взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Эндокринология IV пара – блоковой нерв
просмотров - 309

Двигательный нерв. Образован аксонами мотонейронов парного двигательного ядра, расположенного в сером веществе около водопровода среднего мозга. Начавшись от ядра своей стороны, волокна n. Trochlearis (рис. 26) направляются назад и кверху и, залегая в центральном сером веществе, образуют дугу над водопроводом Сильвия. Здесь они проходят кнутри от ядра нисходящего корешка тройничного нерва. Затем волокна, принимая нисходящее положение, входят в состав переднего мозгового паруса и направляются к средней линии, образуя полный перекрест волокон обеих сторон, decussatio nervorum trochlearium.

После перекреста каждый из нервов в виде тонкого ствола выходит на поверхность мозга по бокам уздечки переднего мозгового паруса; затем огибая наружные поверхности brachium conjunctivum, а затем pedunculi cerebri, нерв направляется вперед и вниз, к основанию мозга, выходя из щели между ножкой мозга и височной долей. Отсюда он идет вперед, прободает твердую мозговую оболочку снаружи и снизу от n. oculomotorius и проходит затем в наружной спайке пещеристой пазухи между n. oculomotorius и n. ophthalmicus. В глазницу n. trochlearis входит через fissura orbitalis superior, вне сухожильного кольца Цинна, располагаясь над n. oculomotorius, кнутри и рядом с n. ophthalmicus по верхней поверхности мышцы, поднимающей верхнее веко, Блоковый нерв направляется наискось кнутри и разветвляется в верхней косой мышце глазного яблока.

В нерв входят симпатические волокна от plexus cavernosus и чувствительные от n. ophthalmicus.

Рис. 26. Положение блокового нерва в глазнице.

Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, n. trochlearis появляется на стороне, противоположной своему возникновению. Имеются, однако, данные, что волокна начальной части нерва происходят от ядра также противоположной стороны; в связи с этим эти волокна после перекреста в переднем мозговом парусе идут на стороне своего возникновения.

При изолированном поражении блокового нерва, ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ встречается очень редко, отмечается ограничение движений глазного яблока вниз и кнаружи, оно повернуто кверху несколько кнутри. Больные жалуются на двоение в глазах (диплопия) при взгляде под ноги и несколько в сторону.


Читайте также


 • - IV. Зміст заняття

  Визначення: кесаревим розтином називають розроджувальну операцію, під час якої плід вилучається через розтин передньої черевної стінки й матки обіч природні пологові шляхи, якщо розродження через останні неможливе або небезпечне (Гентер Г. Г.). При з'ясуванні показань до... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Всіх жінок із захворюваннями внутрішніх органів необхідно протягом вагітності госпіталізувати у плановому порядку тричі. Перша планова госпіталізація проводиться у ранні строки вагітності (до 12 тижнів вагітності) для обстеження, уточнення діагнозу та вирішення ги- ... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Жіноча консультація є структурним підрозділом пологового будинку чи по­ліклініки, який призначений для надання всіх видів амбулаторної акушерської і гінекологічної допомоги. В роботі жіночої консультації відображається основний принцип медицини — єдність... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Абортом (від аЬогїш ^^гинути, зганяти) є будь-яке переривання вагітності протягом перших Я тижнів. Розрізняють нереривання вагітності в ранні (до 16 тижнів) і в пізні строки (16 — до т тижнів). Термін "пізній аборт" рекомендують замінити на "несвоєчасні пологи" (раїіиз... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Необхідно визначити поняття "післяпологового періоду", його трива­лість, підрозділи за строком. Післяпологовий період (пуерперій) — це 6—8-тиждневий період після розродження жінки, протягом якого репродуктивній тракт повертається до нормального стану, що існував... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Приступаючи до вивчення біомеханізму пологів, треба відзначити такі особливості в положенні голівки плода при потиличному передлежанні: 1) положення голівки до початку пологів не індиферентне, а трохи зігну­ те, тобто потилиця і мале тім'ячко нижче за велике; 2)... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Викладач формулює мету заняття, потім контролює вихідний рівень за­своєння матеріалу. Слід звернути увагу на те, що розрізняють 3 ступені роз­гинальних вставлень: І - так зване передньоголовне вставлення, голівка проходить через поло­говий канал прямим розміром,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Планування сім'ї за допомогою сучасних контрацептивних засобів роз­глядається як суттєвий фактор медико-санітарної допомоги, необхідної для забезпечення здоров'я сім'ї. Контрацептивні засоби поділяються на традиційні (механічні — кондоми, вагінальні діафрагми,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Акушерські кровотечі можна класифікувати таким чином. 1. Кровотечі в першій половині вагітності (мимовільний аборт, позамат­ кова вагітність, пухирцевий занесок, поліпи, ерозії, рак шийки матки, шийко­ ва вагітність). 2. Кровотечі під час другої половини... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  З усіх методів дослідження таза найважливіше значення має його вимірювання. Більшість внутрішніх розмірів таза недоступні для вимірювання, тому звичайно вимірюють зовнішні його розміри і за ними приблизно оцінюють розміри і форму малого таза. Вимірювання таза... [Ознакомиться подробнее.]