взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство VII. Методичне забезпечення
просмотров - 897

'Місце проведення заняття: відділення патології вагітних, кабінет ультра­звукової діагностики, пологовий зал, операційна, навчальна кімната.

Обладнання: таблиці, слайди, проектор, системи для інфузії, контрольні запитання, ситуаційні задачі.

Контрольні запитання тазавдання

1. Кровопостачання внутрішніх статевих органів жінки.

2. Нормальне розміщення і прикріплення плаценти.

3. Етіологічні фактори передлежання плаценти.

4. Ступені передлежання плаценти.

5. Перебіг вагітності при передлежанні плаценти.

6. Методи діагностики передлежання плаценти.

7. Тактика лікаря у пологах при центральному передлежанні плаценти.

8. Тактика лікаря у пологах при неповному передлежанні плаценти.

9. Методи профілактики передлежання плаценти.

10. Причини передчасного відшарування нормально розміщеної плацен­ ти.

11. Клінічна картина передчасного відшарування плаценти.

12. Діагностика передчасного відшарування плаценти.

13. Тактика лікаря при передчасному відшаруванні нормально розміщеної плаценти при вагітності та у пологах.

14. Методи профілактики передчасного відшарування нормально розміщеної плаценти.

Ситуаційні задачі для контролю остаточного рівня засвоєння матеріалу

№ 1. Вагітна доставлена у пологовий будинок машиною швидкої допомо­ги. Бліда, пульс — 100 уд. / хв, АТ — 100/60 мм рт. ст. Різкий біль по всьому животі протягом години. Вагітність доношена, 2 тижні тому вагітна перебу­вала в стаціонарі з приводу пізнього гестозу. При обмацуванні матка напру­жена, болісна. Серцебиття плода не вислуховується. Вагінальне дослідження: маточне вічко закрите, кров'янистих виділень нема. Діагноз. Що робити?

№ 2. З початком пологів, на 38-му тижні вагітності, у роділлі з'явилась кровотеча з вагіни. При дослідженні встановлено: шийка матки розкрита на 8 см, з одного боку протягом 1/3 пальпується шорсткувата тканина, з другого

боку — навколоплідний міхур. У роділлі активна пологова діяльність. Діагноз. Що робити?

№3. Вагітній у строці 22 тижні при плановому УЗ-дослідженні діагнос­товане передлежання плаценти. Яка подальша тактика ведення цього випад­ку?

№4. У приймальне відділення пологового будинку швидкою допомогою привезено вагітну жінку у строці 27—28 тижнів із скаргами на яскраві кров'яні виділення із піхви, які з'явилися посœеред повного благополуччя. Із анамнезу: вагітність V, попередні 3 закінчилися медичними абортами та ен­дометритом після останнього аборту. Діагноз. Дифдіагноз. Що робити?

Завдання для самостійної роботи студентів

1. При УЗ-дослідженні встановити локалізацію плаценти.

2. Скласти план нагляду за вагітною при передлежанні плаценти.


Читайте также


 • - VII. Задания самостоятельной работы (СРИ).

  1. Тематический план самостоятельной работы интерна по дисциплине «Организация акушерско-гинекологической помощи в ОВП» Номер занятия Тема занятия Форма проведения Продолжительность в часах 1 2 3 4 1 занятие Организация акушерско –... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал, відділення патології вагітних, дитяче відділення. Оснащення: таблиці, скелетований таз, лялька, сантиметрова стрічка, та-зомір, контрольні питання і задачі. Контрольні запитання і завдання 1. Будова жіночого... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення занять: навчальна кімната, пологовий зал, операційна. Оснащення: навчальні таблиці, муляжі, інструменти — перфоратор Фе­номенова і Бло, ножиці Феноменова, кюретка для ексцеребрації, краніокласт Брауна, ножиці Зібольда, декапітаційний гачок Брауна,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення екстрагенітальної патології вагіт­них, пологовий зал, відділення реанімації та інтенсивної терапії, Навчальні кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, набори для венесекції, катетери, інструмен­тарій для інтубації трахеї, апарати для... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, гінекологічне відділення (оглядова, маніпуляційна, операційний блок, музей кафедри, кабінет УЗД). Оснащення: таблиці, муляжі, тренажери, макропрепарати маткової труби; дані лабораторних досліджень; аналізи крові, УЗД,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: палати відділення патології вагітну кабінет функціональної діагностики, пологовий зал, навчальна кімната. Обладнання: таблиці, дані УЗД; проводиться клінічний розбір рагітних або породіль з багатопліддям, за відсутності таких вагітних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, палата патології вагітних, пологовий зал. Оснащення: навчальні таблиці, фантоми, ляльки, тази, слайди. Контрольні запитання та завдання 1. Що таке розгинальне передлежання і вставлення голівки? 2. Які існують ступені... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал. Оснащення: фантом, кістковий таз, лялька, малюнки (скелетована голівка плода, окремі моменти біомеханізму пологів, схематичне зображення різної висоти стояння голівки плода в тазі, схематичні малюнки голівки... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната (з аналізом історії пологів, які ускладнилися слабкістю пологової діяльності), пологовий зал (з діагнос­тикою слабкості пологової діяльності методом кардіотокографії). Ма­теріальне обладнання: історії пологів, роділлі в... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Оснащення: таблиці, муляжі, імунологічні тести на вагітність, інструкція до постановки тесту, рукавички, схемограми, тести базальної температури, кольпоцитограми. Контрольні запитання та завдання 1. Як впливає вагітність на різні системи та їх функції (молочні залози,... [Ознакомиться подробнее.]