взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство IV. Зміст навчального матеріалу
просмотров - 1058

Планування сім'ї за допомогою сучасних контрацептивних засобів роз­глядається як суттєвий фактор медико-санітарної допомоги, необхідної для забезпечення здоров'я сім'ї.

Контрацептивні засоби поділяються на традиційні (механічні — кондоми, вагінальні діафрагми, хімічні засоби, натуральні методи) і сучасні — оральні контрацептиви (ОК), внутрішньоматкові засоби (ВМЗ). Цінність ефективності кожного із них оцінюється за допомогою індексу Перля, шо дорівнює кіль­кості небажаних вагітностей у 100 жінок, які використовували цей метод впродовж 12 місяців.

Натуральні методи. До них відносять 4 методи: календарний (Огіно— Кнауса), спостереження за цервікальним слизом (Білінгса), вимірювання ба­зальної температури тіла і симптотермальний метод.

Календарний метод дає можливість визначити дні можливої фер-тильності. Ефективність — ЗО—50% для жінок із регулярним менструальним циклом.

Методом спостереження за цервікальним слизом можуть користуватися жінки, які вміють визначити характерні зміни цервікального слизу залежно від фази циклу. Ефективність — 30—40%.

Метод вимірювання базальної температури тіла заснований на підви­щенні її після овуляції на 0,5—1,2°С, тому в цей період бажано утримуватись від статевих контактів. Ефективність — 40—50%.

Симптотермальний метод передбачає реєстрацію базальної температури тіла і спостереження за змінами цервікального слизу, а також інші показники овуляції — чутливість молочних залоз та інші. Ефективність — 50—60%.

Бар 'єрні методи. До них відносять "чоловічі" — застосування презерва­тивів, переривання коїтуса, і "жіночі" — застосування діафрагми, цервікального контрацептивного колпачка, сперміцидів.

Серед них найбільш поширене застосування презервативів — вони про­сті, доступні, високоефективні, захищають партнерів від інфікування СНІДом та іншими інфекціями, що передаються статевим шляхом.

Також використовуються сперміциди, які інактивують сперматозоїди — "ФАРМАТЕКС", "ПАНТЕКС-ОВАЛ", але ефективність їх невелика (індекс Перля — 28—39 вагітностей). Інші бар'єрні методи зараз використовуються рідко.

Внутрішньоматкова контрацепція. За надійністю займає И-е місце після гормональної. Контрацептивний ефект зумовлений різними факторами: поси­ленням перистальтики маткових труб, продукцією ензимів з цитотоксичним ефектом, що призводить до деструкції сперматозоїдів, наявністю біоактивних речовин, що посилюють сперматоксичний ефект (мідь, срібло, прогестерон та його продукти). Існують такі види ВМК:

1) немедикаментозні — петля Ліпса;


Читайте также


 • - IV. Зміст заняття

  Визначення: кесаревим розтином називають розроджувальну операцію, під час якої плід вилучається через розтин передньої черевної стінки й матки обіч природні пологові шляхи, якщо розродження через останні неможливе або небезпечне (Гентер Г. Г.). При з'ясуванні показань до... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Всіх жінок із захворюваннями внутрішніх органів необхідно протягом вагітності госпіталізувати у плановому порядку тричі. Перша планова госпіталізація проводиться у ранні строки вагітності (до 12 тижнів вагітності) для обстеження, уточнення діагнозу та вирішення ги- ... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Жіноча консультація є структурним підрозділом пологового будинку чи по­ліклініки, який призначений для надання всіх видів амбулаторної акушерської і гінекологічної допомоги. В роботі жіночої консультації відображається основний принцип медицини — єдність... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Абортом (від аЬогїш ^^гинути, зганяти) є будь-яке переривання вагітності протягом перших Я тижнів. Розрізняють нереривання вагітності в ранні (до 16 тижнів) і в пізні строки (16 — до т тижнів). Термін "пізній аборт" рекомендують замінити на "несвоєчасні пологи" (раїіиз... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Необхідно визначити поняття "післяпологового періоду", його трива­лість, підрозділи за строком. Післяпологовий період (пуерперій) — це 6—8-тиждневий період після розродження жінки, протягом якого репродуктивній тракт повертається до нормального стану, що існував... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Приступаючи до вивчення біомеханізму пологів, треба відзначити такі особливості в положенні голівки плода при потиличному передлежанні: 1) положення голівки до початку пологів не індиферентне, а трохи зігну­ те, тобто потилиця і мале тім'ячко нижче за велике; 2)... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Викладач формулює мету заняття, потім контролює вихідний рівень за­своєння матеріалу. Слід звернути увагу на те, що розрізняють 3 ступені роз­гинальних вставлень: І - так зване передньоголовне вставлення, голівка проходить через поло­говий канал прямим розміром,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Акушерські кровотечі можна класифікувати таким чином. 1. Кровотечі в першій половині вагітності (мимовільний аборт, позамат­ кова вагітність, пухирцевий занесок, поліпи, ерозії, рак шийки матки, шийко­ ва вагітність). 2. Кровотечі під час другої половини... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  З усіх методів дослідження таза найважливіше значення має його вимірювання. Більшість внутрішніх розмірів таза недоступні для вимірювання, тому звичайно вимірюють зовнішні його розміри і за ними приблизно оцінюють розміри і форму малого таза. Вимірювання таза... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Стаціонарна акушерська допомога населенню надається в самостійних по­логових будинках або в пологових відділеннях, які входять до складу лікарень. Організація їх роботи будується за єдиним принципом відповідно до діючого законодавства, наказів, розпоряджень,... [Ознакомиться подробнее.]