взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Эндокринология III. Задания для самостоятельной работы по изучаемой теме.
просмотров - 287

1. Перечислите острые осложнения сахарного диабета

2. Продолжите перечень причин повышения потребности в инсулинœе у больных сахарным диабета при кетоацидотической коме:

* инфекционные заболевания,

* сопутствующие эндокринные нарушения …,

* инфаркт миокарда,

…………

3. Роль контринсулярных гормонов в развитии кетоацидотической комы:

* адреналин,

* СТГ,

……….

4. Перечислите самые частые жалобы и симптомы при развивающейся кетоацидотической коме:

……….

5. Составьте таблицу клинических проявлений кетоацидотической комы.

……

6. Укажите лабораторную диагностику кетоацидотической комы:

* глюкоза ….,

* кетоновые тела …..,

* ацидоз …….,

* электролиты …..

7. Принципы лечения кетоацидотической комы:

* инфузионная терапия, регидратационная ….

* инсулинотерапия ….,

* бикарбонаты ……,

* препараты калия ….,

* антибиотики …,

* сердечные препараты …,

* оксигенотерапия.

8. Предрасполагающие факторы развития гиперосмолярной комы

………,

9. Клиническая картина гиперосмолярной комы:

* симптомы ….,

* физикальные исследования …,

* лабораторная диагностика …

10. Принципы лечения гиперосмолярной комы:

* регидратация …,

* электролиты ….,

* инсулинотерапия …,

* лечение осложнений.

11. Предрасполагающие факторы развития лактацидемической комы

………,

12. Клиническая картина лактацидемической комы:

* симптомы ….,

* физикальные исследования …,

* лабораторная диагностика …

13. Принципы лечения лактацидемической комы:

* регидратация …,

* электролиты ….,

* инсулинотерапия …,

* бикарбонаты …,

* лечение осложнений…..

14 .Факторы развития гипогликемической комы

………,

15 .Клиническая картина гипогликемической комы:

* симптомы ….,

* физикальные исследования …,

* лабораторная диагностика …

16 .Принципы лечения гипогликемической комы:

..

17 Вставьте в таблицу дифференциальные признаки коматозных состояний при сахарном диабете.

Признаки Кома
Кетоацидотическая Гиперосмо-лярная Гипоглике-мическая Лактацидемическая
Возраст        
Предвестники        
Развитие комы        
Особенности прекоматозного состояния        
Дыхание        
Пульс        
АД        
Температура тела        
Кожа        
Тонус глазных яблок        
Диурез        
Гликемия        
Гликозурия        
Натриемия        
Калиемия        
Азотемия        
Щелочной резерв        
Кетонемия        
Кетонурия        
Другие признаки        
       


Читайте также


 • - III. АНАМНЕЗ

  1. Наследственность. 2. Перенесенные заболевания. 3. Менструальная функция: а) время появления первых менструаций; б) через какое время установилась, если сразу не установилась, то за этот период какой имели тип и характер; в) тип менструаций: по сколько дней длятся, через... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базисні знання

  1. Основні та додаткові розміри таза жінки, розміри доношеного плода. 2. Пальпація матки за методом Леопольда. 3. Вагінальне дослідження, його ціль, можливості, небезпечність. 4. Сучасні інструментальні методи дослідження в акушерстві (УЗД, ФКГ та ін.). 5. Роль... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова жіночого кісткового таза, м'яких тканин пологового каналу, кровопостачання та інервація органів малого тазу. 2. Плід як об'єкт пологів. 3. Фізіологія вагітності та пологів, рівні руху голівки відносно орієнтирів малого таза в динаміці пологів. 4. Біомеханізм... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова кісткового таза, розміри таза і його площин. 2. Будова зовнішніх і внутрішніх статевих органів, їх зміни під час вагіт­ ності. 3. Розміри доношеного плода. 4. Поняття про глибоку методичну пальпацію і аускультацію. 5. Поняття про ультразвукове і рентгенологічне... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Визначення строку вагітності. 2. Визначення строку своєчасних пологів. 3. Визначення строку передчасних пологів. 4. Визначення строку мимовільних абортів. 5. Визначення маси та довжини плода на різних строках вагітності. 6. Механізм дії на міометрій лікувальних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Діагностика пізніх термінів вагітності. 2. Анатомія кісткового таза. 3. Будова голівки плода. 4. Визначення передбачуваної маси плода. 5. Аускультація плода. IV. Зміст навчальногоматеріалу На першому занятті шляхом опитування студентів визначається поняття "тазойе... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Фізіологія вагітності та пологів. 2. Причина настання пологової діяльності. 3. Анатомія жіночого таза та пологових шляхів. 4. Функція фетоплацентарного комплексу при доношеній вагітності. 5. Клініка та перебіг пологів. 6. Методи зовнішнього та внутрішнього... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Вихідні та базисні знання

  1. Діагностика вагітності в ранні строки (можливі, сумнівні та достовірні ознаки вагітності). 2. Вміти збирати анамнез. 3. Проведення загального і спеціального огляду вагітної. 4. Визначення строку вагітності і передбачуваних пологів, маси гілода. 5. Аналіз лабораторних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Зміст навчального матеріалу

  д£ Невиношування вагітності — це самовільне переривання її від початку до Ш тижнів. Невиношування вагітності належить до числа досить частих видів акушерської патології, яка складає, за даними ВООЗ, 5—10%. Народження недоношених, гіпотрофічних дітей при цьому... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VIII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення патології вагітних, гінекологічне відділення, реанімація, мала операційна, учбові кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, дані лабораторних досліджень, історії хво­роб вагітних з раннім гестозом, набір інструментів для переривання... [Ознакомиться подробнее.]