взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство ГЕМОРАГІЧНИЙ ШОК В АКУШЕРСТВІ
просмотров - 184

Терміном геморагічний шок в акушерстві прийнято нази­вати стан, зумовлений гострою масивною крововтратою під час вагітності, в пологах чи післяпологовому періоді, який ха­рактеризується різким зниженням об'єму циркулюючої крові (ОЦК) і кровопостачання тканин. Розвиток геморагічного шоку є наслідком декомпенсації захисних сил організму. По­рушення гемодинаміки, як відповідь організму на крововтра­ту, залежить не лише від об'єму крововтрати, а й від вихідного стану організму. При наявності у вагітних і роділь екстрагенітальної патології (вади серця, захворювання нирок, цукровий діабет), гестозів, анемії в організмі уже є порушення, що зни­жують його толерантність до крововтрати.

Фізіологічною вважають крововтрату, що не перевищує 0,5% маси тіла. Патологічна крововтрата може бути компен­сованою і декомпенсованою. При відносно невеликій кровов­траті (біля 500 мл, що не перевищує 10% об'єму циркулюючої крові, або 0,89% маси тіла), в організмі відбувається компенса­ція за рахунок підвищення тонусу венозних судин. При цьому частота серцевих скорочень, AT суттєво не змінюються. При декомпенсованій крововтраті (об'ємом більше 1% маси тіла, або більше 20% ОЦК — 1000 мл і вище) у роділь та породіль відбувається порушення адаптаційних механізмів. Декомпен­сована крововтрата проявляється різкою блідістю шкірних покривів, прискоренням пульсу, зниженням AT, запаморочен­ням. Шкірні покриви блідо-ціанотичні, іноді навіть «мармуро­вого» кольору, вологі на дотик. Розвивається задишка.

У клініці розрізняють три ступені шоку.

Шок І ступеню (компенсований шок). Розвивається при зни­женні ОЦК на 20% (крововтраті 1% маси тіла). Систолічний AT при цьому знижується до 100 мм рт. ст., помірна тахікар­дія, пульс не більше 100 уд/хв. Шоковий індекс (співвідношен­ня частоти серцевих скорочень і систолічного AT) дорівнює 1. Спостерігається блідість шкірних покривів, зниження темпе­ратури тіла. Свідомість збережена.

Шок II ступеню (декомпенсований зворотний шок). Розви­вається при крововтраті, що складає 25-30% ОЦК (1,5% маси тіла). Спостерігається виражена блідість шкірних покривів, по­холодіння кінцівок, акроціаноз. Тахікардія до 120 уд/хв., глу­хість серцевих тонів, задишка. Систолічний AT падає до 100-80 мм рт. ст., наступає зниження венозного тиску. Порушується кровопостачання життєво важливих органів — серця, легень, мозку, органів черевної порожнини. Розвивається олігурія. Шоковий індекс рівний 1,5.

Шок III ступеню. Виникає при крововтраті, що складає біль­ше 35% ОЦК (більше 2% маси тіла). Клінічно він проявляєть­ся різкою блідістю і похолодінням шкірних покривів, частим поверхневим диханням, ступором, розширенням зіниць. Сис­толічний тиск нижчий 70 мм рт. ст. (діастолічний не визнача­ється). Пульс прискорений до 140 уд/хв. Шоковий індекс скла­дає 2.