взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство III. Зміст навчального матеріалу
просмотров - 1111

д£ Невиношування вагітності — це самовільне переривання її від початку до Ш тижнів. Невиношування вагітності належить до числа досить частих видів акушерської патології, яка складає, за даними ВООЗ, 5—10%. Народження недоношених, гіпотрофічних дітей при цьому коливається від 30 до 53%, що обумовлено різким ступенем незрілості плода. #9 к£

Передчасними називаються ті пологи, що наступають після шВ\ до ш тижнів вагітності і які закінчились народженням недоношеної дитини вагою масою 2,500 і довжиною менше 45—46 см з наявністю ознак недоношеності.

Етіологія. Передчасні пологи можуть виникнути у зв'язку з тими самими причинами, які викликають самовільні аборти: захворювання матері, інфантилізм, інтоксикація організму, ізоантигенна несумісність крові матері і плода і т.д. В етіології передчасних пологів особливе значення мають пору­шення функції залоз внутрішньої секреції і нервової системи, анаболічні і функціональні особливості, які притаманні інфантилізму, гострі і хронічні інфекції, гестози вагітності, захворювання серцево-судинної та інших систем. Серед етіологічних факторів особливе місце займає істміко-цервікальна не­достатність, запальні захворювання і ендокринні розлади, які виникають після аборту. Відоме значення мають багатоплідна вагітність, аномалії роз­витку і захворювання плода і оболонок, передлежання плаценти, неправильні положення плода і т.д.

Загроза передчасних пологів. Клініка, діагностика. Лікування, методи профілактики РДС. Розрізняють загрозу передчасних пологів, передчасні пологи, що починаються, і такі, що розпочалися. Загроза передчасних пологів проявляється болем у низу живота і в попереку. Матка легко збудлива, тонус її підвищений. Передлегла частина плоду знаходиться низько або притиснута до входу в малий таз, шийка матки не змінена.

Передчасні пологи, що починаються, характеризуються значної сили пе­реймоподібним болем унизу живота чи регулярними переймами. При вагінальному дослідженні виявляють динаміку розкриття шийки матки, вко­рочення її, нерідко згладження і початок розкриття (але не більше ніж на 2 см). Часто передчасно відходять навколоплодові води. Лікування спрямо­вують на пригнічення перейм, що часто дає змогу зберегти вагітність. Пере­дчасним пологам, що розпочалися, властиві регулярна пологова діяльність і розкриття шийки матки більше ніж на 3 см. Процес незворотний, і зберегти вагітність не вдається.

Консервативно-очікувальна терапія показана при:

- цілому плідному міхурі;

- строку вагітності до 36 тижнів;

- відсутності ознак інфекції;

- відсутності регулярної пологової діяльності;


Читайте также


 • - III. АНАМНЕЗ

  1. Наследственность. 2. Перенесенные заболевания. 3. Менструальная функция: а) время появления первых менструаций; б) через какое время установилась, если сразу не установилась, то за этот период какой имели тип и характер; в) тип менструаций: по сколько дней длятся, через... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базисні знання

  1. Основні та додаткові розміри таза жінки, розміри доношеного плода. 2. Пальпація матки за методом Леопольда. 3. Вагінальне дослідження, його ціль, можливості, небезпечність. 4. Сучасні інструментальні методи дослідження в акушерстві (УЗД, ФКГ та ін.). 5. Роль... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова жіночого кісткового таза, м'яких тканин пологового каналу, кровопостачання та інервація органів малого тазу. 2. Плід як об'єкт пологів. 3. Фізіологія вагітності та пологів, рівні руху голівки відносно орієнтирів малого таза в динаміці пологів. 4. Біомеханізм... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова кісткового таза, розміри таза і його площин. 2. Будова зовнішніх і внутрішніх статевих органів, їх зміни під час вагіт­ ності. 3. Розміри доношеного плода. 4. Поняття про глибоку методичну пальпацію і аускультацію. 5. Поняття про ультразвукове і рентгенологічне... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Визначення строку вагітності. 2. Визначення строку своєчасних пологів. 3. Визначення строку передчасних пологів. 4. Визначення строку мимовільних абортів. 5. Визначення маси та довжини плода на різних строках вагітності. 6. Механізм дії на міометрій лікувальних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Діагностика пізніх термінів вагітності. 2. Анатомія кісткового таза. 3. Будова голівки плода. 4. Визначення передбачуваної маси плода. 5. Аускультація плода. IV. Зміст навчальногоматеріалу На першому занятті шляхом опитування студентів визначається поняття "тазойе... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Фізіологія вагітності та пологів. 2. Причина настання пологової діяльності. 3. Анатомія жіночого таза та пологових шляхів. 4. Функція фетоплацентарного комплексу при доношеній вагітності. 5. Клініка та перебіг пологів. 6. Методи зовнішнього та внутрішнього... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Вихідні та базисні знання

  1. Діагностика вагітності в ранні строки (можливі, сумнівні та достовірні ознаки вагітності). 2. Вміти збирати анамнез. 3. Проведення загального і спеціального огляду вагітної. 4. Визначення строку вагітності і передбачуваних пологів, маси гілода. 5. Аналіз лабораторних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VIII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення патології вагітних, гінекологічне відділення, реанімація, мала операційна, учбові кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, дані лабораторних досліджень, історії хво­роб вагітних з раннім гестозом, набір інструментів для переривання... [Ознакомиться подробнее.]


 • - Захворювання III етапу післяпологової інфекції.

  Прогресуючий тромбофлебіт характеризується тим, що одночасно із запаленням судинної стінки і утворенням тромба патологічний процес поширюється далі веною. Тромби іноді розпадаються і заносяться током крові у легені, викликаючи емболію гілок легеневої артерії. Емболія... [Ознакомиться подробнее.]