взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство VII» Методичне забезпечення
просмотров - 917

Місце проведення заняття: палата патології вагітних, кабінет функціо­нальної діагностики, пологовий зал, палата новонароджених.

Обладнання: таблиці, слайди, кардіограф, кардіотокограми, апарат ульт­развукової діагностики, амніоскоп, медикаменти, тазовимірювач, сантимет­рова стрічка, історія пологів, історія новонародженого, фантом, лялька.

За згодою пацієнтки, підготувати жінку з переношеною вагітністю для проведення заняття.

Контрольні запитання та завдання

1. Як визначити дату очікуваних пологів?

2. Що таке переношена та пролонгована вагітність?

3. Які причини переношування вагітності?

4. Опишіть етіологію і патогенез переношування вагітності.

5. Методи діагностки переношеної вагітності.

6. Опишіть клінічні симптоми переношуваної та пролонгованої вагітності.

7. Оцінка антенатального ризику для переношуваного плода.

8. Перебіг пологів при переношуванні.

9. Визначення "зрілості" шийки матки.

10. Виділення групи ризику по переношеній вагітності.

11. Ведення групи ризику вагітних по переношуванню.

12. Ведення новонароджених при переношеній вагітності.

Завдання для самостійної роботи студентів

1. Визначити строк вагітності за анамнестичними датами.

2. Оцінити значимість УЗД вагітної в 1-му, П-му, Ш-му триместрах для визначення очікуваної дати пологів.

3. Виміряти окружність живота та висоту стояння дна матки.

4. Оцінити результати амніоскопії.

5. Оцінити стан плода за даними:

а)КТГ;

б) БФПП;

в) доплерометричної оцінки плодового кровотоку з визначенням індексів опору в середній мозковій артерії і аорті (при можливості).

6. Визначити ступінь зрілості шийки матки за даними вагінального дослідження.

7. Зробити висновок про строк вагітності за даними комплексного дослідження.

8. Скласти план ведення вагітності та пологів при переношуванні та при пролонгованій вагітності.

9. Індукція пологів при переношеній вагітності.

10. Визначити наявність або відсутність ознак переношування у новона­ родженого.

11. Оцінка новонародженого на 1 і 5 хв за Апгар.


Читайте также


 • - VII. Задания самостоятельной работы (СРИ).

  1. Тематический план самостоятельной работы интерна по дисциплине «Организация акушерско-гинекологической помощи в ОВП» Номер занятия Тема занятия Форма проведения Продолжительность в часах 1 2 3 4 1 занятие Организация акушерско –... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал, відділення патології вагітних, дитяче відділення. Оснащення: таблиці, скелетований таз, лялька, сантиметрова стрічка, та-зомір, контрольні питання і задачі. Контрольні запитання і завдання 1. Будова жіночого... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення занять: навчальна кімната, пологовий зал, операційна. Оснащення: навчальні таблиці, муляжі, інструменти — перфоратор Фе­номенова і Бло, ножиці Феноменова, кюретка для ексцеребрації, краніокласт Брауна, ножиці Зібольда, декапітаційний гачок Брауна,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення екстрагенітальної патології вагіт­них, пологовий зал, відділення реанімації та інтенсивної терапії, Навчальні кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, набори для венесекції, катетери, інструмен­тарій для інтубації трахеї, апарати для... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, гінекологічне відділення (оглядова, маніпуляційна, операційний блок, музей кафедри, кабінет УЗД). Оснащення: таблиці, муляжі, тренажери, макропрепарати маткової труби; дані лабораторних досліджень; аналізи крові, УЗД,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: палати відділення патології вагітну кабінет функціональної діагностики, пологовий зал, навчальна кімната. Обладнання: таблиці, дані УЗД; проводиться клінічний розбір рагітних або породіль з багатопліддям, за відсутності таких вагітних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, палата патології вагітних, пологовий зал. Оснащення: навчальні таблиці, фантоми, ляльки, тази, слайди. Контрольні запитання та завдання 1. Що таке розгинальне передлежання і вставлення голівки? 2. Які існують ступені... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната, пологовий зал. Оснащення: фантом, кістковий таз, лялька, малюнки (скелетована голівка плода, окремі моменти біомеханізму пологів, схематичне зображення різної висоти стояння голівки плода в тазі, схематичні малюнки голівки... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: навчальна кімната (з аналізом історії пологів, які ускладнилися слабкістю пологової діяльності), пологовий зал (з діагнос­тикою слабкості пологової діяльності методом кардіотокографії). Ма­теріальне обладнання: історії пологів, роділлі в... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VII. Методичне забезпечення

  Оснащення: таблиці, муляжі, імунологічні тести на вагітність, інструкція до постановки тесту, рукавички, схемограми, тести базальної температури, кольпоцитограми. Контрольні запитання та завдання 1. Як впливає вагітність на різні системи та їх функції (молочні залози,... [Ознакомиться подробнее.]