взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство VII. Методичне забезпечення
просмотров - 1007

Місце проведення заняття: навчальна кімната͵ пологовий зал. Оснащення: фантом, кістковий таз, лялька, малюнки (скелœетована голівка плода, окремі моменти біомеханізму пологів, схематичне зображення різної висоти стояння голівки плода в тазі, схематичні малюнки голівки плода).

Контрольні запитання та завдання

1. Визначення біомеханізму пологів.

2. Визначення ведучої чи провідної точки, ведуча точка при передньому виді потиличного передлежання.

3. Назвіть і опишіть, як здійснюється перший момент біомеханізму, а та­ кож другий, третій, четвертий і п'ятий моменти при передньому виді потиличного передлежання.

4. Перелічіть і обгрунтуйте теорії причинності окремих моментів біомеханізму пологів.

5. Вкажіть розмір, яким голівка проходить пологовим каналом, і конфігурацію її при передньому виді потиличного передлежання.

6. Перелічіть фактори, сприятливі для утворення заднього виду потилич­ ного передлежання.

7. Назвіть і розкажіть, як здійснюється перший момент біомеханізму по­ логів, а також другий, третій, четвертий, п'ятий моменти при задньому виді потиличного передлежання.

8. Вкажіть розмір, котрим голівка проходить пологовим каналом, конфігурацію голівки при задньому виді потиличного передлежання.

9. Особливості клінічного перебігу пологів при задньому виді потилично­ го передлежання.

Завдання для самостійної роботи

1. Покажіть на фантомі положення голівки відносно площини входу до малого таза у таких випадках:

а) голівка плода малим сегментом у вході до таза;

б) голівка великим сегментом у вході до таза;

в) голівка плода в порожнині малого таза.

2. Покажіть на фантомі моменти біомеханізму пологів:

а) при передньому виді потиличного передлежання, І позиція;

б) при задньому виді потиличного передлежання, І позиція;

в) голівка плода в порожнинні малого таза;

г) при задньому виді потиличного передлежання, II позиція.

3. Визначте при вагінальному дослідженні положення стрілоподібного шва і малого тім'ячка.

4. Покажіть ведучу точку на голівці плода при передньому виді потилич­ ного передлежання.

5. Покажіть ведучу точку на голівці плода при задньому виді потилично­ го передлежання.

Ситуаційні задачі

№ 1. Вагітна 24 років, перша вагітність, перші пологи. Почалася регуляр­на пологова діяльність. При вагінальному дослідженні: шийка матки згладже­на, відкриття маткового вічка — 4 см, плідний міхур цілий, голівка плода притиснута до входу в малий таз. Стрілоподібний шов у поперечному розмірі, тім'ячко трикутної форми в центрі таза, звернено вліво. Діагноз. Який момент біомеханізму пологів?

№ 2. Першовагітна 26 років поступила з регулярною пологовою діяльні­стю. При вагінальному дослідженні: стрілоподібний шов в правому косому


Читайте также


 • - VII. Задания самостоятельной работы (СРИ).

  1. Тематический план самостоятельной работы интерна по дисциплине «Организация акушерско-гинекологической помощи в ОВП» Номер занятия Тема занятия Форма проведения Продолжительность в часах 1 2 3 4 1 занятие Организация акушерско –... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал, відділення патології вагітних, дитяче відділення. Оснащення: таблиці, скелетований таз, лялька, сантиметрова стрічка, та-зомір, контрольні питання і задачі. Контрольні запитання і завдання 1. Будова жіночого... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення занять: навчальна кімната, пологовий зал, операційна. Оснащення: навчальні таблиці, муляжі, інструменти — перфоратор Фе­номенова і Бло, ножиці Феноменова, кюретка для ексцеребрації, краніокласт Брауна, ножиці Зібольда, декапітаційний гачок Брауна,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення екстрагенітальної патології вагіт­них, пологовий зал, відділення реанімації та інтенсивної терапії, Навчальні кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, набори для венесекції, катетери, інструмен­тарій для інтубації трахеї, апарати для... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, гінекологічне відділення (оглядова, маніпуляційна, операційний блок, музей кафедри, кабінет УЗД). Оснащення: таблиці, муляжі, тренажери, макропрепарати маткової труби; дані лабораторних досліджень; аналізи крові, УЗД,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: палати відділення патології вагітну кабінет функціональної діагностики, пологовий зал, навчальна кімната. Обладнання: таблиці, дані УЗД; проводиться клінічний розбір рагітних або породіль з багатопліддям, за відсутності таких вагітних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, палата патології вагітних, пологовий зал. Оснащення: навчальні таблиці, фантоми, ляльки, тази, слайди. Контрольні запитання та завдання 1. Що таке розгинальне передлежання і вставлення голівки? 2. Які існують ступені... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната (з аналізом історії пологів, які ускладнилися слабкістю пологової діяльності), пологовий зал (з діагнос­тикою слабкості пологової діяльності методом кардіотокографії). Ма­теріальне обладнання: історії пологів, роділлі в... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Оснащення: таблиці, муляжі, імунологічні тести на вагітність, інструкція до постановки тесту, рукавички, схемограми, тести базальної температури, кольпоцитограми. Контрольні запитання та завдання 1. Як впливає вагітність на різні системи та їх функції (молочні залози,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, кабінет функціональної діагностики, кабінет з муляжами, палата патології вагітних, пологовий зал, жіноча консультація. Оснащення: навчальні таблиці, тазовимірювач, ляльки, таз, фантом, сан­тиметрова стрічка, календар,... [Ознакомиться подробнее.]