взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство VII. Методичне забезпечення
просмотров - 950

Місце проведення заняття: навчальна кімната͵ кабінет функціональної діагностики, кабінет з муляжами, палата патології вагітних, пологовий зал, жіноча консультація.

Оснащення: навчальні таблиці, тазовимірювач, ляльки, таз, фантом, сан­тиметрова стрічка, календар, стетоскоп.

Контрольні запитання та завдання для оцінки вихідного рівня знань

1. Вірогідні ознаки вагітності.

2. Перелічіть параметри, які необхідно для визначення строку пологів.

3. Як визначити строк передбачуваних пологів за останньою менстру­ ацією?

4. Як визначити строк передбачуваних пологів за першим ворушінням плода?

5. Як визначити довжину, прямий розмір голівки і масу плода в різні строки вагітності?

6. Визначення строку вагітності за формулою Жорданіа.

7. Визначення строку вагітності за формулою Скульського.

8. Які висоти стояння дня матки в різні строки вагітності?

9. Яка довжина плода в різні строки вагітності?

10. Яка діагностична цінність ранньої явки в жіночу консультацію?

11. Які правові основи надання допологової відпустки в Україні?

12. Які ознаки характерні для 30-ти тижнів вагітності?

13. Показники 30-ти тижнів вагітності при головному передлежанні пло­ да за Фігурновим?

Завдання для самостійної роботи.

1. При низькому рівні підготовки — робота з навчальною літературою і навчальними посібниками в навчальній кімнаті.

2. Зберіть анамнез у вагітної в строки вагітності 18—20, 36, 40 тижнів.

3. Проведіть об'єктивний огляд з пальпацією вагітної матки, аускуль­ тацією плода.

4. Дайте оцінку даним УЗД вагітних.

5. Визначення строку пологів за даними анамнезу, об'єктивного обсте­ ження і час надання допологової декретної відпустки.

6. Складіть самостійно ситуаційні задачі з визначенням строку пологів.

Ситуаційні задачі для контролю вихідного рівня знань

№ 1. У першовагітної жінки остання метнструація була 3.03.01, перше ворушіння плода — 8.08.01. Визначити строк вагітності і передбачуваних пологів.

№ 2. При об'єктивному обстеженні вагітної визначено: довжина плода — 22,5 см, прямий розмір голівки — 9 см. Визначити строк вагітності за форму­лами Скульського і Жорданіа.

№ 3. У вагітної висота стояння матки 28 см, обвід живота 85 см, прямий розмір голівки плода — 10 см, довжина плода 40 см, пупок згладжений. Який строк вагітності?

№ 4. Жінка 19 років, звернулася до жіночої консультації з приводу пер­шої вагітності. Строк останньої менструації і першого ворушіння плода не пам'ятає. При акушерському обстеженні: дно матки — на 24 см вище за лоно,


Читайте также


 • - VII. Задания самостоятельной работы (СРИ).

  1. Тематический план самостоятельной работы интерна по дисциплине «Организация акушерско-гинекологической помощи в ОВП» Номер занятия Тема занятия Форма проведения Продолжительность в часах 1 2 3 4 1 занятие Организация акушерско –... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал, відділення патології вагітних, дитяче відділення. Оснащення: таблиці, скелетований таз, лялька, сантиметрова стрічка, та-зомір, контрольні питання і задачі. Контрольні запитання і завдання 1. Будова жіночого... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення занять: навчальна кімната, пологовий зал, операційна. Оснащення: навчальні таблиці, муляжі, інструменти — перфоратор Фе­номенова і Бло, ножиці Феноменова, кюретка для ексцеребрації, краніокласт Брауна, ножиці Зібольда, декапітаційний гачок Брауна,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення екстрагенітальної патології вагіт­них, пологовий зал, відділення реанімації та інтенсивної терапії, Навчальні кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, набори для венесекції, катетери, інструмен­тарій для інтубації трахеї, апарати для... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, гінекологічне відділення (оглядова, маніпуляційна, операційний блок, музей кафедри, кабінет УЗД). Оснащення: таблиці, муляжі, тренажери, макропрепарати маткової труби; дані лабораторних досліджень; аналізи крові, УЗД,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: палати відділення патології вагітну кабінет функціональної діагностики, пологовий зал, навчальна кімната. Обладнання: таблиці, дані УЗД; проводиться клінічний розбір рагітних або породіль з багатопліддям, за відсутності таких вагітних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, палата патології вагітних, пологовий зал. Оснащення: навчальні таблиці, фантоми, ляльки, тази, слайди. Контрольні запитання та завдання 1. Що таке розгинальне передлежання і вставлення голівки? 2. Які існують ступені... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал. Оснащення: фантом, кістковий таз, лялька, малюнки (скелетована голівка плода, окремі моменти біомеханізму пологів, схематичне зображення різної висоти стояння голівки плода в тазі, схематичні малюнки голівки... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната (з аналізом історії пологів, які ускладнилися слабкістю пологової діяльності), пологовий зал (з діагнос­тикою слабкості пологової діяльності методом кардіотокографії). Ма­теріальне обладнання: історії пологів, роділлі в... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Оснащення: таблиці, муляжі, імунологічні тести на вагітність, інструкція до постановки тесту, рукавички, схемограми, тести базальної температури, кольпоцитограми. Контрольні запитання та завдання 1. Як впливає вагітність на різні системи та їх функції (молочні залози,... [Ознакомиться подробнее.]