взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство ВЕДЕННЯ ВАГІТНИХ У ЖІНОЧІЙ КОНСУЛЬТАЦІЇ
просмотров - 236

Вагітна жінка має бути взята на облік у жіночій консуль­тації до 12 тижнів вагітності. До цього терміну вагітності по­винні бути проведені всі необхідні обстеження, які дадуть мож­ливість виявити можливі ускладнення вагітності та діагносту­вати екстрагенітальні захворювання, при яких вагітність доно­шувати недоцільно або ризиковане. Питання про переривання вагітності за медичними показаннями слід вирішити до 12 тижнів вагітності. Якщо жінка бажає доношувати вагітність за наявності ускладнень або супутніх захворювань, то раннє ви­явлення захворювання дасть змогу своєчасно призначити адек­ватне лікування.

Об'єм необхідних обстежень:

1. Загальний аналіз крові (при взятті на облік, в 2-3 три­местрах, при виявленні відхилень — після лікування).

2. Загальний аналіз сечі (при взятті на облік, при кожному відвідуванні лікаря жіночої консультації).

3. Група крові, резус-фактор крові (при взятті на облік). При резус-від'ємній крові — визначення антитіл в першій половині вагітності — щомісячно, в другій половині — 2 рази на місяць.

4. Аналі крові на RW (при взятті на облік, в 1 і 2 тримест­рах).

5. Аяаліз крові на ВІЛ-інфікування (при взятті на облік, в 2-3 триместрах).

6. Біохімічний аналіз крові (при взятті на облік).

7. Бактеріскопічне дослідження вагінального вмісту (ступінь чистоти).

8. Бактеріологічне дослідження з носа, піхви на наявність патогенної флори.

9. флюорографічне обстеження всіх дорослих членів сім'ї вагітної.

10. УЗД-обстеження в 16-18 тижнів, в 25-26 тижнів.

11. Огляд терапевта͵ стоматолога, ЛОР-фахівця, окуліста (при взятті на облік, у 3 триместрі).

12. Кардіотахографія у 30, 36,40 тижнів вагітності.

При взятті вагітної жінки на облік необхідно виміряти зовнішні розміри тазу. Слід визначити висоту стояння дна мат­ки, якщо термін вагітності більше 12 тижнів, обвід живота на рівні пупка.

Артеріальний тиск у вагітних вимірюють обов'язково на обох руках при кожному відвідуванні. Слід перевірити наявність набряків на нижніх кінцівках, провести зважування вагітної при взятті на облік, при кожному відвідуванні лікаря жіночої кон­сультації.

Вагітна жінка при фізіологічному перебігу вагітності повин­на відвідувати жіночу консультацію щомісяця в першій поло­вині вагітності, двічі на місяць — до кінця другого триместру,

4 рази на місяць у третьому триместрі.