взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство III. Базисні знання
просмотров - 1170

1. Основні та додаткові розміри таза жінки, розміри доношеного плода.

2. Пальпація матки за методом Леопольда.

3. Вагінальне дослідження, його ціль, можливості, небезпечність.

4. Сучасні інструментальні методи дослідження в акушерстві (УЗД, ФКГ та ін.).

5. Роль навколоплідних вод для плода під час вагітності та в пологах.

6. Знеболювання пологів (акушерських операцій).

IV. Зміст навчальногоматеріалу

В процесі проведення практичного заняття викладач підкреслює немож­ливість пологів через природні статеві шляхи при неправильному положенні доношеного плода. Необхідно визначити причини, що зумовлюють встанов-

лення плода в поперечному (косому) положенні. Необхідно зазначити, що положення плода цікавить акушера з 28 тижня вагітності, коли можуть роз­початися передчасні пологи.

В Україні розроблена тактика профілактичного консервативного виправ­лення неправильного положення плода за допомогою комплексу гімна­стичних вправ (комплекс Шулешової — Грищенко, м. Харків). Вправи про­водяться в умовах жіночої консультації, під наглядом лікаря або досвідченої акушерки. Метод базується на тому, що при наданні тілу вагітної різних по­ложень підвищується рухливість плода, і на певному етапі занять плід може зайняти нормальне положення — поздовжнє. Слід наголосити на застосу­ванні фіксуючої пов'язки та строках II зняття.

Друга можливість змінити патологічне положення плода на фізіологічне-профілактичний зовнішній поворот плода — допустима при досяганні строку 35—36 тижнів вагітності і за відсутності протипоказань до цієї операції. Про­типоказання для зовнішнього повороту: рубець на матці, пізні гестози, бага­топлідна вагітність, багатоводдя, маловоддя, передлежання плаценти, цукро­вий діабет, гіпертонічна хвороба, загроза переривання вагітності та ін.

Операція виконується в акушерському стаціонарі, досвідченим лікарем. Є два варіанти зовнішнього профілактичного повороту: а) при поперечному положенні — на голівку; б) при косому — на частину, що ближча до входу в малий таз. Ускладнення профілактичного повороту: передчасне відшарування плаценти, передчасне відходження вод, затягування пуповини, гіпоксія плода, передчасні пологи.

При невдалому зовнішньому повороті чи наявності протипоказань до нього вагітна з поперечним положенням плода повинна перебувати під пиль­ним лікарським наглядом до завершення вагітності.

Госпіталізація у відділення патології вагітних проводиться в строки 36— 37 тижнів. Під час пологів при неправильному положенні плода виникає за­гроза не тільки життю плода, а й для матері. Якщо не змінити положення плода, відбувається розрив матки, в наслідок чого гинœе плід і в 60—70% — мати. Все це примушує надзвичайно відповідально ставитися до вибору ме­тоду розродження при неправильних положеннях плода. Слід наголосити, що після вилиття навколоплідних вод матка стискає плід стінками, і виникає ду­же складна акушерська ситуація.


Читайте также


 • - III. АНАМНЕЗ

  1. Наследственность. 2. Перенесенные заболевания. 3. Менструальная функция: а) время появления первых менструаций; б) через какое время установилась, если сразу не установилась, то за этот период какой имели тип и характер; в) тип менструаций: по сколько дней длятся, через... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова жіночого кісткового таза, м'яких тканин пологового каналу, кровопостачання та інервація органів малого тазу. 2. Плід як об'єкт пологів. 3. Фізіологія вагітності та пологів, рівні руху голівки відносно орієнтирів малого таза в динаміці пологів. 4. Біомеханізм... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова кісткового таза, розміри таза і його площин. 2. Будова зовнішніх і внутрішніх статевих органів, їх зміни під час вагіт­ ності. 3. Розміри доношеного плода. 4. Поняття про глибоку методичну пальпацію і аускультацію. 5. Поняття про ультразвукове і рентгенологічне... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Визначення строку вагітності. 2. Визначення строку своєчасних пологів. 3. Визначення строку передчасних пологів. 4. Визначення строку мимовільних абортів. 5. Визначення маси та довжини плода на різних строках вагітності. 6. Механізм дії на міометрій лікувальних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Діагностика пізніх термінів вагітності. 2. Анатомія кісткового таза. 3. Будова голівки плода. 4. Визначення передбачуваної маси плода. 5. Аускультація плода. IV. Зміст навчальногоматеріалу На першому занятті шляхом опитування студентів визначається поняття "тазойе... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Фізіологія вагітності та пологів. 2. Причина настання пологової діяльності. 3. Анатомія жіночого таза та пологових шляхів. 4. Функція фетоплацентарного комплексу при доношеній вагітності. 5. Клініка та перебіг пологів. 6. Методи зовнішнього та внутрішнього... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Вихідні та базисні знання

  1. Діагностика вагітності в ранні строки (можливі, сумнівні та достовірні ознаки вагітності). 2. Вміти збирати анамнез. 3. Проведення загального і спеціального огляду вагітної. 4. Визначення строку вагітності і передбачуваних пологів, маси гілода. 5. Аналіз лабораторних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Зміст навчального матеріалу

  д£ Невиношування вагітності — це самовільне переривання її від початку до Ш тижнів. Невиношування вагітності належить до числа досить частих видів акушерської патології, яка складає, за даними ВООЗ, 5—10%. Народження недоношених, гіпотрофічних дітей при цьому... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VIII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення патології вагітних, гінекологічне відділення, реанімація, мала операційна, учбові кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, дані лабораторних досліджень, історії хво­роб вагітних з раннім гестозом, набір інструментів для переривання... [Ознакомиться подробнее.]


 • - Захворювання III етапу післяпологової інфекції.

  Прогресуючий тромбофлебіт характеризується тим, що одночасно із запаленням судинної стінки і утворенням тромба патологічний процес поширюється далі веною. Тромби іноді розпадаються і заносяться током крові у легені, викликаючи емболію гілок легеневої артерії. Емболія... [Ознакомиться подробнее.]