взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство VI. Основні етапи занять
просмотров - 956

А. Підготовчий — мотивація теми (приклади з життя). Контроль вихідного рівня знань шляхом опитування студентів чи розв'язування задач.

В. Основний етап — самостійна робота студентів під контролем виклада­ча. Заняття проводиться в навчальній кімнаті, оснащеній акушерськими фан­томами, ляльками, тазами. Стоит отметить, что для роботи в палаті патології вагітних, пологово­му залі рекомендується розподілити студентів на групи по 2—3 особи, які будуть працювати під безпосœереднім керівництвом викладача. Спочатку слід відпрацювати прийоми визначення положення, виду, позиції плода та етапи операції на фантомі. На занятті по темі за відсутності вагітних з неправиль­ним положенням плода слід надати студентам виписки з історій пологів для розробки плану проведення вагітності і пологів.

С. Заключний етап — контроль засвоєння матеріалу кожним студентом шляхом розв'язання ситуаційних задач. Відповіді на запитання, оголошення оцінки роботи кожного студента. Завдання додому.

VII.Методичне забезпечення заняття

Практичне заняття може проводитись в навчальній кімнаті, палаті пато­логії вагітних, пологовому блоці.

Оснащення: акушерські фантоми, ляльки, тази, слайди, відеоплівки, випи­ски з історій пологів, вагітних та роділь.

Контрольні запитання

1. Що таке положення плода, його види?

2. Клінічна діагностика положень плода, в тому числі неправильних, в сучасному акушерстві.

3. Які особливості проведення вагітності при неправильних положеннях плода?

4. На яких строках вагітності та за допомогою яких прийомів можна ви­ правити положення плода?

5. Протипоказання до зовнішнього профілактичного повороту плода.

6. Умови та техніка профілактичного повороту плода в строки 35___ 36

тижнів.

7. Які ускладнення виникають в пологах при неправильному положенні плода?

8. Як слід вести пологи при неправильному положенні плода (можливі варіанти)?

9. Варіанти проведення другого періоду пологів при неправильних по­ ложеннях плода.

10. Показання, умови та техніка проведення операції класичного аку­ шерського повороту плода на ніжку.

11. Що означає термін "запущене поперечне положення плода"?

12. Метод розродження при запущеному поперечному положенні плода.

13. Роль і завдання жіночих консультацій у профілактиці та діагностиці неправильних положень плода.

Завдання для самостійної роботи студентів

1. Вивчення матеріалу теми з основної та додаткової літератури, конспек­ ту лекцій.

2. Підготовка відповіді на контрольні запитання. *

3. Відпрацювання на фантомі етапів операції.


Читайте также


 • - VI. Основні етапи заняття

  А. Підготовчий — на початку заняття альність теми, сформулювати основні завдіиклаДаЧ повинен розкрити акту- кння заняття, провести контроль основного рівня знань шляхом відповіді кожного студента на контрольне за­питання. Студентам видаються завдання для... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VI. Основні етапи заняття

  У навчальній кімнаті проводиться контроль початкового рівня засвоєння матеріалу з використанням таблиць і муляжів. Розбирається питання будови кісткового таза, розподіл його на площини, межі вимірювання кісткового та­за, визначення параметрів, недоступних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VI. Основні етапи заняття

  А. Підготовчий — на початку заняття викладач у навчальній кімнаті про­водить науково-методичне обгрунтування теми, опитування з даної теми з використанням наочного приладдя, контроль базових знань, видає завдання для самостійної роботи студентів. Б. Основний —... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VI. Основні етапи заняття

  А. Підготовчий — мотивування теми, контроль вихідного рівня базових і основних знань, розподіл завдань для самостійної роботи. Б. Основний — самостійна робота студентів під контролем викладача, а саме — робота з навчальною літературою і навчальними посібниками... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VI. Основні етапи заняття

  1. Підготовчий етап — мотивація теми, контроль базового і основнрго рівня знань, видача завдання для самостійної роботи. 2. Основний етап — самостійна робота студентів під контролем виклада­ ча: робота з навчальною літературою при низькому рівні базових знань і... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VI. Основні етапи заняття

  А. Підготовчий — мотивація теми, контроль початкового рівня базових та основних знань, розподіл завдань для самостійної роботи. Б. Основний — самостійна робота студентів під контролем викладача. Студенти з низьким вихідним рівнем знань працюють з навчальною... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Задания самостоятельной работы (СРИ).

  1. Тематический план самостоятельной работы интерна по дисциплине «Организация акушерско-гинекологической помощи в ОВП» Номер занятия Тема занятия Форма проведения Продолжительность в часах 1 2 3 4 1 занятие Организация акушерско –... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал, відділення патології вагітних, дитяче відділення. Оснащення: таблиці, скелетований таз, лялька, сантиметрова стрічка, та-зомір, контрольні питання і задачі. Контрольні запитання і завдання 1. Будова жіночого... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення занять: навчальна кімната, пологовий зал, операційна. Оснащення: навчальні таблиці, муляжі, інструменти — перфоратор Фе­номенова і Бло, ножиці Феноменова, кюретка для ексцеребрації, краніокласт Брауна, ножиці Зібольда, декапітаційний гачок Брауна,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення екстрагенітальної патології вагіт­них, пологовий зал, відділення реанімації та інтенсивної терапії, Навчальні кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, набори для венесекції, катетери, інструмен­тарій для інтубації трахеї, апарати для... [Ознакомиться подробнее.]