взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство VII. Методичне забезпечення
просмотров - 989

Місце проведення заняття: навчальна кімната͵ гінекологічне відділення (оглядова, маніпуляційна, операційний блок, музей кафедри, кабінет УЗД).

Оснащення: таблиці, муляжі, тренажери, макропрепарати маткової труби; дані лабораторних досліджень; аналізи крові, УЗД, гінекологічний інструмен­тарій.

Контрольні запитання

1. Що таке позаматкова вагітність? Які форми її ви знаєте?

2. Частота та причини виникнення позаматкової вагітності.

3. Класифікація позаматкової вагітності.

4. Клініка перебігу прогресуючої позаматкової вагітності.

5. Клініка перебігу порушеної позаматкової вагітності.

6. Сучасні методи діагностики прогресуючої та порушеної позаматкової вагітності (УЗД, лапароскопія, пункція через заднє вагінальне скле­ піння, патанатомічне дослідження слизової оболонки матки, одержа­ ної під час вишкрібання порожнини матки).

7. Диференційна діагностика позаматкової вагітності і захворювань ор­ ганів черевної порожнини (гострий апендицит, розрив пухлини яєчників, перекручення „ніжки" пухлини яєчників тощо).

8. Методи лікування позаматкової вагітності.

9. Медична реабілітація хворих, що перенесли операцію з приводу по­ заматкової вагітності.

10. Групи ризику виникнення позаматкової вагітності та заходи щодо профілактики.

Завдання для самостійної роботи

1. Робота з навчальною літературою і навчальними посібниками (муля­ жами, фантомами, інструментарієм тощо).

2. Робота на тренажерах з метою визначення викладачем рівня практич­ ного засвоєння навичок для допуску до клінічної роботи з хворою.

3. Курація хворих з метою набуття практичних навичок. Інтерпретація лабораторних досліджень.

4. Призначення лікування, складання плану спостереження за хворою, вибір об'єму хірургічного лікування.

5. Самостійне вирішення ситуаційних задач.

6. Самостійне складання ситуаційних задач.


Читайте также


 • - VII. Задания самостоятельной работы (СРИ).

  1. Тематический план самостоятельной работы интерна по дисциплине «Организация акушерско-гинекологической помощи в ОВП» Номер занятия Тема занятия Форма проведения Продолжительность в часах 1 2 3 4 1 занятие Организация акушерско –... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал, відділення патології вагітних, дитяче відділення. Оснащення: таблиці, скелетований таз, лялька, сантиметрова стрічка, та-зомір, контрольні питання і задачі. Контрольні запитання і завдання 1. Будова жіночого... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення занять: навчальна кімната, пологовий зал, операційна. Оснащення: навчальні таблиці, муляжі, інструменти — перфоратор Фе­номенова і Бло, ножиці Феноменова, кюретка для ексцеребрації, краніокласт Брауна, ножиці Зібольда, декапітаційний гачок Брауна,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення екстрагенітальної патології вагіт­них, пологовий зал, відділення реанімації та інтенсивної терапії, Навчальні кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, набори для венесекції, катетери, інструмен­тарій для інтубації трахеї, апарати для... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: палати відділення патології вагітну кабінет функціональної діагностики, пологовий зал, навчальна кімната. Обладнання: таблиці, дані УЗД; проводиться клінічний розбір рагітних або породіль з багатопліддям, за відсутності таких вагітних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, палата патології вагітних, пологовий зал. Оснащення: навчальні таблиці, фантоми, ляльки, тази, слайди. Контрольні запитання та завдання 1. Що таке розгинальне передлежання і вставлення голівки? 2. Які існують ступені... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал. Оснащення: фантом, кістковий таз, лялька, малюнки (скелетована голівка плода, окремі моменти біомеханізму пологів, схематичне зображення різної висоти стояння голівки плода в тазі, схематичні малюнки голівки... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната (з аналізом історії пологів, які ускладнилися слабкістю пологової діяльності), пологовий зал (з діагнос­тикою слабкості пологової діяльності методом кардіотокографії). Ма­теріальне обладнання: історії пологів, роділлі в... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Оснащення: таблиці, муляжі, імунологічні тести на вагітність, інструкція до постановки тесту, рукавички, схемограми, тести базальної температури, кольпоцитограми. Контрольні запитання та завдання 1. Як впливає вагітність на різні системи та їх функції (молочні залози,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, кабінет функціональної діагностики, кабінет з муляжами, палата патології вагітних, пологовий зал, жіноча консультація. Оснащення: навчальні таблиці, тазовимірювач, ляльки, таз, фантом, сан­тиметрова стрічка, календар,... [Ознакомиться подробнее.]