взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство VII. Методичне забезпечення
просмотров - 880

Місце проведення заняття: пологовий зал, операційна, післяпологові па­лати, навчальна кімната.

Обладнання: таблиці, слайди, проектор, контрольні запитання, ситуаційні задачі.

Контрольні запитання та завдання

1. Опишіть механізми відділення і виділення плаценти в III періоді по­ логів та фактори, які сприяють гемостазу.

2. Назвіть причини, які викликають відділення плаценти від стінок мат­ ки та виникнення кровотечі в III періоді пологів.

3. Тактика лікаря в III періоді пологів при наявності ознак відділення плаценти та крововтраті до 400 та більше 400 мл.

4. Тактика лікаря при крововтраті до 400 та більше за 400 мл в III періоді за відсутності ознак відділення плаценти.

5. Техніка ручного відділення плаценти та масаж матки на кулаку.

6. Назвіть причини, які призводять до гіпотонії матки та маткових кровотеч.

7. Лікувальні заходи щодо боротьби з гіпотонічною матковою кровотечею.

8. Опишіть патогенез гіпотонічних маткових кровотеч.

9. Визначіть обсяг та послідовність терапевтичних заходів при гіпотонічних маткових кровотечах.

10. Заходи щодо рефлекторно-механічної та інструментальної дії на мат­ ку при кровотечах у ранньому післяпологовому періоді.

11. Перелічіть лікарські засоби, які вживаються для зупинки маткових кровотеч в післяпологовому періоді, випишіть рецепти на них.

12. Визначіть показання до хірургічного лікування та обсяг оперативного втручання при гіпотонічній кровотечі в післяпологовому періоді.

13. Перелічіть групи ризику вагітних щодо виникнення маткових крово­ теч під час вагітності, пологів, в III та ранньому післяпологовому періодах та засоби з їх профілактики.

14. Причини коагулопатичних кровотеч.

15. Визначіть ознаки коагулопатичних кровотеч.

16. Основні принципи лікування акушерських кровотеч.


Читайте также


 • - VII. Задания самостоятельной работы (СРИ).

  1. Тематический план самостоятельной работы интерна по дисциплине «Организация акушерско-гинекологической помощи в ОВП» Номер занятия Тема занятия Форма проведения Продолжительность в часах 1 2 3 4 1 занятие Организация акушерско –... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал, відділення патології вагітних, дитяче відділення. Оснащення: таблиці, скелетований таз, лялька, сантиметрова стрічка, та-зомір, контрольні питання і задачі. Контрольні запитання і завдання 1. Будова жіночого... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення занять: навчальна кімната, пологовий зал, операційна. Оснащення: навчальні таблиці, муляжі, інструменти — перфоратор Фе­номенова і Бло, ножиці Феноменова, кюретка для ексцеребрації, краніокласт Брауна, ножиці Зібольда, декапітаційний гачок Брауна,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення екстрагенітальної патології вагіт­них, пологовий зал, відділення реанімації та інтенсивної терапії, Навчальні кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, набори для венесекції, катетери, інструмен­тарій для інтубації трахеї, апарати для... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, гінекологічне відділення (оглядова, маніпуляційна, операційний блок, музей кафедри, кабінет УЗД). Оснащення: таблиці, муляжі, тренажери, макропрепарати маткової труби; дані лабораторних досліджень; аналізи крові, УЗД,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: палати відділення патології вагітну кабінет функціональної діагностики, пологовий зал, навчальна кімната. Обладнання: таблиці, дані УЗД; проводиться клінічний розбір рагітних або породіль з багатопліддям, за відсутності таких вагітних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, палата патології вагітних, пологовий зал. Оснащення: навчальні таблиці, фантоми, ляльки, тази, слайди. Контрольні запитання та завдання 1. Що таке розгинальне передлежання і вставлення голівки? 2. Які існують ступені... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал. Оснащення: фантом, кістковий таз, лялька, малюнки (скелетована голівка плода, окремі моменти біомеханізму пологів, схематичне зображення різної висоти стояння голівки плода в тазі, схематичні малюнки голівки... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната (з аналізом історії пологів, які ускладнилися слабкістю пологової діяльності), пологовий зал (з діагнос­тикою слабкості пологової діяльності методом кардіотокографії). Ма­теріальне обладнання: історії пологів, роділлі в... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Оснащення: таблиці, муляжі, імунологічні тести на вагітність, інструкція до постановки тесту, рукавички, схемограми, тести базальної температури, кольпоцитограми. Контрольні запитання та завдання 1. Як впливає вагітність на різні системи та їх функції (молочні залози,... [Ознакомиться подробнее.]