взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство Біомеханізм пологів при тазових передлежаннях
просмотров - 249

Пологи при тазових передлежаннях проходять у три етапи:

1 етап - народження тазового кінця,

2 етап - народження плечового поясу,

3 етап - народження голівки.

Розрізняють наступні моменти біомеханізму (рис. 57):

1 момент- внутрішній поворот сідничок. Сідниці своїм по­перечним розміром (міжвертельною лінією, Ііпеа intertrochanterica) вставляються в один із косих розмірів пло­щини входу в таз. Першою йде передня сідничка, на ній знахо­диться ведуча точка. Тазовий кінець поступово опускається на тазове дно, де і відбувається поворот, після завершення якого міжвертельна лінія стає у прямий розмір площини виходу із тазу. Передня сідничка прорізується до утворення точки фік­сації.

2 момент - згинання тулуба у попереково-грудному відділі.

Після завершення повороту в ділянці гребеня клубової кістки плоду утворюється точка фіксації, навколо якої відбувається сильне бокове згинання тулуба у попереково-грудному відділі. Внаслідок цього згинання прорізується задня сідничка.

3 момент- внутрішній поворот плічок. Після народження тазового кінця в косий розмір площини входу в таз (в той са­мий, через який пройшла міжвертельна лінія) своїм попереч­ником (diameter biacromialis, 12 см) вступають плічка. Спинка плоду в цей час повертається дещо допереду. Плічка опуска­ються на тазове дно, де здійснюється поворот, внаслідок якого diameter biacromialis стає у прямий розмір площини виходу із тазу.

4 момент- згинання тулуба у шийно-грудному відділі хреб­та. Після завершення повороту плічок народжується верхня третина переднього плічка, на межі верхньої та середньої тре­тини його утворюється точка фіксації. Після цього відбуваєть­ся згинання хребта у шийно-грудному відділі за рахунок чого народжується заднє плічко.

5 момент -внутрішній поворот голівки. Голівка вступає у площину входу в таз у косий розмір, протилежний тому, через який пройшли сіднички. При переході із широкої частини по­рожнини малого тазу у вузьку розпочинається внутрішній по­ворот, що завершується в площині виходу із тазу. Стріловид-ний шов стає відповідно прямому розмірові, мале тім'ячко по­вертається допереду.

6 момент- згинання голівки. Після утворення точки фікса­ції в ділянці підпотиличної ямки відбувається згинання голів­ки, в результаті якого вона прорізується малим косим розмі­ром. Над промежиною з'являються підборіддя, обличчя, лоб, тім'я, потилиця.

У 2-му періоді пологів призначають спазмолітики (атропін, промедол, апрофен та інш.).

Особливої уваги заслуговує період вигнання, неправильне ведення якого може призвести до важких родових травм чи навіть смерті плода.