взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Анатомия IV. Клубнелуковица.
просмотров - 527

Клубнелуковица отличается от луковицы тем, что запасные вещества у нее откладываются не в мясистых чешуях (у клубнелуковицы они отсутствуют), а в донце (к примеру, клубнелуковица гладиолуса).

К надземным метаморфозам относят:

Рис. 87. Надземные метаморфозы побега:

1-3 – колючки из почек: 1 – верхушечной, 2 – пазушной, 3 – спящих; 4 – образование усиков винограда; 5 – филлокладий иглицы; 6 – усы земляники; 7 – стеблеплод кольраби; 8 – выводковые луковички лилии; 9 – кладодии зигокактуса; 10 – мясистый зелœеный суккулентный стебель опунции; 11 – пазушная почка (ареол) опунции с колючками и щетинками (глохидиями).

1. Колючки – укороченные побеги, имеющие ограниченный рост, сильное одревеснение и заостренность. Формируются в пазухах листьев и соответствуют боковым побегам (к примеру, боярышник) или образуются на стволах из спящих почек (гледичия). Характерны для растений жарких и сухих мест прорастания и выполняют защитную функцию.

2. Усики развиваются из боковой или верхушечной почек. На них заметны чешуйки – видоизмененные листья (к примеру, виноград). Οʜᴎ способны обвиваться около опоры и поддерживать стебель в вертикальном положении (к примеру, усики лиан).

3. Филлокладии, когда побег приобретает листовую форму и ограниченно нарастает в длину (к примеру, мускус).

4. Кладонии также имеют листовую форму, но отличаются от филлокладиев неограниченным нарастанием в длину.

5. Суккулентные побеги содержат много клеток водозапасающей паренхимы. Сочный побег приспособлен для накопления воды (к примеру, побеги кактусов).


Читайте также


 • - IV. Зміст заняття

  Визначення: кесаревим розтином називають розроджувальну операцію, під час якої плід вилучається через розтин передньої черевної стінки й матки обіч природні пологові шляхи, якщо розродження через останні неможливе або небезпечне (Гентер Г. Г.). При з'ясуванні показань до... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Всіх жінок із захворюваннями внутрішніх органів необхідно протягом вагітності госпіталізувати у плановому порядку тричі. Перша планова госпіталізація проводиться у ранні строки вагітності (до 12 тижнів вагітності) для обстеження, уточнення діагнозу та вирішення ги- ... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Жіноча консультація є структурним підрозділом пологового будинку чи по­ліклініки, який призначений для надання всіх видів амбулаторної акушерської і гінекологічної допомоги. В роботі жіночої консультації відображається основний принцип медицини — єдність... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Абортом (від аЬогїш ^^гинути, зганяти) є будь-яке переривання вагітності протягом перших Я тижнів. Розрізняють нереривання вагітності в ранні (до 16 тижнів) і в пізні строки (16 — до т тижнів). Термін "пізній аборт" рекомендують замінити на "несвоєчасні пологи" (раїіиз... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Необхідно визначити поняття "післяпологового періоду", його трива­лість, підрозділи за строком. Післяпологовий період (пуерперій) — це 6—8-тиждневий період після розродження жінки, протягом якого репродуктивній тракт повертається до нормального стану, що існував... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Приступаючи до вивчення біомеханізму пологів, треба відзначити такі особливості в положенні голівки плода при потиличному передлежанні: 1) положення голівки до початку пологів не індиферентне, а трохи зігну­ те, тобто потилиця і мале тім'ячко нижче за велике; 2)... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Викладач формулює мету заняття, потім контролює вихідний рівень за­своєння матеріалу. Слід звернути увагу на те, що розрізняють 3 ступені роз­гинальних вставлень: І - так зване передньоголовне вставлення, голівка проходить через поло­говий канал прямим розміром,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Планування сім'ї за допомогою сучасних контрацептивних засобів роз­глядається як суттєвий фактор медико-санітарної допомоги, необхідної для забезпечення здоров'я сім'ї. Контрацептивні засоби поділяються на традиційні (механічні — кондоми, вагінальні діафрагми,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Акушерські кровотечі можна класифікувати таким чином. 1. Кровотечі в першій половині вагітності (мимовільний аборт, позамат­ кова вагітність, пухирцевий занесок, поліпи, ерозії, рак шийки матки, шийко­ ва вагітність). 2. Кровотечі під час другої половини... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  З усіх методів дослідження таза найважливіше значення має його вимірювання. Більшість внутрішніх розмірів таза недоступні для вимірювання, тому звичайно вимірюють зовнішні його розміри і за ними приблизно оцінюють розміри і форму малого таза. Вимірювання таза... [Ознакомиться подробнее.]