взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство VII. Методичне забезпечення
просмотров - 994

Місце проведення заняття: відділення екстрагенітальної патології вагіт­них, пологовий зал, відділення реанімації та інтенсивної терапії, Навчальні кімнати.

Оснащення: таблиці, слайди, набори для венесекції, катетери, інструмен­тарій для інтубації трахеї, апарати для вимірювання АТ, ЦВТ, кардіотокограф, УЗ-сканер, наркозний апарат, лікарські засоби, інфузійні розчини, набір лабораторних аналізів, історії пологів хворих з екстра-генітальними хворобами.

Контрольні запитання та завдання

1. Організація допомоги вагітним з екстрагенітальними захворювання­ ми.

2. Особливості проведення трьох планових госпіталізацій вагітних з екстрагенітальними захворюваннями.

3. Коли і з якою метою проводиться перша планова госпіталізація вагітних з екстрагенітальними хворобами.

4. Друга планова госпіталізація до відділення екстрагенітальної пато­ логії вагітних з екстрагенітальними захворюваннями у критичні для кожного захворювання періоди.

5. Третя планова госпіталізація до відділення екстрагенітальної пато­ логії вагітних з екстрагенітальними хворобами. Мета та термін вагітності залежно від патології.

6. Як часто проводиться огляд вагітних з екстрагенітальною патологією терапевтом (а у разі необхідності ендокринологом, кардіологом та іншими суміжними спеціалістами).

7. Які захворювання серцево-судинної системи найчастіше зустрі­ чаються у вагітних?

8. Що потрібно враховувати, вирішуючи питання про допустимість вагітності у хворих з набутими (ревматичними) вадами серця?

9. Назвіть протипоказання до збереження вагітності у разі набутих вад серця.

10. Особливості перебігу вагітності і пологів у хворих з вродженими ва­ дами серця. Назвіть протипоказання до продовження вагітності у разі вроджених вад серця.

11. Вагітність і пологи у жінок, що перенесли операцію на серці (мітральну комісуротомію, протезування клапанів, корекцію вродже­ них вад серця).

12. Дайте характеристику первинної артеріальної гіпертензії вагітних. Розкажіть класифікацію гіпертонічної хвороби залежно від ураження органів. Вкажіть ускладнення перебігу вагітності.

13. Які три типи гемодинаміки виділяють у хворих на артеріальну гіпертензію.

14. Назвіть протипоказання до виношування вагітності у хворих на гіпертонічну хворобу.

15. Назвіть особливості перебігу вагітності у разі артеріальної гіпотензії.

16. Особливості обстеження та підготовки вагітних з екстрагенітальними захворюваннями у відділенні екстрагенітальної патології до пологів.

17. Розкажіть про вибір методу розродження у жінок з хворобами серце­ во-судинної системи:

а) самостійне розродження природними пологовими шляхами;


Читайте также


 • - VII. Задания самостоятельной работы (СРИ).

  1. Тематический план самостоятельной работы интерна по дисциплине «Организация акушерско-гинекологической помощи в ОВП» Номер занятия Тема занятия Форма проведения Продолжительность в часах 1 2 3 4 1 занятие Организация акушерско –... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал, відділення патології вагітних, дитяче відділення. Оснащення: таблиці, скелетований таз, лялька, сантиметрова стрічка, та-зомір, контрольні питання і задачі. Контрольні запитання і завдання 1. Будова жіночого... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення занять: навчальна кімната, пологовий зал, операційна. Оснащення: навчальні таблиці, муляжі, інструменти — перфоратор Фе­номенова і Бло, ножиці Феноменова, кюретка для ексцеребрації, краніокласт Брауна, ножиці Зібольда, декапітаційний гачок Брауна,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, гінекологічне відділення (оглядова, маніпуляційна, операційний блок, музей кафедри, кабінет УЗД). Оснащення: таблиці, муляжі, тренажери, макропрепарати маткової труби; дані лабораторних досліджень; аналізи крові, УЗД,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: палати відділення патології вагітну кабінет функціональної діагностики, пологовий зал, навчальна кімната. Обладнання: таблиці, дані УЗД; проводиться клінічний розбір рагітних або породіль з багатопліддям, за відсутності таких вагітних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, палата патології вагітних, пологовий зал. Оснащення: навчальні таблиці, фантоми, ляльки, тази, слайди. Контрольні запитання та завдання 1. Що таке розгинальне передлежання і вставлення голівки? 2. Які існують ступені... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал. Оснащення: фантом, кістковий таз, лялька, малюнки (скелетована голівка плода, окремі моменти біомеханізму пологів, схематичне зображення різної висоти стояння голівки плода в тазі, схематичні малюнки голівки... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната (з аналізом історії пологів, які ускладнилися слабкістю пологової діяльності), пологовий зал (з діагнос­тикою слабкості пологової діяльності методом кардіотокографії). Ма­теріальне обладнання: історії пологів, роділлі в... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Оснащення: таблиці, муляжі, імунологічні тести на вагітність, інструкція до постановки тесту, рукавички, схемограми, тести базальної температури, кольпоцитограми. Контрольні запитання та завдання 1. Як впливає вагітність на різні системи та їх функції (молочні залози,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, кабінет функціональної діагностики, кабінет з муляжами, палата патології вагітних, пологовий зал, жіноча консультація. Оснащення: навчальні таблиці, тазовимірювач, ляльки, таз, фантом, сан­тиметрова стрічка, календар,... [Ознакомиться подробнее.]