взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Хирургия III.2.Конкретные цели для самостоятельной позааудиторной разработки темы
просмотров - 370

III.2.1. Используя базовый уровень знаний, изучить теоретический материал по теме «СДС» и знать ответы на контрольные вопросы по этой теме :

1) Охарактеризуйте классификацию СДС

2) Патогенез диабетической полинœейропатии

3) Патогенез диабетической остеоартропатии

4) Патогенез диабетической микроангиопатии

5) Патогенез диабетической макроангиопатии

6) Развитие раневого процесса у больных с СДС

7) Клиника и диагностика СДС

8) Группы риска у больных с СДС

9) Основные положения лечения нейропатической формы СДС

10) основные положения лечения нейроостеоартропатии

11) Основные положения лечения нейроишемической и ишемической форм СДС

12) Коррекция метаболических нарушений при СДС

13) Антибиотикотерапия у больных с СДС

14)Способы разгрузки пораженной конечности у больных с СДС

15) Основные положения хирургического лечения больных с СДС

III.2.2. Используя теоретические знания по теме, знать теоретично технику выполнения практических навыков по теме « Диабетическая стопа» и быть готовым продемонстрировать ее при курации больных или на фантоме :

1) Определите пульсацию тыльной артерии стопы

2) Определите пульсацию задней большеберцовой артерии

3) Определите пульсацию подколенной артерии

4) Определите пульсацию общей бедренной артерии

5) Произведите пробу Опеля (« симптом плантарной ишемии», Самуэльса, Гольдфламма)

6) Произведите пробу Леньель-Лавастина ( « симптом белого пятна»)

7) Произведите пробу Козаческу

8) Произведите пробу Мошковича

9) Произведите пробы Колленза и Вилленски

10) Произведите «коленный» феномен» Панченко

11) Произведите функциональную пробу Алексеева

12) Выявите снижение « времени реактивной гиперимии» по Шамовой.


Читайте также


 • - III. АНАМНЕЗ

  1. Наследственность. 2. Перенесенные заболевания. 3. Менструальная функция: а) время появления первых менструаций; б) через какое время установилась, если сразу не установилась, то за этот период какой имели тип и характер; в) тип менструаций: по сколько дней длятся, через... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базисні знання

  1. Основні та додаткові розміри таза жінки, розміри доношеного плода. 2. Пальпація матки за методом Леопольда. 3. Вагінальне дослідження, його ціль, можливості, небезпечність. 4. Сучасні інструментальні методи дослідження в акушерстві (УЗД, ФКГ та ін.). 5. Роль... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова жіночого кісткового таза, м'яких тканин пологового каналу, кровопостачання та інервація органів малого тазу. 2. Плід як об'єкт пологів. 3. Фізіологія вагітності та пологів, рівні руху голівки відносно орієнтирів малого таза в динаміці пологів. 4. Біомеханізм... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова кісткового таза, розміри таза і його площин. 2. Будова зовнішніх і внутрішніх статевих органів, їх зміни під час вагіт­ ності. 3. Розміри доношеного плода. 4. Поняття про глибоку методичну пальпацію і аускультацію. 5. Поняття про ультразвукове і рентгенологічне... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Визначення строку вагітності. 2. Визначення строку своєчасних пологів. 3. Визначення строку передчасних пологів. 4. Визначення строку мимовільних абортів. 5. Визначення маси та довжини плода на різних строках вагітності. 6. Механізм дії на міометрій лікувальних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Діагностика пізніх термінів вагітності. 2. Анатомія кісткового таза. 3. Будова голівки плода. 4. Визначення передбачуваної маси плода. 5. Аускультація плода. IV. Зміст навчальногоматеріалу На першому занятті шляхом опитування студентів визначається поняття "тазойе... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Фізіологія вагітності та пологів. 2. Причина настання пологової діяльності. 3. Анатомія жіночого таза та пологових шляхів. 4. Функція фетоплацентарного комплексу при доношеній вагітності. 5. Клініка та перебіг пологів. 6. Методи зовнішнього та внутрішнього... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Вихідні та базисні знання

  1. Діагностика вагітності в ранні строки (можливі, сумнівні та достовірні ознаки вагітності). 2. Вміти збирати анамнез. 3. Проведення загального і спеціального огляду вагітної. 4. Визначення строку вагітності і передбачуваних пологів, маси гілода. 5. Аналіз лабораторних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Зміст навчального матеріалу

  д£ Невиношування вагітності — це самовільне переривання її від початку до Ш тижнів. Невиношування вагітності належить до числа досить частих видів акушерської патології, яка складає, за даними ВООЗ, 5—10%. Народження недоношених, гіпотрофічних дітей при цьому... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VIII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення патології вагітних, гінекологічне відділення, реанімація, мала операційна, учбові кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, дані лабораторних досліджень, історії хво­роб вагітних з раннім гестозом, набір інструментів для переривання... [Ознакомиться подробнее.]