взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство IV. Зміст навчального матеріалу
просмотров - 928

Вагітність у людини триває 280 днів (10 місячних місяців). Треба зверну­ти увагу на те, що строк вагітності визначають на підставі сукупності ознак, одна з яких сама по собі недостатня.

Методи визначення строку вагітності, пологів тадопологової відпустки

А. За першим днем останньої менструації. Припустимий день пологів визначається шляхом додавання 280 днів до першого дня останньої менст­руації. Зручніше від першого дня останньої менструації відняти 3 місяці і додати 7 днів.

Б. За першим ворушінням плода. У жінок, які народжують вперше, до дати першого ворушіння плода (20 тижнів) додають 20 тижнів (4 календарних місяці + 18 днів). У жінок, які народжують вдруге, до дати першого ворушіння (18 тиж­нів) додають 22 тижні (5 календарних місяців +1 день).

8. За розмірами матки (особливо у ранні строки вагітності). Висоту сто­ яння дна матки над лоном визначають сантиметровою стрічкою при спорож­ неному сечовому міхурі.

У різні строки вагітності розмір матки в середньому дорівнює:

4 тижні — розміру курячого яйця;

8 тижнів — розміру жіночого кулака;

12 тижнів — 3 см вище за лоно (з голівку новонародженого);

16 тижнів — 12 см вище за лоно (посœередині відстані між пупком та лоном);

20 тижнів — 16 см вище за лоно (на 2 поперечника пальця нижче пупка);

24 тижні — 20 см вище за лоно (на рівні пупка);

28 тижнів — 24 см вище за лоно (на 2—2,5 поперечника пальця вище пупка);

32 тижні — 28 см вище за лоно (посœередині відстані між пупком та мечо­подібним відростком);

36 тижнів — 32 см вище за лоно (на рівні реберної дуги);

40 тижнів — 32—34 см (посœередині відстані між пупком та мечоподібним відростком).

Треба звернути увагу на диференціально-діагностичні ознаки 32- і 40-тижневої вагітності.

Слід підкреслити, що висота стояння дна матки теж залежить від розмірів плода, положення його в матці, багатоплідності, товщини підшкірної ткани­ни, тургору шкіри.

У кінці 1-го місяця (4 тижні) зародок у зігнутому стані має довжину 1— 1,5 см, плідне яйце — розміром з грецький горіх. За зовнішнім виглядом ще не відрізняється від зародків тварин.

У кінці 2-го місяця (8 тижнів) довжина плода становить 2—2,5 см, голівка ще дуже велика відносно тулуба, кінцівки характерно розчленовані, зародок має людиноподібний вигляд.

У кінці 3-го місяця (12 тижнів) довжина плода — 9—10 см, маса 20—25 ᴦ. Плід набуває зовнішньо людського обрису, починають диференціюватися зовнішні статеві органи.

У кінці 4-го місяця (16 тижнів) довжина плода становить 15—17 см, маса

— 120 г, стать виразно розрізнюється.

У 5 місяців (20 тижнів) довжина плода 25—26 см, маса — 280 ᴦ. Голова порівняно з тулубом залишається великою, на ній з'являється волосся і пушок по всьому тілі. Починає відкладатися підшкірний жир. Плід, народжений жи­вим, здатен робити поверхневі дихальні рухи, проте не життєздатний, ознаки життя швидко згасають.


Читайте также


 • - IV. Зміст заняття

  Визначення: кесаревим розтином називають розроджувальну операцію, під час якої плід вилучається через розтин передньої черевної стінки й матки обіч природні пологові шляхи, якщо розродження через останні неможливе або небезпечне (Гентер Г. Г.). При з'ясуванні показань до... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Всіх жінок із захворюваннями внутрішніх органів необхідно протягом вагітності госпіталізувати у плановому порядку тричі. Перша планова госпіталізація проводиться у ранні строки вагітності (до 12 тижнів вагітності) для обстеження, уточнення діагнозу та вирішення ги- ... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Жіноча консультація є структурним підрозділом пологового будинку чи по­ліклініки, який призначений для надання всіх видів амбулаторної акушерської і гінекологічної допомоги. В роботі жіночої консультації відображається основний принцип медицини — єдність... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Абортом (від аЬогїш ^^гинути, зганяти) є будь-яке переривання вагітності протягом перших Я тижнів. Розрізняють нереривання вагітності в ранні (до 16 тижнів) і в пізні строки (16 — до т тижнів). Термін "пізній аборт" рекомендують замінити на "несвоєчасні пологи" (раїіиз... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Необхідно визначити поняття "післяпологового періоду", його трива­лість, підрозділи за строком. Післяпологовий період (пуерперій) — це 6—8-тиждневий період після розродження жінки, протягом якого репродуктивній тракт повертається до нормального стану, що існував... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Приступаючи до вивчення біомеханізму пологів, треба відзначити такі особливості в положенні голівки плода при потиличному передлежанні: 1) положення голівки до початку пологів не індиферентне, а трохи зігну­ те, тобто потилиця і мале тім'ячко нижче за велике; 2)... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Викладач формулює мету заняття, потім контролює вихідний рівень за­своєння матеріалу. Слід звернути увагу на те, що розрізняють 3 ступені роз­гинальних вставлень: І - так зване передньоголовне вставлення, голівка проходить через поло­говий канал прямим розміром,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Планування сім'ї за допомогою сучасних контрацептивних засобів роз­глядається як суттєвий фактор медико-санітарної допомоги, необхідної для забезпечення здоров'я сім'ї. Контрацептивні засоби поділяються на традиційні (механічні — кондоми, вагінальні діафрагми,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Акушерські кровотечі можна класифікувати таким чином. 1. Кровотечі в першій половині вагітності (мимовільний аборт, позамат­ кова вагітність, пухирцевий занесок, поліпи, ерозії, рак шийки матки, шийко­ ва вагітність). 2. Кровотечі під час другої половини... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  З усіх методів дослідження таза найважливіше значення має його вимірювання. Більшість внутрішніх розмірів таза недоступні для вимірювання, тому звичайно вимірюють зовнішні його розміри і за ними приблизно оцінюють розміри і форму малого таза. Вимірювання таза... [Ознакомиться подробнее.]