взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Эндокринология III. Ветви третьего отдела.
просмотров - 313

1.5. Подлопаточная артерия, a. subscapularis, начинается на уровне нижнего края подлопаточной мышцы, направляется вниз, делится на две ветви:

1.5.1. Артерия, огибающая лопатку, a. circumflexa scapulae, выходит из подмышечной ямки через трехстороннее отверстие, foramen trilaterum,на дорсальной поверхности лопатки анастомозирует с надлопаточной артерией, a. suprascapularis, из щито-шейного ствола, кровоснабжая окружающие мышцы.

1.5.2. Грудо-спинная артерия, a. thoracodorsalis, идет вниз вдоль задней стенки подмышечной ямки по латеральному краю лопатки и заканчивается в m. latissimus dorsi.

1.6. Передняя артерия, огибающая плечевую кость, a. circumflexa humeri anterior, огибает хирургическую шейку спереди. Кровоснабжает мышцы расположенные около плечевого сустава и его капсулу;

1.7. Задняя артерия, огибающая плечевую кость, a. circumflexa humeri posterior, направляется назад, проходит через четырехстороннее отверстие, foramen quadrilaterum, вместе с подмышечным нервом, n. axillaris, в области хирургической шейки плеча анастомозирует с передней огибающей артерией. Кровоснабжает суставную сумку плечевого сустава, дельтовидную мышцу и кожу этой области.

2. Плечевая артерия, a. brachialis, парная, является продолжением подмышечной артерии. Она начинается на уровне нижнего края большой грудной мышцы и располагается в sulcus bicipitalis medialis на поверхности плечевой мышцы, достигает локтевой ямки и делится на две ветви: лучевую артерию, a. radialisи локтевую артерию, a. ulnaris.

На плече артерия отдает следующие ветви:

2.1. Глубокая артерия плеча, a. profunda brachii, начинается в верхней трети плеча и направляется в canalis n. radialis, по ходу кровоснабжая плечевую кость, aa. nutriciae humeri, мышцы. По выходу из канала делится на лучевую окольную артерию, a. collateralis radialisисреднюю окольную артерию, a. collateralis media.

2.2. Верхняя локтевая окольная артерия, a. collateralis ulnaris superior;

2.3. Нижняя локтевая окольная артерия, a. collateralis ulnaris inferior.

Все окольные артерии участвуют в образовании (формировании) артериальной сети локтевого сустава, rete articulare cubiti.

Рис. 2.12. Плечевая артерия и анастомозы вокруг локтевого сустава (схема).

1 – a. thoracoacromialis, rami: a – deltoideus, б – acromialis, b – clavicularis, г – thoracicus; 2 – a. thoracica superior; 3 – a. thoracica lateralis: 4 – a. subscapularis; 5 – a. circumflexa scapulae; 6 – a. thoracodorsalis; 7 – стрелка показывает уровень margo inferior m. teres major, где a. axillaris продолжается в a. brachialis; 8 – a. collateralis ulnaris superior; 9 – a. eollateralis ulnaris inferior; 10 – a. recurrens ulnaris anterior; 11 – a. recurrens ulnaris posterior: 12 – a. interossea communis; 13 – a. interossea anterior; 14 – a. ulnaris: 15 – a.radialis; 16 – a. interossea posterior; 17 – a. recurrens interossea: 18 – a. recurrens radialis; 19 – a. collateralis media; 20 – a. collateralis radialis: 21 – a. profunda brachii; 22 – a. brachialis; 23 – a. circumflexa humeri posterior; 24 – a. circumflexa humeri anterior; 25 – a. axillaris.


Читайте также


 • - III. АНАМНЕЗ

  1. Наследственность. 2. Перенесенные заболевания. 3. Менструальная функция: а) время появления первых менструаций; б) через какое время установилась, если сразу не установилась, то за этот период какой имели тип и характер; в) тип менструаций: по сколько дней длятся, через... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базисні знання

  1. Основні та додаткові розміри таза жінки, розміри доношеного плода. 2. Пальпація матки за методом Леопольда. 3. Вагінальне дослідження, його ціль, можливості, небезпечність. 4. Сучасні інструментальні методи дослідження в акушерстві (УЗД, ФКГ та ін.). 5. Роль... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова жіночого кісткового таза, м'яких тканин пологового каналу, кровопостачання та інервація органів малого тазу. 2. Плід як об'єкт пологів. 3. Фізіологія вагітності та пологів, рівні руху голівки відносно орієнтирів малого таза в динаміці пологів. 4. Біомеханізм... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова кісткового таза, розміри таза і його площин. 2. Будова зовнішніх і внутрішніх статевих органів, їх зміни під час вагіт­ ності. 3. Розміри доношеного плода. 4. Поняття про глибоку методичну пальпацію і аускультацію. 5. Поняття про ультразвукове і рентгенологічне... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Визначення строку вагітності. 2. Визначення строку своєчасних пологів. 3. Визначення строку передчасних пологів. 4. Визначення строку мимовільних абортів. 5. Визначення маси та довжини плода на різних строках вагітності. 6. Механізм дії на міометрій лікувальних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Діагностика пізніх термінів вагітності. 2. Анатомія кісткового таза. 3. Будова голівки плода. 4. Визначення передбачуваної маси плода. 5. Аускультація плода. IV. Зміст навчальногоматеріалу На першому занятті шляхом опитування студентів визначається поняття "тазойе... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Фізіологія вагітності та пологів. 2. Причина настання пологової діяльності. 3. Анатомія жіночого таза та пологових шляхів. 4. Функція фетоплацентарного комплексу при доношеній вагітності. 5. Клініка та перебіг пологів. 6. Методи зовнішнього та внутрішнього... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Вихідні та базисні знання

  1. Діагностика вагітності в ранні строки (можливі, сумнівні та достовірні ознаки вагітності). 2. Вміти збирати анамнез. 3. Проведення загального і спеціального огляду вагітної. 4. Визначення строку вагітності і передбачуваних пологів, маси гілода. 5. Аналіз лабораторних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Зміст навчального матеріалу

  д£ Невиношування вагітності — це самовільне переривання її від початку до Ш тижнів. Невиношування вагітності належить до числа досить частих видів акушерської патології, яка складає, за даними ВООЗ, 5—10%. Народження недоношених, гіпотрофічних дітей при цьому... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VIII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення патології вагітних, гінекологічне відділення, реанімація, мала операційна, учбові кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, дані лабораторних досліджень, історії хво­роб вагітних з раннім гестозом, набір інструментів для переривання... [Ознакомиться подробнее.]