взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство II. Навчально-виховні цілі
просмотров - 1131

Для формування умінь студент повинœен знати:

1) організацію спеціалізованої допомоги вагітним з екстрагенітальною патологією: спеціалізовані диспансери (кабінети), підліткові кабінети, дільничні педіатри, терапевти територіальних поліклінік, жіночі кон­ сультації, відділення ЕГП вагітних;

2) перебіг та ведення вагітності і пологів у жінок із захворюваннями сер­ цево-судинної системи;

3) перебіг та ведення вагітності і пологів у жінок із захворюваннями ор­ ганів дихання;

4) перебіг та ведення вагітності і пологів у жінок із захворюваннями нирок;

5) перебіг та ведення вагітності і пологів у жінок з хворобами ендокрин­ ної системи, цукровим діабетом, захворюваннями щитовидної залози;

6) перебіг та ведення вагітності і пологів у жінок з патологією кровотвор­ них органів;

7) перебіг та ведення вагітності і пологів у жінок із захворюваннями печінки і жовчного міхура, органів травлення;

8) перебіг та ведення вагітності і пологів у жінок з патологією зору. У результаті проведення заняття студент повинœен вміти:

1) призначити і провести комплексне обстеження вагітних з різними за­ хворюваннями;

2) передбачити відхилення перебігу вагітності та пологів у жінок з екст- рагенітальною патологією, можливі ускладнення, вплив їх на стан пло­ да, а також, що надто важливо, на стан здоров'я і життя матері;

3) своєчасно виявляти протипоказання до виношування вагітності у жінок з екстрагенітальною патологією;

4) деонтологічно, тактовно, дохідливо пояснити вагітній жінці з екстра- генітальними захворюваннями про необхідність своєчасного обстеження її у жіночій консультації, а у разі необхідності — у спеціалізованих стаціонарах у відділенні екстрагенітальної патології вагітних;

5) деонтологічно та обгрунтовано переконати вагітну з важкими екстра- генітальними захворюваннями у необхідності переривання вагітності за показаннями у будь-якому терміні вагітності.


Читайте также


 • - II этап - Извлечение плода до уровня нижнего угла лопаток

  8. Продолжить влечение плода горизонтально на себя до рождения плода до нижнего угла лопаток. С этого момента головка плода вступает во вход в таз и прижимает пуповину к костному кольцу. Поэтому дальнейшие манипуляции до рождения головки плода должны занять не более 5... [Ознакомиться подробнее.]


 • - II этап - Отыскивание и захват ножки плода.

  7. Отыскать ножку плода рукой введенной в полость матки коротким или длинным способами. Продвижению руки в полости матки может препятствовать плечико плода (при поперечном положении) или головка (при косом положении плода). При этом необходимо внутренней рукой переместить... [Ознакомиться подробнее.]


 • - II. Навчально-виховні цілі

  Для формування умінь студент повинен знати: 1) що таке великий (велетенський) плід; 2) основні причини, що викликають розвиток великого плода; 3) основні методи діагностики великого плода; 4) особливості перебігу вагітності та пологів при великому плоді; 5) особливості... [Ознакомиться подробнее.]


 • - II. Навчально-виховні цілі

  Після вивчення теми студент повинен знати: 1) етіологію та патогенез позаматкової вагітності; 2) класифікацію позаматкової вагітності залежно від локалізації; 3) клініку та симптоматику позаматкової вагітності; 4) основні принципи діагностики, диференційну... [Ознакомиться подробнее.]


 • - II. Навчально-виховні цілі

  У результаті проведення заняття студент повинен знати: 1) структуру жіночої консультації. 2) основні завдання роботи жіночої консультації. 3) основні показники роботи жіночої консультації. 4) основні показання для направлення вагітних в стаціонар. 5) основні фактори... [Ознакомиться подробнее.]


 • - II. Навчально-виховні цілі

  В результаті проведення заняття студент повинен знати: 1) класифікацію геморагічного шоку; 2) діагностику геморагічного шоку різного ступеня; 3) основні принципи лікування геморагічного шоку; 4) причини розвитку ДВЗ-синдрому; 5) класифікацію ДВЗ-синдрому за клінічним... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. АНАМНЕЗ

  1. Наследственность. 2. Перенесенные заболевания. 3. Менструальная функция: а) время появления первых менструаций; б) через какое время установилась, если сразу не установилась, то за этот период какой имели тип и характер; в) тип менструаций: по сколько дней длятся, через... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базисні знання

  1. Основні та додаткові розміри таза жінки, розміри доношеного плода. 2. Пальпація матки за методом Леопольда. 3. Вагінальне дослідження, його ціль, можливості, небезпечність. 4. Сучасні інструментальні методи дослідження в акушерстві (УЗД, ФКГ та ін.). 5. Роль... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова жіночого кісткового таза, м'яких тканин пологового каналу, кровопостачання та інервація органів малого тазу. 2. Плід як об'єкт пологів. 3. Фізіологія вагітності та пологів, рівні руху голівки відносно орієнтирів малого таза в динаміці пологів. 4. Біомеханізм... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова кісткового таза, розміри таза і його площин. 2. Будова зовнішніх і внутрішніх статевих органів, їх зміни під час вагіт­ ності. 3. Розміри доношеного плода. 4. Поняття про глибоку методичну пальпацію і аускультацію. 5. Поняття про ультразвукове і рентгенологічне... [Ознакомиться подробнее.]