники.

Операцією ручного відокремлення плаценти повинна воло­діти також і медсестра.

При повному щільному прикріпленні (прирощенні) плацен­ти відсутні ознаки відшарування плаценти протягом півгоди­ни і більше, кровотечі немає. У таких випадках також необхід­но робити ручне відокремлення плаценти і виділення посліду. Проте слід пам'ятати, що при щільному прикріпленні плацен­ти вона відділяється рукою без особливих зусиль, а коли є при­рощення плаценти, спроби відшарування її рукою безуспішні і супроводяться сильною кровотечею. У такому випадку слід негайно припинити спробу відшарування, викликати лікарську бригаду. Деякі автори рекомендують, не виводячи руки з мат­ки, притиснути відшаровану ділянку плаценти до стінки мат­ки з метою зменшення крововтрати.

До приїзду лікарської бригади необхідно зробити венепун­кцію, налагодити переливання кровозамінників (якщо є кро­вотеча), при наявності чергового лікаря будь-якої спеціальності слід розпочати переливання крові. Тим часом організувати виклик резервних донорів.

У всіх випадках істинного прирощення плаценти слід вида­ляти матку.