взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Акушерство Акушерський стаціонар
просмотров - 902

Організація роботи акушерського стаціонару з роділлями, вагітними та їхніми родичами багато в чому залежить від пер­соналу, що працює в приймальному відділенні. Акушерка, що працює у цьому відділенні, повинна бути досвідченою, оскіль­ки перед нею стоять важливі фахові завдання, які вона має ви­рішувати інколи за лічені хвилини. Іншим важливим завдан­ням є привітне, уважне ставлення до роділлі. З першої хвилини перебування в пологовому стаціонарі жінка повинна відчува­ти, що вона знаходиться під постійним контролем, тому най­менші відхилення від фізіологічного перебігу пологів будуть негайно виявлені і усунені. Усвідомлення цього знімає зайву емоційну напругу.

Під час пологів роділля повинна бути оточена постійною увагою лікаря та акушерки. Персоналу пологового будинку слід стежити за кожним своїм словом, бо інколи обговорення ре­зультатів обстеження в присутності роділлі може бути сприй­нято жінкою, яка не знає акушерської термінології, неадек­ватно, може викликати страх та негативні емоції. За жодних умов роділля не повинна втрачати контролю над собою, бо це ускладнює роботу персоналу і може спричинити ускладнення під час пологів, якщо жінка не виконує розпоряджень акушер­ки, неправильно тужиться та ін.

У післяпологовому періоді акушерка повинна забезпечити психологічний комфорт матерям і немовлятам, допомагати породіллям у вигодовуванні малят та зціджуванні молока, пам'ятаючи, що процес лактогенезу регулюється корою голов­ного мозку і негативні емоції, сльози можуть загальмувати ви­роблення молока.

Матерів, які втратили дітей у пологах, слід помістити в ок­рему палату, щоб не посилювати їхніх важких переживань виг­лядом породіль, що годують немовлят.