взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Анатомия IV. Центральная нервная система, эстезиология
просмотров - 531

631. Из внешней среды органами чувств раздражения воспринимаются:

1) экстерорецепторами

2) проприорецепторами

3) интерорецепторами

4) ассоциативными нейронами

632. Раздражения от опорно-двигательного аппарата воспринимаются:

1) экстерорецепторами

2) проприорецепторами

3) интерорецепторами

4) ассоциативными нейронами

633. Раздражения от внутренних органов воспринимаются:

1) экстерорецепторами

2) проприорецепторами

3) интерорецепторами

4) ассоциативными нейронами

634. Раздражения от сосудов воспринимаются:

1) экстерорецепторами

2) проприорецепторами

3) интерорецепторами

4) ассоциативными нейронами

635. Спинномозговой узел образован:

1) рецепторными нейронами

2) вставочными афферентными нейронами

3) вегетативными нейронами

4) эфферентными нейронами

636. Аксон рецепторного нейрона простой рефлекторной дуги заканчивается:

1) рецептором

2) на вставочном афферентном нейроне

3) на вегетативном нейроне

4) на эфферентном нейроне

637. Аксон вставочного нейрона простой рефлекторной дуги заканчивается:

1) рецептором

2) на рецепторном нейроне

3) на вегетативном нейроне

4) на эфферентном нейроне

638. Соматическая нервная система обеспечивает иннервацию:

1) внутренних органов

2) эндокринных желœез

3) сосудов

4) органов чувств

639. Вегетативная нервная система обеспечивает иннервацию:

1) костей

2) органов чувств

3) сосудов

4) кожи

640. Нервная система развивается:

1) из эктодермы

2) из мезодермы

3) из энтодермы

4) из спинной струны

641. К переднему мозгу относится:

1) ромбовидный мозг

2) продолговатый мозг

3) промежуточный мозг

4) мост

642. Из заднего мозгового пузыря развивается:

1) конечный мозг

2) промежуточный мозг

3) средний мозг

4) мост

643. Конечный мозг относится:

1) к переднему мозгу

2) к среднему мозгу

3) к заднему мозгу

4) к ромбовидному мозгу

644. К ромбовидному мозгу относится:

1) конечный мозг

2) промежуточный мозг

3) средний мозг

4) мозжечок

645. Боковые желудочки являются полостью:

1) конечного мозга

2) промежуточного мозга

3) среднего мозга

4) ромбовидного мозга

646. Третий желудочек является полостью:

1) конечного мозга

2) промежуточного мозга

3) среднего мозга

4) ромбовидного мозга

646. Четвертый желудочек является полостью:

1) конечного мозга

2) промежуточного мозга

3) среднего мозга

4) ромбовидного мозга

647. Водопровод мозга является полостью:


Читайте также


 • - IV. Зміст заняття

  Визначення: кесаревим розтином називають розроджувальну операцію, під час якої плід вилучається через розтин передньої черевної стінки й матки обіч природні пологові шляхи, якщо розродження через останні неможливе або небезпечне (Гентер Г. Г.). При з'ясуванні показань до... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Всіх жінок із захворюваннями внутрішніх органів необхідно протягом вагітності госпіталізувати у плановому порядку тричі. Перша планова госпіталізація проводиться у ранні строки вагітності (до 12 тижнів вагітності) для обстеження, уточнення діагнозу та вирішення ги- ... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Жіноча консультація є структурним підрозділом пологового будинку чи по­ліклініки, який призначений для надання всіх видів амбулаторної акушерської і гінекологічної допомоги. В роботі жіночої консультації відображається основний принцип медицини — єдність... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Абортом (від аЬогїш ^^гинути, зганяти) є будь-яке переривання вагітності протягом перших Я тижнів. Розрізняють нереривання вагітності в ранні (до 16 тижнів) і в пізні строки (16 — до т тижнів). Термін "пізній аборт" рекомендують замінити на "несвоєчасні пологи" (раїіиз... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Необхідно визначити поняття "післяпологового періоду", його трива­лість, підрозділи за строком. Післяпологовий період (пуерперій) — це 6—8-тиждневий період після розродження жінки, протягом якого репродуктивній тракт повертається до нормального стану, що існував... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Приступаючи до вивчення біомеханізму пологів, треба відзначити такі особливості в положенні голівки плода при потиличному передлежанні: 1) положення голівки до початку пологів не індиферентне, а трохи зігну­ те, тобто потилиця і мале тім'ячко нижче за велике; 2)... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Викладач формулює мету заняття, потім контролює вихідний рівень за­своєння матеріалу. Слід звернути увагу на те, що розрізняють 3 ступені роз­гинальних вставлень: І - так зване передньоголовне вставлення, голівка проходить через поло­говий канал прямим розміром,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Планування сім'ї за допомогою сучасних контрацептивних засобів роз­глядається як суттєвий фактор медико-санітарної допомоги, необхідної для забезпечення здоров'я сім'ї. Контрацептивні засоби поділяються на традиційні (механічні — кондоми, вагінальні діафрагми,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Акушерські кровотечі можна класифікувати таким чином. 1. Кровотечі в першій половині вагітності (мимовільний аборт, позамат­ кова вагітність, пухирцевий занесок, поліпи, ерозії, рак шийки матки, шийко­ ва вагітність). 2. Кровотечі під час другої половини... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  З усіх методів дослідження таза найважливіше значення має його вимірювання. Більшість внутрішніх розмірів таза недоступні для вимірювання, тому звичайно вимірюють зовнішні його розміри і за ними приблизно оцінюють розміри і форму малого таза. Вимірювання таза... [Ознакомиться подробнее.]