взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство VII. Методичне забезпечення
просмотров - 950

Місце проведення, передпологова палата͵ пологовий зал, навчальна кімната.

Обладнання: устаткування та інструментарій пологового блоку, демонст­раційні таблиці, слайди, фантоми й муляжі для відпрацювання прийомів об­стеження та допомоги у пологах, первинної обробки новонародженого.

Контрольні запитання та завдання

1. Перелічити періоди пологів, їх розмежування та тривалість.

2. Розповісти про механізм розкриття шийки матки.

3. Назвати об'єктивні ознаки пологової діяльності та її ефективності у І та II періодах пологів.

4. Назвати головні ознаки переймів і потуᴦ.

5. Як визначити ступінь розкриття шийки матки?

6. Обгрунтувати необхідну частоту вагінальних досліджень у пологах.

7. Яку об'єктивну інформацію необхідно отримати при вагінальному дослідженні?

8. Дати визначення передчасному, ранньому, своєчасному та запіз- нілому збіганню навколоплідних вод.

9. Перелічити способи контролю стану плода.

10. Як визначити динаміку просування голівки плода?

11. Обгрунтувати максимально припустиму тривалість II періоду пологів та стояння голівки в одній площині малого таза.

12. В чому полягає надання акушерської допомоги при народженні плода?

13. Дати визначення III періоду пологів, назвати його тривалість.

14. Перелічити ознаки відшарування плаценти.

15. За яким механізмом триває відшарування плаценти від стінки матки?

16. Який механізм гемостазу в III та ранньому післяпологовому періодах?

17. Що таке фізіологічна крововтрата у пологах, які її абсолютні та відносні допустимі величини?

18. Назвати переваги й недоліки існуючих методів знеболювання пологів.

Завдання для самостійної роботи

1. У передпологовій палаті виконати огляд та зовнішнє дослідження роділлі з оцінкою пологової діяльності та стану плода.

2. Відпрацювати на фантомі техніку акушерської допомоги у II періоді пологів. Вказати відповідні моменти біомеханізму пологів.

3. Показати на фантомі прийоми визначення відшарування плаценти.

4. Показати на фантомі прийоми виділення відшарованої плаценти.

5. Показати на фантомі техніку первинної обробки новонародженого.

Ситуаційні задачі (контроль початкового рівня знань)

№1. Під час зовнішнього обстеження роділлі прийомами Леопольда над входом у малий таз визначено округлу рухливу щільну передлеглу частину. Праворуч досяжні пальпації дрібні частини плода. З лівого боку вислуховується його серцевий ритм на тлі гучного шуму пуповини і пла­центи. Товщина передньої черевної стінки помірна, діастаз прямих м'язів живота виразний. Які, за попередніми даними, вид, позиція та передлежа-ння плода?

№2. Під час народження плода в потиличному передлежанні спостерігали наступну послідовність рухів голівки: спочатку з боку промежини про­різалися тім'яні горби, потім з-під лона народилося обличчя, далі голівка оберталася потилицею до правого стегна роділлі. В якому виді, позиції перед­лежанні плода відбулися пологи?


Читайте также


 • - VII. Задания самостоятельной работы (СРИ).

  1. Тематический план самостоятельной работы интерна по дисциплине «Организация акушерско-гинекологической помощи в ОВП» Номер занятия Тема занятия Форма проведения Продолжительность в часах 1 2 3 4 1 занятие Организация акушерско –... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал, відділення патології вагітних, дитяче відділення. Оснащення: таблиці, скелетований таз, лялька, сантиметрова стрічка, та-зомір, контрольні питання і задачі. Контрольні запитання і завдання 1. Будова жіночого... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення занять: навчальна кімната, пологовий зал, операційна. Оснащення: навчальні таблиці, муляжі, інструменти — перфоратор Фе­номенова і Бло, ножиці Феноменова, кюретка для ексцеребрації, краніокласт Брауна, ножиці Зібольда, декапітаційний гачок Брауна,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення екстрагенітальної патології вагіт­них, пологовий зал, відділення реанімації та інтенсивної терапії, Навчальні кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, набори для венесекції, катетери, інструмен­тарій для інтубації трахеї, апарати для... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, гінекологічне відділення (оглядова, маніпуляційна, операційний блок, музей кафедри, кабінет УЗД). Оснащення: таблиці, муляжі, тренажери, макропрепарати маткової труби; дані лабораторних досліджень; аналізи крові, УЗД,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: палати відділення патології вагітну кабінет функціональної діагностики, пологовий зал, навчальна кімната. Обладнання: таблиці, дані УЗД; проводиться клінічний розбір рагітних або породіль з багатопліддям, за відсутності таких вагітних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, палата патології вагітних, пологовий зал. Оснащення: навчальні таблиці, фантоми, ляльки, тази, слайди. Контрольні запитання та завдання 1. Що таке розгинальне передлежання і вставлення голівки? 2. Які існують ступені... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал. Оснащення: фантом, кістковий таз, лялька, малюнки (скелетована голівка плода, окремі моменти біомеханізму пологів, схематичне зображення різної висоти стояння голівки плода в тазі, схематичні малюнки голівки... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната (з аналізом історії пологів, які ускладнилися слабкістю пологової діяльності), пологовий зал (з діагнос­тикою слабкості пологової діяльності методом кардіотокографії). Ма­теріальне обладнання: історії пологів, роділлі в... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Оснащення: таблиці, муляжі, імунологічні тести на вагітність, інструкція до постановки тесту, рукавички, схемограми, тести базальної температури, кольпоцитограми. Контрольні запитання та завдання 1. Як впливає вагітність на різні системи та їх функції (молочні залози,... [Ознакомиться подробнее.]