взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Хирургия III. Шовный материал
просмотров - 415

Классификация:

1) по структуре нити:

Монофиламентные (из одной нити)
 
Полифиламентные (из нескольких нитей)
а) плетеные
б) крученные
Комплексные – основное волокно нити покрыто синтетическим материалом, который может увеличивать срок рассасывания нити, повышать прочность нити, обладает антибактериальными свойствами, уменьшает повреждающее действие нити на ткани при накладывании швов.

2) по материалу, из которого изготовлена нить:

Естественного происхождения шелк, конский волос, кетгут, нити из фасций, сухожилий, артерий, брюшины животных и др.
Синтетические материалы лавсан. капрон. пролен, викрил, полисорб, металлические нити из стали, платины и др.
Комбинированные (сочетание синтетических и натуральных материалов) хромированный кетгут и др.

3) по скорости биодеструкциии (рассасывания):

- рассасывающиеся

- нерассасывающиеся.

4) по толщинœе нити:

Одной из важнейших характеристик нити является её толщина. Толщину нити современного шовного материала принято обозначать по европейской фармакопее (ЕР) –метрический размер и по американской фармакопее (USP) – условный номер. Диаметр по ЕР = метрический размер/ 10, по USP диаметр определят по специальным таблицам, чем больше нулей в условном номере, тем тоньше нить.

Классификация шовного материала по толщинœе нити

Условный номер, USP   Метрический размер, ЕР Диаметр, мм
12/0 0,01 0,001-0,009
11/0 0,1 0,010-0,019
10/0 0,2 0,020—0,029
9/0 0,3 0,030-0,039
8/0 0,4 0,040-0,049
7/0 0,5 0,050-0,069
6/0 0,7 0,07-0,099
5/0 0,10-0,149
4/0 1,5 0,15-0,199
3/0 0,20-0,249
2/0 0,30-0,339
3,5 0,35-0,399
0,40-0,499
0,50-0,599
3,4 0,60-0,699
0,70-0,799
0,80-0,899
0,90-0,999
1,00-1,099


Читайте также


 • - III. АНАМНЕЗ

  1. Наследственность. 2. Перенесенные заболевания. 3. Менструальная функция: а) время появления первых менструаций; б) через какое время установилась, если сразу не установилась, то за этот период какой имели тип и характер; в) тип менструаций: по сколько дней длятся, через... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базисні знання

  1. Основні та додаткові розміри таза жінки, розміри доношеного плода. 2. Пальпація матки за методом Леопольда. 3. Вагінальне дослідження, його ціль, можливості, небезпечність. 4. Сучасні інструментальні методи дослідження в акушерстві (УЗД, ФКГ та ін.). 5. Роль... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова жіночого кісткового таза, м'яких тканин пологового каналу, кровопостачання та інервація органів малого тазу. 2. Плід як об'єкт пологів. 3. Фізіологія вагітності та пологів, рівні руху голівки відносно орієнтирів малого таза в динаміці пологів. 4. Біомеханізм... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова кісткового таза, розміри таза і його площин. 2. Будова зовнішніх і внутрішніх статевих органів, їх зміни під час вагіт­ ності. 3. Розміри доношеного плода. 4. Поняття про глибоку методичну пальпацію і аускультацію. 5. Поняття про ультразвукове і рентгенологічне... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Визначення строку вагітності. 2. Визначення строку своєчасних пологів. 3. Визначення строку передчасних пологів. 4. Визначення строку мимовільних абортів. 5. Визначення маси та довжини плода на різних строках вагітності. 6. Механізм дії на міометрій лікувальних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Діагностика пізніх термінів вагітності. 2. Анатомія кісткового таза. 3. Будова голівки плода. 4. Визначення передбачуваної маси плода. 5. Аускультація плода. IV. Зміст навчальногоматеріалу На першому занятті шляхом опитування студентів визначається поняття "тазойе... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Фізіологія вагітності та пологів. 2. Причина настання пологової діяльності. 3. Анатомія жіночого таза та пологових шляхів. 4. Функція фетоплацентарного комплексу при доношеній вагітності. 5. Клініка та перебіг пологів. 6. Методи зовнішнього та внутрішнього... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Вихідні та базисні знання

  1. Діагностика вагітності в ранні строки (можливі, сумнівні та достовірні ознаки вагітності). 2. Вміти збирати анамнез. 3. Проведення загального і спеціального огляду вагітної. 4. Визначення строку вагітності і передбачуваних пологів, маси гілода. 5. Аналіз лабораторних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Зміст навчального матеріалу

  д£ Невиношування вагітності — це самовільне переривання її від початку до Ш тижнів. Невиношування вагітності належить до числа досить частих видів акушерської патології, яка складає, за даними ВООЗ, 5—10%. Народження недоношених, гіпотрофічних дітей при цьому... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VIII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення патології вагітних, гінекологічне відділення, реанімація, мала операційна, учбові кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, дані лабораторних досліджень, історії хво­роб вагітних з раннім гестозом, набір інструментів для переривання... [Ознакомиться подробнее.]