взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство VII. Методичне забезпечення занять
просмотров - 909

Місце проведення занять: навчальна кімната͵ пологова зала, кабінет функціональної діагностики, палати вагітних.

Оснащення: історії пологів, криві КТГ, транспарації по даній темі і т.д.

Контрольні запитання

1. Що включає в себе поняття ФПН?

2. Причини ФПН.

3. Класифікація ФПН.

4. Діагностика ФПН.

5. Що таке біофізичний профіль плода?

6. Що таке внутрішньоутробна затримка розвитку плода?

7. Класифікація ЗРП.

8. Методи діагностики ЗРП.

9. Основні принципи профілактики і лікування ЗРП.

10. Які особливості ведення вагітних з ЗРП?

11. Тактика проведення пологів при ЗРП.

Завдання до самостійної роботи студентів

1. Робота з навчальною літературою при низькому вихідному рівні знань.

2. Проведення обстеження вагітної: збирання анамнезу, загальний огляд, визначення терміну вагітності, відповідності розмірів матки терміну вагітності, очікуваної маси плода.

3. Складіть план дослідження вагітної додатковими методами обстеження.

4. Оцініть дані, отримані при обстеженні вагітної лабораторними та іншими методами.

5. Складання плану лікування.

Ситуаційні задачі для перевірки рівня засвоєння матеріалу

1. Вагітна 27 років поступила у відділення допологової підготовки. Термін вагітності — 37 тижнів. Дані анамнезу: вагітність перша, вагітна бага­ то палить, вживає багато кави.

Об'єктивно: екстрагенітальної патології не виявлено. Висота стояння дна матки — середина між пупком і мечевидним відростком. Положення плода поздовжнє, головне, голівка над входом в малий таз. Серцебиття плода — 138 уд./хв. УЗС-розміри плода відповідають 34 тижням вагітності, плацента менша за розмірами і тонша.

Запитання

1) Діагноз.

2) Основні причини затримки розвитку плода.

3) Ваші подальші дії.

2. У відділення патології вагітності поступила вагітна з вагітністю 36 тижнів. Обтяжливий акушерський анамнез — самовільні викидні при вагітності строком 20, 24, 27 тижнів. Попередні вагітності супроводжувались пізніми гестозами. Вагітна лікувалась у відділенні з приводу загрози перери­ вання вагітності на 12—13 і 20—21 тижні. Два тижні тому у жіночій консуль­ тації відмічена невідповідність розмірів матки строку вагітності, рухи плода маловиражені, серцебиття — приглушене.

Запитання.

1) Діагноз.

2) Сучасні методи дослідження плода.

3) Тактика лікаря.

Завдання для НДРС

1. Провести бібліографічний пошук за темами "Фетоплацентарна недос­ татність", "Синдром затримки внутрішньоутробного розвитку плоду".

2. Скласти огляд літератури за темами: "Патогенетичні аспекти розвитку порушень фетоплацентарного комплексу при вагітності", "Віддалені наслідки синдрому ЗВУР плода", "Шляхи підвищення ефективності лікування ФПН".


Читайте также


 • - VII. Задания самостоятельной работы (СРИ).

  1. Тематический план самостоятельной работы интерна по дисциплине «Организация акушерско-гинекологической помощи в ОВП» Номер занятия Тема занятия Форма проведения Продолжительность в часах 1 2 3 4 1 занятие Организация акушерско –... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал, відділення патології вагітних, дитяче відділення. Оснащення: таблиці, скелетований таз, лялька, сантиметрова стрічка, та-зомір, контрольні питання і задачі. Контрольні запитання і завдання 1. Будова жіночого... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення занять: навчальна кімната, пологовий зал, операційна. Оснащення: навчальні таблиці, муляжі, інструменти — перфоратор Фе­номенова і Бло, ножиці Феноменова, кюретка для ексцеребрації, краніокласт Брауна, ножиці Зібольда, декапітаційний гачок Брауна,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення екстрагенітальної патології вагіт­них, пологовий зал, відділення реанімації та інтенсивної терапії, Навчальні кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, набори для венесекції, катетери, інструмен­тарій для інтубації трахеї, апарати для... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, гінекологічне відділення (оглядова, маніпуляційна, операційний блок, музей кафедри, кабінет УЗД). Оснащення: таблиці, муляжі, тренажери, макропрепарати маткової труби; дані лабораторних досліджень; аналізи крові, УЗД,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: палати відділення патології вагітну кабінет функціональної діагностики, пологовий зал, навчальна кімната. Обладнання: таблиці, дані УЗД; проводиться клінічний розбір рагітних або породіль з багатопліддям, за відсутності таких вагітних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, палата патології вагітних, пологовий зал. Оснащення: навчальні таблиці, фантоми, ляльки, тази, слайди. Контрольні запитання та завдання 1. Що таке розгинальне передлежання і вставлення голівки? 2. Які існують ступені... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал. Оснащення: фантом, кістковий таз, лялька, малюнки (скелетована голівка плода, окремі моменти біомеханізму пологів, схематичне зображення різної висоти стояння голівки плода в тазі, схематичні малюнки голівки... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната (з аналізом історії пологів, які ускладнилися слабкістю пологової діяльності), пологовий зал (з діагнос­тикою слабкості пологової діяльності методом кардіотокографії). Ма­теріальне обладнання: історії пологів, роділлі в... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Оснащення: таблиці, муляжі, імунологічні тести на вагітність, інструкція до постановки тесту, рукавички, схемограми, тести базальної температури, кольпоцитограми. Контрольні запитання та завдання 1. Як впливає вагітність на різні системи та їх функції (молочні залози,... [Ознакомиться подробнее.]