взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Эндокринология III. Задания для самостоятельной работы по изучаемой теме.
просмотров - 275

1. Дайте определœение понятия «Сахарный диабет».

2. Впишите в таблицу дифференциальные признаки клинических проявлений сахарного диабета 1 и 2 типов.

Признаки Сахарный диабет 1 типа Сахарный диабет 2 типа
Начало заболевания    
Возраст к дебюту СД    
Масса тела    
Течение диабета    
Кетоацидоз    
Сезонность начала заболе- вания    
Выраженность клинических проявлений    
Поздние осложнения    
Инсулиновая недостаточность    

3.Объяснить патогенез сухости во рту у больных сахарным диабетом?

…….

4. Какую Вы знаете классификацию ангиопатий?

……

5. Составьте таблицу по классификации диабетической ретинопатии (ВОЗ).

…..

6. Составьте таблицу по классификации диабетической нефропатии.

…..

7. Как объяснить феномен Заброды при нефросклеротической стадии диабетической нефропатии?

…..

8. Дополните классификацию диабетической нейропатии: периферическая …, центральная …, автономная ….

9. Каковы особенности течения инфаркта миокарда при сахарном диабете?

…..

10. Дайте определœение понятия «Синдрома диабетической стопы».

…….

11. Какие изменения со стороны органов дыхания ……., сердечно-сосудистой системы …., органов пищеварения…?

12. Какие лабораторные признаки характерны для сахарного диабета?

* в общем анализе мочи: …

* в биохимических пробах: …

13. Какие нарушения функции желœез внутренней секреции у больных сахарным диабетом?

14. Составьте 2 примерные формулировки диагноза по предлагаемому образцу:

- Сахарный диабет 1 типа. Средняя степень тяжести. Стадия декомпенсации.

Диабетическая препролиферативная ретинопатия.

Диабетическая асимптоматическая нефропатия.

……….

15. Составьте типовую ситуационную задачу на Сахарный диабет 1 и 2 типа.

16. Составьте 3 тестовых заданий.

17. Решите предлагаемые тестовые задания.

1) Для СД типа 1 характерно:

1. случайное выявление гипергликемии

2. склонность к кетоацидозу

3. спокойное, доброкачественное течение

4. прогрессирующее течение

5. снижение веса

6. избыток веса

2) Для СД характерно:

1. сухость кожных покровов

2. влажность кожных покровов

3. тахикардия

4. брадикардия

5. общая слабость

6. возбуждение

3) Стоит сказать, что для нефротической стадии ДН характерно:

1. повышение АД


Читайте также


 • - III. АНАМНЕЗ

  1. Наследственность. 2. Перенесенные заболевания. 3. Менструальная функция: а) время появления первых менструаций; б) через какое время установилась, если сразу не установилась, то за этот период какой имели тип и характер; в) тип менструаций: по сколько дней длятся, через... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базисні знання

  1. Основні та додаткові розміри таза жінки, розміри доношеного плода. 2. Пальпація матки за методом Леопольда. 3. Вагінальне дослідження, його ціль, можливості, небезпечність. 4. Сучасні інструментальні методи дослідження в акушерстві (УЗД, ФКГ та ін.). 5. Роль... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова жіночого кісткового таза, м'яких тканин пологового каналу, кровопостачання та інервація органів малого тазу. 2. Плід як об'єкт пологів. 3. Фізіологія вагітності та пологів, рівні руху голівки відносно орієнтирів малого таза в динаміці пологів. 4. Біомеханізм... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова кісткового таза, розміри таза і його площин. 2. Будова зовнішніх і внутрішніх статевих органів, їх зміни під час вагіт­ ності. 3. Розміри доношеного плода. 4. Поняття про глибоку методичну пальпацію і аускультацію. 5. Поняття про ультразвукове і рентгенологічне... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Визначення строку вагітності. 2. Визначення строку своєчасних пологів. 3. Визначення строку передчасних пологів. 4. Визначення строку мимовільних абортів. 5. Визначення маси та довжини плода на різних строках вагітності. 6. Механізм дії на міометрій лікувальних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Діагностика пізніх термінів вагітності. 2. Анатомія кісткового таза. 3. Будова голівки плода. 4. Визначення передбачуваної маси плода. 5. Аускультація плода. IV. Зміст навчальногоматеріалу На першому занятті шляхом опитування студентів визначається поняття "тазойе... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Фізіологія вагітності та пологів. 2. Причина настання пологової діяльності. 3. Анатомія жіночого таза та пологових шляхів. 4. Функція фетоплацентарного комплексу при доношеній вагітності. 5. Клініка та перебіг пологів. 6. Методи зовнішнього та внутрішнього... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Вихідні та базисні знання

  1. Діагностика вагітності в ранні строки (можливі, сумнівні та достовірні ознаки вагітності). 2. Вміти збирати анамнез. 3. Проведення загального і спеціального огляду вагітної. 4. Визначення строку вагітності і передбачуваних пологів, маси гілода. 5. Аналіз лабораторних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Зміст навчального матеріалу

  д£ Невиношування вагітності — це самовільне переривання її від початку до Ш тижнів. Невиношування вагітності належить до числа досить частих видів акушерської патології, яка складає, за даними ВООЗ, 5—10%. Народження недоношених, гіпотрофічних дітей при цьому... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VIII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення патології вагітних, гінекологічне відділення, реанімація, мала операційна, учбові кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, дані лабораторних досліджень, історії хво­роб вагітних з раннім гестозом, набір інструментів для переривання... [Ознакомиться подробнее.]