взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Анатомия IV. Придумайте и изготовьте наглядные пособия, позволяющие, по вашему мнению, лучше изучить систему кровообращения.
просмотров - 561

V. С целью закрепления знаний терминологии выполните словарный диктант:

1. Движение крови по кругам кровообращения.

2. Сокращение сердца.

3. Время между двумя систолами предсердий.

4. Артериальное давление, обусловленное тонусом сосудов.

5. Степень напряжения артериальных сосудов.

6. Водитель ритма первого порядка.

7. Второе название двухстворчатого клапана.

8. Мышечный слой сердца.

9. Способность сердца сокращаться автономно.

10. Латинское название сердца.

11. Давление, характеризующее работу клапанного аппарата сердца.

12. Слой сердца, образующий клапанный аппарат сердца.

13. Расслабление сердца.

14. Учащённое сердцебиение.

15. Водитель ритма второго порядка.

16. Аортальные клапаны – это…

17. Околосœердечная сумка.

18. Уряжённое сердцебиение.

19. Артериальное давление, обусловленное ударным объемом крови левого желудочка.

20. Звуки, формируемые захлопыванием клапанов и движением крови.

21. Способность сосудов растягиваться и возвращаться в исходное положение.

22. Нерв, обеспечивающий парасимпатическую иннервацию сердца.

С целью закрепления и контроля знаний решите предлагаемые тесты по разделу «Система кровообращения»:

1. Полулунные клапаны расположены:

а) В устье лёгочной вены

б) В устье аорты

в) В правом предсердно-желудочковом отверстии

г) В левом предсердно-желудочковом отверстии

2. Число импульсов, генерируемых пучком Гиса в 1 мин (межжелудочковый ритм)

а) 10-20; б) 60-75;

в) 40-60; г) 20-40;

3. Продолжительность диастолы предсердий составляет:

а) 0,1 с б) 0,8 с

в) 0,3 с г) 0,7 с

4. В ЭКГ зубец Р характеризует:

а) возникновение и распространение возбуждения в желудочках

б) возникновение и распространение возбуждения в предсердиях

в) возникновение и распространение возбуждения в межжелудочковой перегородке.

5.Коронарные артерии отходят от:

а) Луковицы аорты.

б) левого предсердия.

в) лёгочной артерии.

г) левого желудочка.

6. Большой круг кровообращения начинается:

а) Лёгочными венами.

б) Полыми венами.

в) Лёгочным стволам.

г) Аортой.

7. Двухстворчатый клапан расположен:

а) В левом предсердно-желудочковом отверстии.

б) В устье аорты.

в) В правом предсердно-желудочковом отверстии.

г) В устье лёгочной вены.

8. В правое предсердие впадают следующие сосуды:

а) Верхняя полая вена.

б) Коронарные вены.

в) Лёгочная вена.

г) Нижняя полая вена.

9.Артериальное давление не регулируется:

а) Скоростью кровотока.

б) гормонами.

в) Вегетативной нервной системой.

г) Сосудистым руслом.

д) Сердечной деятельностью.

10.При общем расслаблении сердечной мышцы закрыты следующие клапаны:


Читайте также


 • - IV. Зміст заняття

  Визначення: кесаревим розтином називають розроджувальну операцію, під час якої плід вилучається через розтин передньої черевної стінки й матки обіч природні пологові шляхи, якщо розродження через останні неможливе або небезпечне (Гентер Г. Г.). При з'ясуванні показань до... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Всіх жінок із захворюваннями внутрішніх органів необхідно протягом вагітності госпіталізувати у плановому порядку тричі. Перша планова госпіталізація проводиться у ранні строки вагітності (до 12 тижнів вагітності) для обстеження, уточнення діагнозу та вирішення ги- ... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Жіноча консультація є структурним підрозділом пологового будинку чи по­ліклініки, який призначений для надання всіх видів амбулаторної акушерської і гінекологічної допомоги. В роботі жіночої консультації відображається основний принцип медицини — єдність... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Абортом (від аЬогїш ^^гинути, зганяти) є будь-яке переривання вагітності протягом перших Я тижнів. Розрізняють нереривання вагітності в ранні (до 16 тижнів) і в пізні строки (16 — до т тижнів). Термін "пізній аборт" рекомендують замінити на "несвоєчасні пологи" (раїіиз... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Необхідно визначити поняття "післяпологового періоду", його трива­лість, підрозділи за строком. Післяпологовий період (пуерперій) — це 6—8-тиждневий період після розродження жінки, протягом якого репродуктивній тракт повертається до нормального стану, що існував... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Приступаючи до вивчення біомеханізму пологів, треба відзначити такі особливості в положенні голівки плода при потиличному передлежанні: 1) положення голівки до початку пологів не індиферентне, а трохи зігну­ те, тобто потилиця і мале тім'ячко нижче за велике; 2)... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Викладач формулює мету заняття, потім контролює вихідний рівень за­своєння матеріалу. Слід звернути увагу на те, що розрізняють 3 ступені роз­гинальних вставлень: І - так зване передньоголовне вставлення, голівка проходить через поло­говий канал прямим розміром,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Планування сім'ї за допомогою сучасних контрацептивних засобів роз­глядається як суттєвий фактор медико-санітарної допомоги, необхідної для забезпечення здоров'я сім'ї. Контрацептивні засоби поділяються на традиційні (механічні — кондоми, вагінальні діафрагми,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Акушерські кровотечі можна класифікувати таким чином. 1. Кровотечі в першій половині вагітності (мимовільний аборт, позамат­ кова вагітність, пухирцевий занесок, поліпи, ерозії, рак шийки матки, шийко­ ва вагітність). 2. Кровотечі під час другої половини... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  З усіх методів дослідження таза найважливіше значення має його вимірювання. Більшість внутрішніх розмірів таза недоступні для вимірювання, тому звичайно вимірюють зовнішні його розміри і за ними приблизно оцінюють розміри і форму малого таза. Вимірювання таза... [Ознакомиться подробнее.]