взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Эндокринология III. Задание для самостоятельной работы по изучаемой теме.
просмотров - 305

1. Дайте определœение болезни Иценко-Кушинга (гиперкортицизм),

связанной с гиперсекрецией АКТГ гипофизарного происхождения

…….

2. Проведите патогенетическую классификацию с гиперкортицизмом, обусловленным опухолью – кортикостеромой или двухсторонней микроузелковой гиперплазией коры надпочечников

……..

3. Составьте схему патогенеза болезни Иценко-Кушинга

…….

4. С нарушением какого гормона связана клиническая картина заболевания (ожирение, гипертония, гипергликемия, остеопороз и др.)?

5. Составьте таблицу, которая отражает особенности жалоб, клинические проявления и диагностику болезни Иценко-Кушинга.

…..

6. Проведите дифференциальную диагностику болезни Иценко-Кушинга, синдрома Иценко-Кушинга, юношеского диспитуитаризма и гипоталамического синдрома по гормональным показателям

…….

Заполните таблицу

Показатели Болезнь Иценко-Кушинга Синдром Иценко-Кушинга Юношеский диспитуитаризм Гипота- ламический синдром
Уровень АКТГ утром вечером        
Уровень кортизола в крови утром вечером        
Уровень свободного кортизола в суточной моче        
Большая проба с дексамета- зоном        
Малая проба с дексамета- зоном        
Проба с АКТГ        

7. Заполните таблицу, которая отражает особенности клинического проявления и лабораторной диагностики болезни Иценко-Кушинга.

Симптомы Клинические проявления
Кожа  
Волосяной покров  
Масса тела  
Распределœение жировой клетчатки  
Мышечная система  
Кости  
Система дыхания  
Сердечно- сосудистая система: АД, границы сердца и др.  
Печень  
ОАК  
Биохимия крови  
Уровень АКТГ  
Уровень кортизола  
Рентгено-графия черепа  
Иммунитет  
КТ и МРТ гипофиза  
УЗИ, КТ, МРТ надпочечников  

8. Внесите в схему лечение болезни Иценко-Кушинга (лучевая терапия, хирургическое лечение и медикаментозная терапия).


Читайте также


 • - III. АНАМНЕЗ

  1. Наследственность. 2. Перенесенные заболевания. 3. Менструальная функция: а) время появления первых менструаций; б) через какое время установилась, если сразу не установилась, то за этот период какой имели тип и характер; в) тип менструаций: по сколько дней длятся, через... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базисні знання

  1. Основні та додаткові розміри таза жінки, розміри доношеного плода. 2. Пальпація матки за методом Леопольда. 3. Вагінальне дослідження, його ціль, можливості, небезпечність. 4. Сучасні інструментальні методи дослідження в акушерстві (УЗД, ФКГ та ін.). 5. Роль... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова жіночого кісткового таза, м'яких тканин пологового каналу, кровопостачання та інервація органів малого тазу. 2. Плід як об'єкт пологів. 3. Фізіологія вагітності та пологів, рівні руху голівки відносно орієнтирів малого таза в динаміці пологів. 4. Біомеханізм... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова кісткового таза, розміри таза і його площин. 2. Будова зовнішніх і внутрішніх статевих органів, їх зміни під час вагіт­ ності. 3. Розміри доношеного плода. 4. Поняття про глибоку методичну пальпацію і аускультацію. 5. Поняття про ультразвукове і рентгенологічне... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Визначення строку вагітності. 2. Визначення строку своєчасних пологів. 3. Визначення строку передчасних пологів. 4. Визначення строку мимовільних абортів. 5. Визначення маси та довжини плода на різних строках вагітності. 6. Механізм дії на міометрій лікувальних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Діагностика пізніх термінів вагітності. 2. Анатомія кісткового таза. 3. Будова голівки плода. 4. Визначення передбачуваної маси плода. 5. Аускультація плода. IV. Зміст навчальногоматеріалу На першому занятті шляхом опитування студентів визначається поняття "тазойе... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Фізіологія вагітності та пологів. 2. Причина настання пологової діяльності. 3. Анатомія жіночого таза та пологових шляхів. 4. Функція фетоплацентарного комплексу при доношеній вагітності. 5. Клініка та перебіг пологів. 6. Методи зовнішнього та внутрішнього... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Вихідні та базисні знання

  1. Діагностика вагітності в ранні строки (можливі, сумнівні та достовірні ознаки вагітності). 2. Вміти збирати анамнез. 3. Проведення загального і спеціального огляду вагітної. 4. Визначення строку вагітності і передбачуваних пологів, маси гілода. 5. Аналіз лабораторних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Зміст навчального матеріалу

  д£ Невиношування вагітності — це самовільне переривання її від початку до Ш тижнів. Невиношування вагітності належить до числа досить частих видів акушерської патології, яка складає, за даними ВООЗ, 5—10%. Народження недоношених, гіпотрофічних дітей при цьому... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VIII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення патології вагітних, гінекологічне відділення, реанімація, мала операційна, учбові кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, дані лабораторних досліджень, історії хво­роб вагітних з раннім гестозом, набір інструментів для переривання... [Ознакомиться подробнее.]