взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство Ведення переношеної вагітності
просмотров - 229

Потрібно на 1—2 тижні вагітності обстежувати жінок з метою установ­лення діагнозу пролонгованої або істинно переношеної вагітності, наявності ФПК. Для цього проводять амніоскопію, КТГ, визначення БФПП, доплеро-метричну оцінку плодового кровотоку. При вагітності 42 тижні рекомен­дується проводити активне розродження.

Дородову підготовку естрогенами з чеканням довільних пологів небажано проводити як при пролонгованій вагітності, так і при переношеній, Очікувальна тактика може мати місце при пролонгованій неускладненій вагітності (до 42 тижнів), а в інших випадках потрібно проводити активну тактику. Метод розродження необхідно обрати після визначення біологічної готовності матки до пологів. Зрілість шийки матки визначають за спеціальною шкалою, враховують вираженість 4-х ознак: консистенція шийки матки, її довжина, прохідність цервікального каналу і розміщення шийки матки відносно провідної осі таза. Кожну ознаку оцінюють від 0 до 2 балів

(0—2 — незріла шийка матки, 3—4 — недостатньо зріла, 5—6 — зріла, якщо шийка матки готова до родозбудження при 42—43 тижнях вагітності, його необхідно провести. Застосування простагландинів при незрілій шийці матки дає позитивні результати. З цією метою можна застосовувати внутрішньовенне введення простагландину Сг/0,75 мг, розведеного на фізіологічному розчині), який вводиться поволі, 20—30 крапель за 1 хв; чи ендоцервікальний гель, що містить 0,5 мг активної речовини простагландину С2 або для піхвового введення (0,75 мг активної речовини).

Існує чимало суперечливих думок щодо найбільш раціонального методу ведення переношеної вагітності при наявності неготової шийки матки; слід відзначити, що аспірація меконію може наступити навіть при розродженні за допомогою операції кесарева розтину.

Для діагностики стану плода використовують: клінічні дані, визначення БФПП, КТГ, амніоскопію, доплерометричну оцінку плодового кровотоку з визначенням індексів опору в середній мозковій артерії і аорті. Простежуєт­ься чітка залежність перинатальних ускладнень від стану гемодинаміки.

Так, при декомпенсації кровотоку у плода асфіксія спостерігається у всіх новонароджених, у кожної 2-ї дитини в неонатальний період визначається гіпоксично-ішемічні ураження ЦНС, у кожної 5-ї — синдром меконіальної аспірації.

Таким чином, жінкам з пролонгованою вагітністю, не ускладненою ФПН, для дородової підготовки слід застосовувати простагландини або дотримува­тись очікувальної тактики ведення до повних 42 тижнів вагітності, при про­лонгованій вагітності, ускладненій ФПН, — індукція пологів або плановий кесарів розтин, при істинно переношеній вагітності, не ускладненій ФПН, — індукція пологової діяльності, при істинно переношеній вагітності, усклад­неній ФПН, краще проводити плановий кесарів розтин.