взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство VII. Методичне забезпечення
просмотров - 904

Місце проведення заняття: навчальна кімната͵ передпологова палата͵ по­логовий зал, палата патології вагітних, кабінет функціональної діагностики.

Оснащення: фантом, кістковий таз, лялька, тягомір, сантиметрова стрічка таблиці, контрольні запитання, ситуаційні задачі, історії пологів.

Контрольні запитання

1. Методи визначення передбачуваної маси плода.

2. Які розміри плода вказують на те, що плід великий?

3. Причини, що спричинюють розвиток великого плода?

4. Як розвивається вагітність великим плодом?

5. Що таке анатомічно звужений та клінічно вузький таз?

6. Особливості біомеханізму пологів у жінок з рівномірнозвуженим тазом.

7. Які ускладнення можливі під час пологів великим плодом?

8. Які існують методи виявлення клінічної невідповідності між голівкою плода і тазом матері?

9. Які методи розродження роділь великим плодом?

10. Показання та протипоказання до кесаревого розтину роділь з великим плодом?

11. Роль жіночої консультації та стаціонару в профілактиці розвитку ве­ ликого плода й ускладнень вагітності та пологів.

Завдання для самостійної роботи

1. Виміряйте ВДМ та ОЖ у вагітної та визначте масу плода.

2. Виміряйте тазоміром на муляжах (фантом, лялька, таз) розміри таза, плода.

3. Відновіть на фантомі біомеханізм пологів у жінок з рівномірнозвуже­ ним тазом.

4. Проведіть обстеження вагітної за допомогою зовнішніх методів та встановіть діагноз.

5. Складіть план ведення пологів в обстеженої вагітної.

6. Проведіть вимірювання таза, розмірів голівки, ВДМ, ОЖ у вагітної, роділлі, визначте прогноз пологів.

7. Встановіть відповідність голівки плода таза матері шляхом вимірювання розміру Цангемейстера і визначення симптому Вастена (на фантомі).

8. Визначте у роділлі висоту стояння голівки плода й простежте ди­ наміку просування голівки по родовому каналу (на фантомі).

9. Проаналізуйте історію пологів у породіллі з великим плодом.

10. Проконтролюйте правильність вимірів таза і голівки, ВДМ, ОЖ, зроблених вашим товаришем.

Ситуаційні задачі

І. Задачі на вихідний рівень знань

№1. Роділля 32 років. Пологи другі, перші пологи пройшли нормально, дитина масою 4200 ᴦ. ВДМ — 42 см, ОЖ — 120 см. Води відійшли 4 години тому. Перейми потужного характеру, при пальпації нижній сегмент матки гостроболючий. Контракційне кільце на рівні пупка. Симптом Вастена — позитивний. Серцебиття плода ясне, ритмічне, 140 уд/хв. При піхвовому дослідженні відкриття маточного вічка повне. Голівка плода малим сегмен­том у вході в малий таз. Діагноз.Тактика ведення пологів.

№2. Роділлі 25 років, пологи перші. Розміри таза нормальні. Положення плода поздовжнє, передлежать сідниці. Родова діяльність розпочалась 1 год тому. Води не відходили. Передбачувана маса плода 4700 ᴦ. Серцебиття пло­да ясне, ритмічне, 150 уд./хв. Діагноз.Тактика ведення пологів.


Читайте также


 • - VII. Задания самостоятельной работы (СРИ).

  1. Тематический план самостоятельной работы интерна по дисциплине «Организация акушерско-гинекологической помощи в ОВП» Номер занятия Тема занятия Форма проведения Продолжительность в часах 1 2 3 4 1 занятие Организация акушерско –... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал, відділення патології вагітних, дитяче відділення. Оснащення: таблиці, скелетований таз, лялька, сантиметрова стрічка, та-зомір, контрольні питання і задачі. Контрольні запитання і завдання 1. Будова жіночого... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення занять: навчальна кімната, пологовий зал, операційна. Оснащення: навчальні таблиці, муляжі, інструменти — перфоратор Фе­номенова і Бло, ножиці Феноменова, кюретка для ексцеребрації, краніокласт Брауна, ножиці Зібольда, декапітаційний гачок Брауна,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення екстрагенітальної патології вагіт­них, пологовий зал, відділення реанімації та інтенсивної терапії, Навчальні кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, набори для венесекції, катетери, інструмен­тарій для інтубації трахеї, апарати для... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, гінекологічне відділення (оглядова, маніпуляційна, операційний блок, музей кафедри, кабінет УЗД). Оснащення: таблиці, муляжі, тренажери, макропрепарати маткової труби; дані лабораторних досліджень; аналізи крові, УЗД,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: палати відділення патології вагітну кабінет функціональної діагностики, пологовий зал, навчальна кімната. Обладнання: таблиці, дані УЗД; проводиться клінічний розбір рагітних або породіль з багатопліддям, за відсутності таких вагітних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, палата патології вагітних, пологовий зал. Оснащення: навчальні таблиці, фантоми, ляльки, тази, слайди. Контрольні запитання та завдання 1. Що таке розгинальне передлежання і вставлення голівки? 2. Які існують ступені... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал. Оснащення: фантом, кістковий таз, лялька, малюнки (скелетована голівка плода, окремі моменти біомеханізму пологів, схематичне зображення різної висоти стояння голівки плода в тазі, схематичні малюнки голівки... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната (з аналізом історії пологів, які ускладнилися слабкістю пологової діяльності), пологовий зал (з діагнос­тикою слабкості пологової діяльності методом кардіотокографії). Ма­теріальне обладнання: історії пологів, роділлі в... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Оснащення: таблиці, муляжі, імунологічні тести на вагітність, інструкція до постановки тесту, рукавички, схемограми, тести базальної температури, кольпоцитограми. Контрольні запитання та завдання 1. Як впливає вагітність на різні системи та їх функції (молочні залози,... [Ознакомиться подробнее.]