взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство АКУШЕРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ
просмотров - 1005

Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологово­го періоду інколи зумовлює необхідність застосування опера­тивних втручань.

Рішення про проведення тієї чи іншої операції приймає лікар чи консиліум лікарів, виходячи з акушерської ситуації та керу­ючись інтересами матері та плоду.

Медичній сестрі, що працює в операційному блокові аку­шерського стаціонару, належить велика і винятково важлива роль, для виконання якої вона повинна знати особливості кож­ної з акушерських операцій.

Акушерські операції виконуються у плановому чи негайно­му (ургентному) порядку. Оскільки більшість втручань в аку­шерстві проводиться за невідкладними показаннями, у поло­говому стаціонарі постійно необхідна чергова операційна та анестезіологічна служба, черговий неонатолог та відповідний середній медичний персонал: операційна сестра, сестра-анес-тезистка та медична сестра відділення новонароджених.

Кожна операція виконується за певними показаннями.Показання - це сукупність причин, що зумовлюють необхідність проведення певного оперативного втручання.

Виконати операцію можна лише за відповідних умов.Умови - це сукупність обставин, які дозволяють проведення даної операції. Існують загальні умови, а саме: 1) наявність опе­раційної, відповідного обладнання та інструментарію; 2) при­сутність хірурга, що володіє технікою операції; 3) згода хворої (вагітної, роділлі, породіллі) на операцію. Крім цих умов, не­обхідні свої особливі умови для кожної конкретної операції, за відсутності яких операція або технічно неможлива (наприклад, накладання акушерських щипців при недостатньому розкритті шийки матки), чи навіть небезпечна для життя пацієнтки (ке­сарський розтин при наявності в організмі жінки інфекції може призвести до важких запальних ускладнень, спроба акушер­ського повороту при нерухомості плоду - до розриву матки та ін.).

Усі акушерські операції проводяться лікарем. Відповідно до інструкції Міністерства охорони здоров'я України в окремих випадках, за умов, коли акушерка самостійно веде пологи (у невеликих родопомічних закладах, де немає цілодобового чер­гування лікарів), при виникненні ускладнень, наприклад, кро­вотечі у третьому періоді пологів чи ранньому післяпологово­му періоді, загрози розриву промежини з метою надання невідкладної допомоги роділлі акушерка повинна виконати, дотримуючись усіх правил асептики та антисептики, без за­стосування загального наркозу такі операції: ручне відділення та виділення плаценти, ручну ревізію порожнини матки, амніотомію, епізіотомію або перінеотомію, зашивання епізіотомної рани або розриву промежини першого чи другого ступеню. В усіх інших випадках необхідно викликати лікаря, і до його прибуття акушерка вживає заходів для підтримання життєдіяльності плоду (профілактика та лікування гіпоксії), а також готує вагітну чи роділлю до операції.