взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Эндокринология Будова рефлекторної дуги соматичної нервової системи . ЇЇ відмінності від вегетативної рефлекторної дуги.
просмотров - 1238

Рефлекторна дуга представляє собою ланцюг нервових клітин, яка включає афекторні чутливі та ефекторні рухові, або секреторні нейрони, по яких нервовий імпульс рухається від місця свого збудження від рецептора до робочого органу до ефектора.Проста рефлекторна дуга складається з двох неронів – аферентного та ефекторного.Тіло першого нейрона рецепторного, аферентного знаходиться поза центральною нервовою системою.Зазвичай це псевдоуніполярний нейрон, тіло якого розташоване в спинномозковому вузлі або чутливому вузлі черепних нервів . .Периферійний відросток псевдоуніполярного нейрона іде в складі спинномозкових нервів або чутливих волокон черепних нервів та закінчується рецептором, який сприймає зовнішнє із зовнішнього середовища або внутрішнє в органах, тканинах подразнення.Це подразнення трансформується у нервовий імпульс, який досягає тіла нервової клітини, а потім по центральному відростку сукупність яких утворює задні або чутливі корінці спинномозкових нервів направляється у спинний мозок або по відповідним черепним нервам – в головний мозок.Як правило, рефлекторна дуга складається не з двох нейронів, а побудована складніше. Так, між двома нейронами – рецепторним аферентним і ефекторним еферентним – є один або декілька вставних замикальних нейронів.Спинний мозок та головний мозокмають сіру речовину і білу речовину та відноситься до центральної нервової системи.

Будову дуги дивись в табл. Схема 3 Рефлекторна дуга.

Найпростіша рефлекторна дуга соматичної нервової системи складається з двох нейронів, а вегетативної – з трьох (є вставний нейрон); її еферентна ланка складається не з одного, а з двох нейронів.

Інформація как сказать на засипку:

Будова рефлекторних дуг вегетативного відділу відрізняється від будови рефлекторних дуг соматичної частини нервової системи. У рефлекторної дузі вегетативної частини нервової системи еферентної ланка складається не з одного нейрона, а з двох, один з яких знаходиться поза ЦНС. В цілому проста вегетативна рефлекторна дуга представлена ​​трьома нейронами. Перша ланка рефлекторної дуги - це чутливий нейрон, тіло якого розташовується в спинномозкових вузлах і в чутливих вузлах черепних нервів. Периферичний відросток такого нейрона, що має чутливе закінчення - рецептор, бере початок в органах і тканинах. Центральний відросток у складі задніх корінців спинномозкових нервів або чутливих корінців черепних нервів направляється до відповідних ядер у спинний чи головний мозок. Друга ланка рефлекторної дуги є еферентних, оскільки несе імпульси з спинного або головного мозку до робочого органу. Цей еферентної шлях вегетативної рефлекторної дуги представлений двома нейронами. Перший з цих нейронів, другий за рахунком в простій вегетативної рефлекторної дузі, розташовується у вегетативних ядрах ЦНС. Його можна називати Інтернейрони, так як він знаходиться між чутливим (аферентні) ланкою рефлекторної дуги і другим (еферентних) нейроном еферентної шляху.