взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство III. Базові знання
просмотров - 1197

1. Діагностика пізніх термінів вагітності.

2. Анатомія кісткового таза.

3. Будова голівки плода.

4. Визначення передбачуваної маси плода.

5. Аускультація плода.

IV. Зміст навчальногоматеріалу

На першому занятті шляхом опитування студентів визначається поняття "тазойе передлежання плода", можливі причини його виникнення (багатовод-

дя, багатопліддя, пухлини матки, знижений тонус матки, недоношеність пло­да тощо). Розглядається класифікація тазових передлежань (сідничне — чисте та змішане; ножне — повне та неповне). Кожний вид передлежання пока­зується на фантомі. Треба звернути увагу студентів на те, що пологи в тазо­вому передлежанні (3—3,5% всіх пологів) належать до фізіологічних, але пе­ребувають на межі патології і для правильного їх проведення потрібні знач­ний досвід та кваліфікація акушера.

Слід також засвоїти ознаки тазових передлежань при обстеженні вагітних зовнішіми прийомами (характер передлеглої частини, наявність голівки біля дна матки, вислуховування сердцебиття плода вище пупка), уточнення діагнозу при вагінальному акушерському дослідженні, при недостатньому відкритті шийки матки (пальпація куприка, сідничних бугрів, ніжок при змішаному, сідничному та ножному передлежаннях). Вивчаються диференціально-діагностичні ознаки ступні та ручки плода, його коліна та ліктя, підкреслюється важливість цієї дифе­ренціації (з метою попередження постановки помилкового діагнозу тазового пе­редлежання при поперечному положенні плода), методи ультразвукової ехоло­кації в діагностиці тазових передлежань.

Кожен студент на фантомі за участю асистента демонструє з лялькою го­ловні моменти біомеханізму пологів з клінічним поясненням цих моментів. Ведучою точкою є верхівка куприка, провідна лінія — межвертельна.

Біомеханізм пологів

1. Встановлення сідниць (стискання та опущення їх), міжвертельна лінія перебуває в одному з косих розмірів.

2. Внутрішній поворот сідниць. Починається при переході з широкої у вузьку частину порожнини малого тазу, закінчується в площині вихо­ ду, коли міжвертельна лінія стає в прямому розмірі виходу.

3. Бокове згинання хребта в попереко-крижовому розмірі. Точка фіксації між нижнім краєм симфізу та краєм клубової кістки передньої сідниці. Народження задньої сідниці, а потім передньої в прямому розмірі.

4. Внутрішній поворот плечиків (з косого розміру в прямий) та зв'язаний з ним зовнішій поворот тулуба. Плід народжується до пупкового кіль­ ця, потім до нижнього кута лопаток.

5. Бокове згинання хребта в шийно-плечовому відділі. Точка фіксації між нижнім краєм симфіза та акроміальним відростком лопатки плоду. Відбувається народження заднього плечка, а потім переднього в пря­ мому розмірі площини виходу з малого тазу.


Читайте также


 • - III. АНАМНЕЗ

  1. Наследственность. 2. Перенесенные заболевания. 3. Менструальная функция: а) время появления первых менструаций; б) через какое время установилась, если сразу не установилась, то за этот период какой имели тип и характер; в) тип менструаций: по сколько дней длятся, через... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базисні знання

  1. Основні та додаткові розміри таза жінки, розміри доношеного плода. 2. Пальпація матки за методом Леопольда. 3. Вагінальне дослідження, його ціль, можливості, небезпечність. 4. Сучасні інструментальні методи дослідження в акушерстві (УЗД, ФКГ та ін.). 5. Роль... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова жіночого кісткового таза, м'яких тканин пологового каналу, кровопостачання та інервація органів малого тазу. 2. Плід як об'єкт пологів. 3. Фізіологія вагітності та пологів, рівні руху голівки відносно орієнтирів малого таза в динаміці пологів. 4. Біомеханізм... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова кісткового таза, розміри таза і його площин. 2. Будова зовнішніх і внутрішніх статевих органів, їх зміни під час вагіт­ ності. 3. Розміри доношеного плода. 4. Поняття про глибоку методичну пальпацію і аускультацію. 5. Поняття про ультразвукове і рентгенологічне... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Визначення строку вагітності. 2. Визначення строку своєчасних пологів. 3. Визначення строку передчасних пологів. 4. Визначення строку мимовільних абортів. 5. Визначення маси та довжини плода на різних строках вагітності. 6. Механізм дії на міометрій лікувальних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Фізіологія вагітності та пологів. 2. Причина настання пологової діяльності. 3. Анатомія жіночого таза та пологових шляхів. 4. Функція фетоплацентарного комплексу при доношеній вагітності. 5. Клініка та перебіг пологів. 6. Методи зовнішнього та внутрішнього... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Вихідні та базисні знання

  1. Діагностика вагітності в ранні строки (можливі, сумнівні та достовірні ознаки вагітності). 2. Вміти збирати анамнез. 3. Проведення загального і спеціального огляду вагітної. 4. Визначення строку вагітності і передбачуваних пологів, маси гілода. 5. Аналіз лабораторних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Зміст навчального матеріалу

  д£ Невиношування вагітності — це самовільне переривання її від початку до Ш тижнів. Невиношування вагітності належить до числа досить частих видів акушерської патології, яка складає, за даними ВООЗ, 5—10%. Народження недоношених, гіпотрофічних дітей при цьому... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VIII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення патології вагітних, гінекологічне відділення, реанімація, мала операційна, учбові кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, дані лабораторних досліджень, історії хво­роб вагітних з раннім гестозом, набір інструментів для переривання... [Ознакомиться подробнее.]


 • - Захворювання III етапу післяпологової інфекції.

  Прогресуючий тромбофлебіт характеризується тим, що одночасно із запаленням судинної стінки і утворенням тромба патологічний процес поширюється далі веною. Тромби іноді розпадаються і заносяться током крові у легені, викликаючи емболію гілок легеневої артерії. Емболія... [Ознакомиться подробнее.]