взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство VII. Методичне забезпечення
просмотров - 910

Місце проведення заняття: навчальна кімната͵ палата патології вагітних, пологовий зал.

Обладнання: фантом, лялька, кістковий таз, стетоскоп, сантиметрова стрічка, таблиці. Для проведення заняття підготувати 1—2 вагітних з тазовим передлежанням плода.

Контрольні запитання та завдання

1. Що називається тазовим передлежанням плода? Його види.

2. Як часто зустрічаються тазові передлежання?

3. Причини тазових переддежань.

4. Основні моменти біомеханізму пологів при тазових передлежаннях.

5. Особливості біомеханізму пологів при тазових передлежаннях.

6. Особливості перебігу І періоду пологів при тазових передлежаннях.

7. Які ускладнення виникають в І періоді пологів?

8. Особливості перебігу II періоду пологів.

9. Які ускладнення виникають в II періоді пологів?

10. Особливості перебігу III періоду пологів.

11. Які ускладнення виникають в III періоді пологів?

12. Як ведеться І період пологів при тазовому передлежанні?

13. Особливості ведення II періоду пологів при тазовому передлежанні.

14. Коли акушери надають допомогу за Цов'яновим І? її техніка.

15. Коли акушери надають допомогу за Цов'яновим II? її техніка.

16. Які ускладнення виникають при наданні допомоги за Цов'яновим І та II?

17. В чому полягає класична ручна допомога?

18. Чому фізіологічні пологи при тазових передлежаннях межують зпа­ тологією?

19. Показання до кесаревого розтину при тазових передлежаннях плода.

ння для Оімостійноїроботи

1. Зберіть анамнез > 2. Проведіть обсі передлежанні і 3. Проведіть вагіііа жанні. Проведіть ловним і тазову Вивчіть данні У^

|заптної аб^ роділлі з тазовим передлежанням. :ння вагітної прийомами Леопольда при тазовому іте оцінку.

►не обстеження в пологах при тазовому передле-

4. 5. 6. 7. 8.

Шіальну діагностику у обстеженої вагітної між го-плода.

Визначіть пере^ Вислухайте серц! Продемонструй редлежанні. 9. Покажіть на класичної ки плода. 10. Складіть план ^ від маси плода. Ситуаційні №1. Вагітна Е., 20 р< обстеженні: вагітність 5 передлежання плода. Я^ діагноз? №2. У роділлі А., 25 р длежанням плода, в поіц криття маткового вічка 6 с

яувану мас^у плода.

0ття плод^ ПрИ тазовому передлежанні.

на фантомі біомеханізм пологів при тазовому пе-

^Мі допомогу за Цов'яновим І, II, технічні прийоми допомоги гфи звільненні плечового поясу та голів-

пологів при тазових передлежаннях залежно

рачі для оцінкіі вихідного рівня знань.

в, пізно взйТ0 на облік в жіночій консультації. При г-36 тиж., ожиріння III ступеня, підозра на тазове ддаткові методи обстеження допоможуть уточнити


Читайте также


 • - VII. Задания самостоятельной работы (СРИ).

  1. Тематический план самостоятельной работы интерна по дисциплине «Организация акушерско-гинекологической помощи в ОВП» Номер занятия Тема занятия Форма проведения Продолжительность в часах 1 2 3 4 1 занятие Организация акушерско –... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал, відділення патології вагітних, дитяче відділення. Оснащення: таблиці, скелетований таз, лялька, сантиметрова стрічка, та-зомір, контрольні питання і задачі. Контрольні запитання і завдання 1. Будова жіночого... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення занять: навчальна кімната, пологовий зал, операційна. Оснащення: навчальні таблиці, муляжі, інструменти — перфоратор Фе­номенова і Бло, ножиці Феноменова, кюретка для ексцеребрації, краніокласт Брауна, ножиці Зібольда, декапітаційний гачок Брауна,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення екстрагенітальної патології вагіт­них, пологовий зал, відділення реанімації та інтенсивної терапії, Навчальні кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, набори для венесекції, катетери, інструмен­тарій для інтубації трахеї, апарати для... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, гінекологічне відділення (оглядова, маніпуляційна, операційний блок, музей кафедри, кабінет УЗД). Оснащення: таблиці, муляжі, тренажери, макропрепарати маткової труби; дані лабораторних досліджень; аналізи крові, УЗД,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: палати відділення патології вагітну кабінет функціональної діагностики, пологовий зал, навчальна кімната. Обладнання: таблиці, дані УЗД; проводиться клінічний розбір рагітних або породіль з багатопліддям, за відсутності таких вагітних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, палата патології вагітних, пологовий зал. Оснащення: навчальні таблиці, фантоми, ляльки, тази, слайди. Контрольні запитання та завдання 1. Що таке розгинальне передлежання і вставлення голівки? 2. Які існують ступені... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал. Оснащення: фантом, кістковий таз, лялька, малюнки (скелетована голівка плода, окремі моменти біомеханізму пологів, схематичне зображення різної висоти стояння голівки плода в тазі, схематичні малюнки голівки... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната (з аналізом історії пологів, які ускладнилися слабкістю пологової діяльності), пологовий зал (з діагнос­тикою слабкості пологової діяльності методом кардіотокографії). Ма­теріальне обладнання: історії пологів, роділлі в... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Оснащення: таблиці, муляжі, імунологічні тести на вагітність, інструкція до постановки тесту, рукавички, схемограми, тести базальної температури, кольпоцитограми. Контрольні запитання та завдання 1. Як впливає вагітність на різні системи та їх функції (молочні залози,... [Ознакомиться подробнее.]