взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Хирургия VII. инструменты для эндовидеохирургии
просмотров - 315

1) Инструменты доступа

Рис. 93   Рис. 94   Рис. 95
 

Рис. 96 Рис. 97

Рис. 93 – Игла Вереша для пневмоперитонеума.

Рис. 94 – Копьевидный стилет троакара.

Рис. 95 – Атравматичный стилет троакара.

Рис. 96 – Торакопорт (троакар для торакоскопии).

Рис. 94 – Лапароскоп.

2) Инструменты для манипуляций.

           
   
Кремальера
   
Разъем для подключения элекрода  
 
Электроизолирующие покрытие рабочей части
 
 

360º
Ручка с кремальерой
Ручка без кремальеры
Рабочая часть

- Зажимы: предназначены для захвата͵ удержания органов и тканей при выполнении вмешательств, тракции и противотракции, извлечении препарата͵ наличие механизма фиксации губок — кремальеры.

  Зажим хирургический.
  Зажим анатомический.
  Зажим эластический типа «Babcock».

- Захваты: предназначены для атравматического удержания стенок органов и тканей, коагуляции, резания и остановки кровотечения. Большинство из них не имеет кремальеры и представляет электрод хирурга для подачи высокочастотного напряжения. Инструменты имеют диэлектрическое покрытие, на торцовой части каждого из них расположен разъём для подключения кабеля активного электрода. Имеется поворотный механизм, вращающий рабочую часть на 360º.

    Захват когтевой.
    Захват ложкообразный.
  Захват анатомический, атравматичный.
  Захват изогнутый.
Пинцеты биполярные:   Тип А ,   Тип В,     Тип С,     Тип D,     Тип E,     Тип F.
   
  Диссектор (служит для препаровки тканей тупым путем).

- Ножницы (имеют поворотный механизм, вращающий рабочую часть на 360º).

    Ножницы прямые
    Ножницы изогнутые по плоскости
      Ножницы серповидные
      Ножницы клювовидные
  Микроножницы

- Электроды хирурга не имеют ножницеобразных ручек, на торцовой части каждого расположен разъём для кабеля активного электрода.

    Крючок применяют для рассечения тканей.
    Шарообразный электрод — для коагуляции поверхности паренхиматозных органов.
Электрод в форме лопатки сочетает свойства крючка и шара, удобен при выделœении тканей и коагуляции.
    Игольчатый электрод.
    Электрод «петля».


Читайте также


 • - VII. Задания самостоятельной работы (СРИ).

  1. Тематический план самостоятельной работы интерна по дисциплине «Организация акушерско-гинекологической помощи в ОВП» Номер занятия Тема занятия Форма проведения Продолжительность в часах 1 2 3 4 1 занятие Организация акушерско –... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал, відділення патології вагітних, дитяче відділення. Оснащення: таблиці, скелетований таз, лялька, сантиметрова стрічка, та-зомір, контрольні питання і задачі. Контрольні запитання і завдання 1. Будова жіночого... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення занять: навчальна кімната, пологовий зал, операційна. Оснащення: навчальні таблиці, муляжі, інструменти — перфоратор Фе­номенова і Бло, ножиці Феноменова, кюретка для ексцеребрації, краніокласт Брауна, ножиці Зібольда, декапітаційний гачок Брауна,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення екстрагенітальної патології вагіт­них, пологовий зал, відділення реанімації та інтенсивної терапії, Навчальні кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, набори для венесекції, катетери, інструмен­тарій для інтубації трахеї, апарати для... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, гінекологічне відділення (оглядова, маніпуляційна, операційний блок, музей кафедри, кабінет УЗД). Оснащення: таблиці, муляжі, тренажери, макропрепарати маткової труби; дані лабораторних досліджень; аналізи крові, УЗД,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: палати відділення патології вагітну кабінет функціональної діагностики, пологовий зал, навчальна кімната. Обладнання: таблиці, дані УЗД; проводиться клінічний розбір рагітних або породіль з багатопліддям, за відсутності таких вагітних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, палата патології вагітних, пологовий зал. Оснащення: навчальні таблиці, фантоми, ляльки, тази, слайди. Контрольні запитання та завдання 1. Що таке розгинальне передлежання і вставлення голівки? 2. Які існують ступені... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал. Оснащення: фантом, кістковий таз, лялька, малюнки (скелетована голівка плода, окремі моменти біомеханізму пологів, схематичне зображення різної висоти стояння голівки плода в тазі, схематичні малюнки голівки... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната (з аналізом історії пологів, які ускладнилися слабкістю пологової діяльності), пологовий зал (з діагнос­тикою слабкості пологової діяльності методом кардіотокографії). Ма­теріальне обладнання: історії пологів, роділлі в... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Оснащення: таблиці, муляжі, імунологічні тести на вагітність, інструкція до постановки тесту, рукавички, схемограми, тести базальної температури, кольпоцитограми. Контрольні запитання та завдання 1. Як впливає вагітність на різні системи та їх функції (молочні залози,... [Ознакомиться подробнее.]