взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство Відділення патології вагітних
просмотров - 200

Приміщення цього відділення має знаходитися подалі від пологових відділів і палат новонароджених, щоб вагітних не турбували зайві звуки. Слід забезпечити хворим повноцінний відпочинок вдень і вночі.

Особливої уваги потребують жінки, котрих готують до пла­нового кесарського розтину. З ними слід щоденно працювати, щоб переконати у необхідності операції, усунути страх за себе і за майбутню дитину. Варто наводити приклади інших жінок, які перебували разом з вагітною у відділенні патології і наро­дили здорових дітей.

Високий рівень фахових знань та умінь, точність у вико­нанні призначень, тактовність, людяність, уважність, самов­ладання, чуйність — ці якості конче необхідні медичній сестрі.

Останніми роками роль середнього медичного персоналу значно зросла. Медичні сестри почали працювати із складною технікою, виконувати відповідальні маніпуляції, це вимагає високої кваліфікації та постійного вдосконалення ними своїх знань.

Проте надзвичайно важливим залишається спілкування із хворими. Жоден комп'ютер не може замінити людського сло­ва, щирого співчуття та вчасної допомоги. Особливістю робо­ти в акушерстві та гінекології з деонтологічної точки зору є необхідність врахування своєрідності жіночої психіки, зокре­ма, психіки вагітної жінки. Медична сестра своїми діями, по­ведінкою та словом повинна створювати у хворої оптимістич­ний настрій, впевненість у швидкому одужанні чи сприятливо­му закінченні пологів, якщо йдеться про роділлю. Не слід ін­формувати хворих про результати аналізів, висновки лікарських консиліумів, висловлювати свої прогнози щодо термінів ліку­вання, розповідати про об'єм оперативних втручань. Таке пра­во має тільки лікар. Якщо у медсестри виникли сумніви у пра­вильності лікарських призначень, вона повинна негайно звер­нутися до лікуючого лікаря, в жодному разі не обговорюючи це з хворими або іншими особами.

Слід враховувати, що за особливостями свого фаху медичні працівники гінекологічних та акушерських стаціонарів часто мають справу з фактами, що стосуються інтимного життя па­цієнток, тому необхідна велика обережність у спілкуванні з ними та їхніми родичами, бо розголошення лікарської таєм­ниці може мати дуже серйозні наслідки.

Високі морально-етичні принципи, чітке дотримання деон-тологічних норм лікарями та середнім медичним персоналом мають величезне значення для ефективного лікування жінок.