взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Анатомия III . Изучите алгоритмы практической работы.
просмотров - 454

Работа № 1 « Изучение тонов сердца методом аускультации.

Работая парами осуществить аускультацию клапанов сердца с использованием фонендоскопом. Выслушивание тонов сердца в следующей последовательности:

а) Систолический тон на митральном клапане в зоне проекции верхушки сердца.

б) Систолический тон на трёхстворчатом клапане у основания мечевидного отростка.

в) Диастолический тон на аортальном клапане во втором межреберье справа от грудины на 1,5- 2 см.

г) Диастолический тон на лёгочном клапане во втором межреберье слева от грудины на 1,5- 2 см.

Определить отличительные особенности первого (систолического) и второго ( диастолического) тонов. Данные занести в таблицу:

Наименование тона Характеристика тона, чем формируется. Точки выслушивания тонов. Что выслушиваем
1-й тон: систолический      
   
2-й тон: диастолический      
   

Работа № 2 Исследование артериального давления у человека:

1. Используя тонометр определите артериальное систолическое и диастолическое давление согласно алгоритма:

а) Зафиксировать манжетку тонометра на плече пациента в средней трети.

б) Поместить фонендоскоп ниже манжетки по медиальному краю локтевой ямки в зоне проекции плечевой артерии.

в) В манжетку нагнетать воздух до полного сдавливания плечевой артерии ( прекраще-ние её пульсации) плюс 109 – 20 мм рт ст.

г) При помощи винтового клапана медленно выпускать воздух из манжетки следя за показателями тонометра.

д) Отметьте показания тонометра в момент появления первой пульсации плечевой артерии, что соответствует систолическому давлению.

е) Отметьте показания тонометра в момент приглушения или прекращения пульсации плечевой артерии, ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ будет соответствовать диастолическому артериальному давлению..

2. Рассчитайте пульсовое давление по формуле:

АД пульсовое = АД систолическое – АД диастолическое

3. рассчитайте среднее динамическое артериальное давление по формуле:

АД среднее динамическое = АД диастолическое +1/3АД пульсового

Все данные занести в таблицу и проанализировать их методом сравнения.

Вид артериального давления Результат мм рт ст Что характеризует артериальное давление
Систолическое    
Диастолическое    
Пульсовое    
Среднее динамическое    

Работа №3 «Изучение изменения деятельности сердечно- сосудистой системы в зависимости от изменения функционального состояния организма человека - проба с физической нагрузкой».


Читайте также


 • - III. АНАМНЕЗ

  1. Наследственность. 2. Перенесенные заболевания. 3. Менструальная функция: а) время появления первых менструаций; б) через какое время установилась, если сразу не установилась, то за этот период какой имели тип и характер; в) тип менструаций: по сколько дней длятся, через... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базисні знання

  1. Основні та додаткові розміри таза жінки, розміри доношеного плода. 2. Пальпація матки за методом Леопольда. 3. Вагінальне дослідження, його ціль, можливості, небезпечність. 4. Сучасні інструментальні методи дослідження в акушерстві (УЗД, ФКГ та ін.). 5. Роль... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова жіночого кісткового таза, м'яких тканин пологового каналу, кровопостачання та інервація органів малого тазу. 2. Плід як об'єкт пологів. 3. Фізіологія вагітності та пологів, рівні руху голівки відносно орієнтирів малого таза в динаміці пологів. 4. Біомеханізм... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова кісткового таза, розміри таза і його площин. 2. Будова зовнішніх і внутрішніх статевих органів, їх зміни під час вагіт­ ності. 3. Розміри доношеного плода. 4. Поняття про глибоку методичну пальпацію і аускультацію. 5. Поняття про ультразвукове і рентгенологічне... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Визначення строку вагітності. 2. Визначення строку своєчасних пологів. 3. Визначення строку передчасних пологів. 4. Визначення строку мимовільних абортів. 5. Визначення маси та довжини плода на різних строках вагітності. 6. Механізм дії на міометрій лікувальних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Діагностика пізніх термінів вагітності. 2. Анатомія кісткового таза. 3. Будова голівки плода. 4. Визначення передбачуваної маси плода. 5. Аускультація плода. IV. Зміст навчальногоматеріалу На першому занятті шляхом опитування студентів визначається поняття "тазойе... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Фізіологія вагітності та пологів. 2. Причина настання пологової діяльності. 3. Анатомія жіночого таза та пологових шляхів. 4. Функція фетоплацентарного комплексу при доношеній вагітності. 5. Клініка та перебіг пологів. 6. Методи зовнішнього та внутрішнього... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Вихідні та базисні знання

  1. Діагностика вагітності в ранні строки (можливі, сумнівні та достовірні ознаки вагітності). 2. Вміти збирати анамнез. 3. Проведення загального і спеціального огляду вагітної. 4. Визначення строку вагітності і передбачуваних пологів, маси гілода. 5. Аналіз лабораторних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Зміст навчального матеріалу

  д£ Невиношування вагітності — це самовільне переривання її від початку до Ш тижнів. Невиношування вагітності належить до числа досить частих видів акушерської патології, яка складає, за даними ВООЗ, 5—10%. Народження недоношених, гіпотрофічних дітей при цьому... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VIII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення патології вагітних, гінекологічне відділення, реанімація, мала операційна, учбові кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, дані лабораторних досліджень, історії хво­роб вагітних з раннім гестозом, набір інструментів для переривання... [Ознакомиться подробнее.]