взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Хирургия IV. Источники учебной информации
просмотров - 364

1. Базовая литература

1).Березницький Я.С. і співавт. Хірургія. Том І. Підручник. 2006.

2) Березницький Я.С. і співавт. Хірургія. Том ІІ. Підручник. 2007. – 628 с.

3) Лекції з госпітальної хірургії в 3 томах. За ред. Професора В.Г.Мішалова. Київ: “Асканія”, 2008.

4) Хірургія. Підручник // М.П.Захараш і співавт. – К.: Медицина, 2006. – 656 с.

5) Хірургічні хвороби: Підручник /За ред. Проф. П.Г.Кондратенка. – Х.: Факт, 2006. – 816 с.

6) Шпитальна хірургія / За ред. Л.Я.Ковальчука та ін. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 560 с.

7) Клінічна хірургія. Том І. / за ред. Л.Я.Ковальчука та ін. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 536 с.

8) Клінічна хірургія. Том ІІ / за ред. Л.Я.Ковальчука та ін.. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 536 с.

2. Дополнительная литература

1) Эндокринология : Национальное руководство \ Ассоциация мед. Обществ по качеству, под. Ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко – М. :ГЭОТАР – Медиа, 2008-1072 с.

2) Эндокринология. Клинические рекомендации. \ под. Ред. И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко- М. : ГЭОТАР – Медиа, 2007- 289 с.

3) Дедов И.И. Диабетическая стопа \И.И. Дедов, О.В. Удовиченко, Г.Р. Галстен – М.:Практ. Медицина, 2005 – 197 с.

4) Бєлов С.Г. Гнійно-септичні ускладнення синдрому діабетичної стопи \С.Г. Бєлов,

Е.І. Гірка, Е.А. Кравцов \\ Шпитальна хірургія – 2005. -№4. с. 23-27

5) Василюк С.М. Діагностика та лікування синдрому діабетичної стопи \ С.М. Василюк \\ Харківська хірургічна школа – 2005.- № 4. с. 35-37.

6) Василюк С.М. Хірургічна тактика у хворих на синдром діабетичної стопи \ С.М. Василюк, М.Д. Василюк, А.Г. Шевчук та ін. \\ Шпитальна хірургія – 2008 - №2 – с. 92-94.

7) Дубошина Г.Б. Оптимизация хирургического лечения больных с осложненными формами диабетической стопы \ Г.Б. Дубошина, К.С. Яйлаханян \\ Вестник хирургии – 2008. №2 – с. 98-100.

8)Коваль Б.М. Комплексне хірургічне лікування гнійного ураження кісток при ней ропатичній інфікованій формі синдрому діабетичної стопи \ Б.М. Коваль \\ Клінічна хірургія – 2006 - № 11-!” – с. 80-81.

9) Павлова М.Г. Синдром диабетической стопы \ М.Г. Павлова, Т.В. Гусов, Н.В. Лавришева \\ Журнал «Трудный пациент» - 2006 - № 1 – с. 7- 13.


Читайте также


 • - IV. Зміст заняття

  Визначення: кесаревим розтином називають розроджувальну операцію, під час якої плід вилучається через розтин передньої черевної стінки й матки обіч природні пологові шляхи, якщо розродження через останні неможливе або небезпечне (Гентер Г. Г.). При з'ясуванні показань до... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Всіх жінок із захворюваннями внутрішніх органів необхідно протягом вагітності госпіталізувати у плановому порядку тричі. Перша планова госпіталізація проводиться у ранні строки вагітності (до 12 тижнів вагітності) для обстеження, уточнення діагнозу та вирішення ги- ... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Жіноча консультація є структурним підрозділом пологового будинку чи по­ліклініки, який призначений для надання всіх видів амбулаторної акушерської і гінекологічної допомоги. В роботі жіночої консультації відображається основний принцип медицини — єдність... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Абортом (від аЬогїш ^^гинути, зганяти) є будь-яке переривання вагітності протягом перших Я тижнів. Розрізняють нереривання вагітності в ранні (до 16 тижнів) і в пізні строки (16 — до т тижнів). Термін "пізній аборт" рекомендують замінити на "несвоєчасні пологи" (раїіиз... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Необхідно визначити поняття "післяпологового періоду", його трива­лість, підрозділи за строком. Післяпологовий період (пуерперій) — це 6—8-тиждневий період після розродження жінки, протягом якого репродуктивній тракт повертається до нормального стану, що існував... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Приступаючи до вивчення біомеханізму пологів, треба відзначити такі особливості в положенні голівки плода при потиличному передлежанні: 1) положення голівки до початку пологів не індиферентне, а трохи зігну­ те, тобто потилиця і мале тім'ячко нижче за велике; 2)... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Викладач формулює мету заняття, потім контролює вихідний рівень за­своєння матеріалу. Слід звернути увагу на те, що розрізняють 3 ступені роз­гинальних вставлень: І - так зване передньоголовне вставлення, голівка проходить через поло­говий канал прямим розміром,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Планування сім'ї за допомогою сучасних контрацептивних засобів роз­глядається як суттєвий фактор медико-санітарної допомоги, необхідної для забезпечення здоров'я сім'ї. Контрацептивні засоби поділяються на традиційні (механічні — кондоми, вагінальні діафрагми,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Акушерські кровотечі можна класифікувати таким чином. 1. Кровотечі в першій половині вагітності (мимовільний аборт, позамат­ кова вагітність, пухирцевий занесок, поліпи, ерозії, рак шийки матки, шийко­ ва вагітність). 2. Кровотечі під час другої половини... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  З усіх методів дослідження таза найважливіше значення має його вимірювання. Більшість внутрішніх розмірів таза недоступні для вимірювання, тому звичайно вимірюють зовнішні його розміри і за ними приблизно оцінюють розміри і форму малого таза. Вимірювання таза... [Ознакомиться подробнее.]