взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство IV. Зміст начального матеріалу
просмотров - 941

Великим вважають плід масою більш як 4000 г, та велœетенським — біль­ше 5000 ᴦ. Така патологія зустрічається в 8—14% випадків від всіх пологів. Причини розвитку великого плода та фактори, що впливають на масу плода: кількість попередніх пологів, вік вагітних за 30 років, стать плода, спад­ковість, переношування, цукровий діабет вагітної, надмірне харчування, у жінок з великим збільшенням ваги під час вагітності, набрякова форма гемо­літичної хвороби плода.

Розпізнавання великого плода: анамнестичні дані, маса дітей під час по­передніх пологів, ендокринні захворювання матері, маса матері. Огляд вагітної: наявність ожиріння, ендокринопатії, округла форма живота͵ окруж­ність живота понад 100 см, висота стояння дна матки понад 40 см, прямий розмір голівки понад 12 см, довжина плода за Альфрельдом понад 53 см, ви­соке стояння голівки плода над входом до малого таза перед пологами та під час пологів, дані ультразвукового дослідження.

У жінок з великим та велœетенським плодом вагітність має деякі особли­вості. У них в 2 рази частіше спостерігаються набряки, ОПГ-гестози, в 1,5 раза — багатоводдя, переношування. Під час пологів виникає несвоєчасне відходження навколоплідних вод і випадіння пуповини, неправильні встав­лення голівки плода, слабкість пологової діяльності, ендометрит в пологах, клінічно вузький таз, що у випадку пізньої його діагностики може спричини­ти розрив матки, патологічні кровотечі в III періоді пологів та ранньому післяпологовому періоді, розриви м'яких тканин пологового каналу знаступ­ною недостатністю тазового дна, розходження й розрив симфізу; нерідко на­ступає гіпоксія плода та підвищене пологове травмування новонародженого (кефалогематоми, внутрішньочерепний крововилив, переломи ключиць, травми хребта).

Пологи великим плодом відбуваються так само, як у випадку рівно-мірнозвуженого таза (біомеханізм пологів). У роділь з великим плодом частіше доводиться застосовувати оперативне завершення пологів (кесарів розтин, плодоруйнівні операції).

Показання до кесаревого розтину у випадку великого плода: клінічно або анатомічно вузький таз, тазове передлежання, слабкість пологової діяльності особливо одночасно з передчасним відходженням навколоплідних вод, різні поєднання акушерської і екстрагенітальної патології, що збільшує ризик уск­ладнень з боку матері і плода.

Профілактика розвитку великого плода і ускладнень під час пологів: своєчасна діагностика можливих причин розвитку великого плода, тобто ви­явлення жінок групи високого ризику (ожиріння, цукровий діабет і т.п.), своєчасне надання поради щодо режиму харчування, своєчасна діагностика великого плода і госпіталізація таких вагітних за 2 тижні до пологів. У стаціонарі слід вибрати правильну тактику ведення пологів.


Читайте также


 • - IV. Зміст заняття

  Визначення: кесаревим розтином називають розроджувальну операцію, під час якої плід вилучається через розтин передньої черевної стінки й матки обіч природні пологові шляхи, якщо розродження через останні неможливе або небезпечне (Гентер Г. Г.). При з'ясуванні показань до... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Всіх жінок із захворюваннями внутрішніх органів необхідно протягом вагітності госпіталізувати у плановому порядку тричі. Перша планова госпіталізація проводиться у ранні строки вагітності (до 12 тижнів вагітності) для обстеження, уточнення діагнозу та вирішення ги- ... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Жіноча консультація є структурним підрозділом пологового будинку чи по­ліклініки, який призначений для надання всіх видів амбулаторної акушерської і гінекологічної допомоги. В роботі жіночої консультації відображається основний принцип медицини — єдність... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Абортом (від аЬогїш ^^гинути, зганяти) є будь-яке переривання вагітності протягом перших Я тижнів. Розрізняють нереривання вагітності в ранні (до 16 тижнів) і в пізні строки (16 — до т тижнів). Термін "пізній аборт" рекомендують замінити на "несвоєчасні пологи" (раїіиз... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Необхідно визначити поняття "післяпологового періоду", його трива­лість, підрозділи за строком. Післяпологовий період (пуерперій) — це 6—8-тиждневий період після розродження жінки, протягом якого репродуктивній тракт повертається до нормального стану, що існував... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Приступаючи до вивчення біомеханізму пологів, треба відзначити такі особливості в положенні голівки плода при потиличному передлежанні: 1) положення голівки до початку пологів не індиферентне, а трохи зігну­ те, тобто потилиця і мале тім'ячко нижче за велике; 2)... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Викладач формулює мету заняття, потім контролює вихідний рівень за­своєння матеріалу. Слід звернути увагу на те, що розрізняють 3 ступені роз­гинальних вставлень: І - так зване передньоголовне вставлення, голівка проходить через поло­говий канал прямим розміром,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Планування сім'ї за допомогою сучасних контрацептивних засобів роз­глядається як суттєвий фактор медико-санітарної допомоги, необхідної для забезпечення здоров'я сім'ї. Контрацептивні засоби поділяються на традиційні (механічні — кондоми, вагінальні діафрагми,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Акушерські кровотечі можна класифікувати таким чином. 1. Кровотечі в першій половині вагітності (мимовільний аборт, позамат­ кова вагітність, пухирцевий занесок, поліпи, ерозії, рак шийки матки, шийко­ ва вагітність). 2. Кровотечі під час другої половини... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  З усіх методів дослідження таза найважливіше значення має його вимірювання. Більшість внутрішніх розмірів таза недоступні для вимірювання, тому звичайно вимірюють зовнішні його розміри і за ними приблизно оцінюють розміри і форму малого таза. Вимірювання таза... [Ознакомиться подробнее.]