взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство VII. Методичне забезпечення
просмотров - 880

Місце проведення занять: навчальна кімната͵ післяпологове відділення.

Обладнання: вагінальні дзеркала, жолобуваті зонди, корнцанги, скло для забору мазків, таблиці, історії пологів з результатами лабораторних дослід­жень.

Контрольні запитання та завдання

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Скільки триває післяпологовий період? Визначення раннього післяпологового періоду. Як здійснюється інволюція матки та інших статевих органів після пологів? Що таке лохії? їх характеристика та фізіологічна роль. Як змінюються розміри та маса матки після пологів? Як проводиться нагляд за статевими органами породіллі та швами? Нагляд за молочними залозами, режим годування та зціджування, склад молозива та молока. Як проводиться профілактика тріщин сосків?

Які захисні механізми сприяють безпечності перебігу післяполо­гового періоду? 10. Яка роль лікувальної фізкультури в післяпологовому періоді?

Завдання для самостійної роботи студентів

1. Провести санацію швів промежини, зняти їх.

2. Дати оцінку перебігу післяпологового періоду на підставі клінічних та лабораторних досліджень.

3. Виписати рецепти препаратів, що скорочують матку.

4. Дати рекомендації щодо лікування гіпогалактії.

5. Дати настанову породіллі при виписці.

Ситуаційні задачі

№ 1. На п'яту добу після пологів рівень стояння дна матки на 4 см нижче пупка. Пологи відбувались великим плодом (масою 4500 г). Дайте оцінку пе­ребігу післяпологового періоду.

№ 2. При огляді породіллі на сьому добу після пологів цервікальний ка­нал вільно пропускає 1 поперечник пальця: матка збільшена до 12—13 тижнів вагітності. Чи можна виписувати породіллю додому?

№ 3. При аналізі виділень з шийки матки на шосту добу після пологів лейкоцити вкривають всœе поле зору. Дія лікаря ?

№ 4. У дослідженні виділень з шийки матки знайдено грамнегативний внутрішньоклітинний диплокок. Діагноз. Що робити?

№ 5. У дослідженні виділень з шийки матки знайдено палички молочно­кислого бродіння та грамнегативний позаклітинний диплокок. Діагноз. Що робити ?

Завдання для позааудиторноїроботи

1. На матеріалі клініки простежити зв'язок між перебігом пологів та післяпологового періоду.

2. Зробіть літературний огляд з питань змін в ендокринній системі жінки в післяпологовому періоді.

3. Простежте вплив різних методів стимуляції лактації:

- згідно з даними літератури;

— згідно з результатами базової клініки.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Степанківська І.К., Михайленко Є.Л. Акушерство. — К., 2000.

2. Запорожан В. М. Акушерство. — ТІ. — 2000.

3. Грищенко В.І. Акушерство. — Харків: Основа, 2000.

4. Нисвандер К., Зване А. Акушерство. — Москва: Практика, 1999.


Читайте также


 • - VII. Задания самостоятельной работы (СРИ).

  1. Тематический план самостоятельной работы интерна по дисциплине «Организация акушерско-гинекологической помощи в ОВП» Номер занятия Тема занятия Форма проведения Продолжительность в часах 1 2 3 4 1 занятие Организация акушерско –... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал, відділення патології вагітних, дитяче відділення. Оснащення: таблиці, скелетований таз, лялька, сантиметрова стрічка, та-зомір, контрольні питання і задачі. Контрольні запитання і завдання 1. Будова жіночого... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення занять: навчальна кімната, пологовий зал, операційна. Оснащення: навчальні таблиці, муляжі, інструменти — перфоратор Фе­номенова і Бло, ножиці Феноменова, кюретка для ексцеребрації, краніокласт Брауна, ножиці Зібольда, декапітаційний гачок Брауна,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення екстрагенітальної патології вагіт­них, пологовий зал, відділення реанімації та інтенсивної терапії, Навчальні кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, набори для венесекції, катетери, інструмен­тарій для інтубації трахеї, апарати для... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, гінекологічне відділення (оглядова, маніпуляційна, операційний блок, музей кафедри, кабінет УЗД). Оснащення: таблиці, муляжі, тренажери, макропрепарати маткової труби; дані лабораторних досліджень; аналізи крові, УЗД,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: палати відділення патології вагітну кабінет функціональної діагностики, пологовий зал, навчальна кімната. Обладнання: таблиці, дані УЗД; проводиться клінічний розбір рагітних або породіль з багатопліддям, за відсутності таких вагітних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, палата патології вагітних, пологовий зал. Оснащення: навчальні таблиці, фантоми, ляльки, тази, слайди. Контрольні запитання та завдання 1. Що таке розгинальне передлежання і вставлення голівки? 2. Які існують ступені... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал. Оснащення: фантом, кістковий таз, лялька, малюнки (скелетована голівка плода, окремі моменти біомеханізму пологів, схематичне зображення різної висоти стояння голівки плода в тазі, схематичні малюнки голівки... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната (з аналізом історії пологів, які ускладнилися слабкістю пологової діяльності), пологовий зал (з діагнос­тикою слабкості пологової діяльності методом кардіотокографії). Ма­теріальне обладнання: історії пологів, роділлі в... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Оснащення: таблиці, муляжі, імунологічні тести на вагітність, інструкція до постановки тесту, рукавички, схемограми, тести базальної температури, кольпоцитограми. Контрольні запитання та завдання 1. Як впливає вагітність на різні системи та їх функції (молочні залози,... [Ознакомиться подробнее.]