взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство VII. Методичне забезпечення
просмотров - 877

Місце проведення занять: навчальна кімната͵ пологовий зал.

Оснащення: лялька, таз, фантом^ акушерські щипці, вакуум-екстрактор, таблиці, контрольні запитання, завдання для самостійної роботи, історії по­логів, ситуаційні задачі.

Контрольні запитання та завдання

1. Моделі акушерських щипців та їх будова.

2. Показання до операції накладання акушерських щипців.

3. Протипоказання до операції накладання акушерських щипців.

4. Умови проведення операції накладання акушерських щипців.

5. Етапи виконання операції накладання акушерських щипців.

6. Три потрійних правила накладання акушерських щипців.

7. Техніка виконання вихідних акушерських щипців.

8. Техніка виконання порожнинних акушерських щипців.

9. Ускладнення при операції накладання акушерських щипців.

10. Методи знеболювання при накладанні акушерських щипців.

11. Будова вакуум-екстрактора.

12. Показання до операції вакуум-екстракції плода.

13. Протипоказання до операції вакуум-екстракції плода.

14. Умови для операції вакуум-екстракції.

15. Техніка операції вакуум-екстракції плода.

16. Методи знеболювання при операції вакуум-екстракції плода.

17. Ускладнення при операції вакуум-екстракції плода.

18. Можливі ускладнення при накладанні акушерських щипців та ваку­ ум-екстракції плода.

Завдання для самостійної роботи студентів

1. Визначити рівень стояння голівки на фантомі.

2. Визначити розміщення стрілоподібного шва на фантомі.

3. Визначити рівень стояння голівки і розміщення стрілоподібного шва у роділлі (по можливості).

4. Виконати на фантомі операцію накладання вихідних акушерських щипців.

5. Виконати на фантомі операцію накладання порожнинних акушерсь­ ких щипців.

6. Виконати на фантомі операцію вакуум-екстракції плода.

7. Проаналізувати історію пологів, які закінчилися накладанням аку­ шерських щипців або вакуум-екстракцією (показання, протипоказан­ ня, умови).

Ситуаційні задачі для контролю вихідного рівня знань

№ 1. Впершенароджуюча, пологи тривають 16 годин. Води вилилися 2 години тому. Головне передлежання, серцебиття плода 168 уд./хв, ритмічне. Розкриття шийки матки повне, голівка перебуває у виході з малого таза. Стрілоподібний шов у прямому розмірі, мале тім'ячко у лона. Поставте діагноз. Визначте тактику лікаря.

№ 2. Впершенароджуюча, пологова діяльність триває 36 годин, безводний період 20 годин. Підвищилась температура до 38°С, з'явились гнійні виділення з вагіни, морозить. Таз нормальних розмірів. Очікувана маса плода 3000 ᴦ. Голівка плода великим сегментом у вході до малого таза. Стрілоподібний шов у лівому косому розмірі, мале тім'ячко праворуч від лона. Серцебиття плода 140 уд./хв. Розкриття шийки матки повне. Поставте діагноз. Визначте тактику лікаря.


Читайте также


 • - VII. Задания самостоятельной работы (СРИ).

  1. Тематический план самостоятельной работы интерна по дисциплине «Организация акушерско-гинекологической помощи в ОВП» Номер занятия Тема занятия Форма проведения Продолжительность в часах 1 2 3 4 1 занятие Организация акушерско –... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал, відділення патології вагітних, дитяче відділення. Оснащення: таблиці, скелетований таз, лялька, сантиметрова стрічка, та-зомір, контрольні питання і задачі. Контрольні запитання і завдання 1. Будова жіночого... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення занять: навчальна кімната, пологовий зал, операційна. Оснащення: навчальні таблиці, муляжі, інструменти — перфоратор Фе­номенова і Бло, ножиці Феноменова, кюретка для ексцеребрації, краніокласт Брауна, ножиці Зібольда, декапітаційний гачок Брауна,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення екстрагенітальної патології вагіт­них, пологовий зал, відділення реанімації та інтенсивної терапії, Навчальні кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, набори для венесекції, катетери, інструмен­тарій для інтубації трахеї, апарати для... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, гінекологічне відділення (оглядова, маніпуляційна, операційний блок, музей кафедри, кабінет УЗД). Оснащення: таблиці, муляжі, тренажери, макропрепарати маткової труби; дані лабораторних досліджень; аналізи крові, УЗД,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: палати відділення патології вагітну кабінет функціональної діагностики, пологовий зал, навчальна кімната. Обладнання: таблиці, дані УЗД; проводиться клінічний розбір рагітних або породіль з багатопліддям, за відсутності таких вагітних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, палата патології вагітних, пологовий зал. Оснащення: навчальні таблиці, фантоми, ляльки, тази, слайди. Контрольні запитання та завдання 1. Що таке розгинальне передлежання і вставлення голівки? 2. Які існують ступені... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал. Оснащення: фантом, кістковий таз, лялька, малюнки (скелетована голівка плода, окремі моменти біомеханізму пологів, схематичне зображення різної висоти стояння голівки плода в тазі, схематичні малюнки голівки... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната (з аналізом історії пологів, які ускладнилися слабкістю пологової діяльності), пологовий зал (з діагнос­тикою слабкості пологової діяльності методом кардіотокографії). Ма­теріальне обладнання: історії пологів, роділлі в... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Оснащення: таблиці, муляжі, імунологічні тести на вагітність, інструкція до постановки тесту, рукавички, схемограми, тести базальної температури, кольпоцитограми. Контрольні запитання та завдання 1. Як впливає вагітність на різні системи та їх функції (молочні залози,... [Ознакомиться подробнее.]