взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство VII. Методичне забезпечення
просмотров - 878

Місце проведення занять: навчальна кімната͵ пологовий блок, палати па­тології вагітних, палати інтенсивної терапії новонароджених, кабінет функціональної діагностики.

Оснащення: історії пологів та історії розвитку новонароджених, кардіотокограми, шкала Апгар, шкала Сільвермана, результати аналізу КЛС, елœектровідсмоктувач, ручне або оральне обладнання для відсмоктування, ла­рингоскоп, набори катетерів, інтубаційних трубок, повітроводів, масок, апа­ратура для проведення ШВЛ (Млада, Віта͵ РДА, Барлог, Амбу та ін.), ре­анімаційний столик з підігріванням, ВеЬіїегт, реанімаційний набір типу АМЕДА, АМБУ, кувези, фантом-манекен для проведення ШВЛ, шприци, мікрокатетери для взяття крові з метою визначення газів та КЛС, ультразву­ковий сканер, телœевізор, відеоплеєр з відеофільмом.

Контрольні запитання

1. Визначення понять "гіпоксія плода", "асфіксія новонародженого", "депресія новонародженого".

2. Причини гіпоксії плода та асфіксії новонародженого.

3. Патогенез гіпоксії плода.

4. Клініка гіпоксії плода.

5. Якими методами діагностики можна визначити наявність гіпоксії плода?

6. Обгрунтуйте та перелічіть заходи щодо лікування гіпоксії плода.

7. Як треба проводити інгаляцію кисню роділлі?

8. Які основні направлення лікування гіпоксії плода?

9. Чому тепер відмовились від таких препаратів, як кордіамін, коразол, лобелін при лікуванні гіпоксичного стану?

10. Коли і як оцінюється стан новонародженого за шкалою Апгар?

11. Коли слід починати відсмоктування наявного в роті та горлі?

12. Послідовність етапів реанімації новонароджених.

13. Якою має бути концентрація кисню під час проведення ШВЛ?

14. Показання для інтубації новонароджених.

15. Які особливості температурного режиму під час реанімації та інтенсивної терапії новонароджених?

16. Коли слід перетиснути пуповину при асфіксії новонародженого?

17. Як довго треба проводити реанімацію новонародженого?

Завдання для позааудиторної роботи

1. Бібліографічний пошук за заданою темою.

2. Переклад іноземних джерел.

3. Зробити реферат за заданою темою.

4. Скласти огляд літератури за темою заняття.

5. Експертна оцінка історії пологів, історії розвитку новонародженого.

6. Складання етапного епікризу.

7. Розробка первинної документації (виписки з історій пологів, історій розвитку новонародженого).

8. Аналіз результатів вивчення архівних матеріалів.

9. Виготовлення таблиць та іншого ілюстративного матеріалу (фото, слайдів, препаратів тощо).

Ситуаційні задачі

№1. Пологи перші, термінові, передчасне злиття навколоплідних вод. Первинна слабкість пологової діяльності, родостимуляція окситоцином (5 ОД). Народився плід чоловічої статі, не дихає, серцебиття — ЗО уд. за хвили­ну, тони серця глухі, фізіологічні рефлекси не викликаються. Шкірні покрови бліді, тонус м'язів млявий. Дайте оцінку стану новонародженого за шкалою Апгар. Які треба провести реанімаційні заходи? Проведіть їх на манекені.


Читайте также


 • - VII. Задания самостоятельной работы (СРИ).

  1. Тематический план самостоятельной работы интерна по дисциплине «Организация акушерско-гинекологической помощи в ОВП» Номер занятия Тема занятия Форма проведения Продолжительность в часах 1 2 3 4 1 занятие Организация акушерско –... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал, відділення патології вагітних, дитяче відділення. Оснащення: таблиці, скелетований таз, лялька, сантиметрова стрічка, та-зомір, контрольні питання і задачі. Контрольні запитання і завдання 1. Будова жіночого... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення занять: навчальна кімната, пологовий зал, операційна. Оснащення: навчальні таблиці, муляжі, інструменти — перфоратор Фе­номенова і Бло, ножиці Феноменова, кюретка для ексцеребрації, краніокласт Брауна, ножиці Зібольда, декапітаційний гачок Брауна,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення екстрагенітальної патології вагіт­них, пологовий зал, відділення реанімації та інтенсивної терапії, Навчальні кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, набори для венесекції, катетери, інструмен­тарій для інтубації трахеї, апарати для... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, гінекологічне відділення (оглядова, маніпуляційна, операційний блок, музей кафедри, кабінет УЗД). Оснащення: таблиці, муляжі, тренажери, макропрепарати маткової труби; дані лабораторних досліджень; аналізи крові, УЗД,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: палати відділення патології вагітну кабінет функціональної діагностики, пологовий зал, навчальна кімната. Обладнання: таблиці, дані УЗД; проводиться клінічний розбір рагітних або породіль з багатопліддям, за відсутності таких вагітних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, палата патології вагітних, пологовий зал. Оснащення: навчальні таблиці, фантоми, ляльки, тази, слайди. Контрольні запитання та завдання 1. Що таке розгинальне передлежання і вставлення голівки? 2. Які існують ступені... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал. Оснащення: фантом, кістковий таз, лялька, малюнки (скелетована голівка плода, окремі моменти біомеханізму пологів, схематичне зображення різної висоти стояння голівки плода в тазі, схематичні малюнки голівки... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната (з аналізом історії пологів, які ускладнилися слабкістю пологової діяльності), пологовий зал (з діагнос­тикою слабкості пологової діяльності методом кардіотокографії). Ма­теріальне обладнання: історії пологів, роділлі в... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Оснащення: таблиці, муляжі, імунологічні тести на вагітність, інструкція до постановки тесту, рукавички, схемограми, тести базальної температури, кольпоцитограми. Контрольні запитання та завдання 1. Як впливає вагітність на різні системи та їх функції (молочні залози,... [Ознакомиться подробнее.]