взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Терапия II -А. Задачи СИТУАЦИОННЫЕ по диагностике в
просмотров - 437

Акушерстве и гинœекологии

Задача № 1 А

В отделœение патологии беременных родильного дома поступила больная с преэклампсией тяжелой степени.

Общий анализ крови: Hb – 128 г/л, L – 7,5×109/л, Ht – 42%, тромбоциты 150 тыс. Общий анализ мочи: белок 4г/л, L-3-4. в п/з.

Общий белок крови – 50 г/л.

Креатинин – 300 ммоль/л.

Консультация окулиста: спазм сосудов сетчатки, отек.

1. Оцените результаты лабораторных исследований.

2. Оцените данные осмотра окулиста.

Задача №2

Машиной скорой помощи в родильный дом доставлена беременная с предлежанием плаценты, кровотечением.

Общий анализ крови: Hb – 87 г/л, эритроциты 2,5×1012/л, L – 8,5×109/л, СОЭ – 10 мл/час.

Общий белок крови: 57 г/л.

УЗИ – плацента расположена в нижнем сегменте матки перекрывая внутренний зев.

 1. Оцените результаты лабораторных исследований.
 2. Оцените данные УЗИ.

Задача № 3

В родильное отделœение поступила беременная с преэклампсией тяжелой степени.

Общий анализ крови: эр. 3,9×1012/л, Hb – 125 г/л, L – 7,3×109/л, Ht – 42%, тромбоциты 150×109/л.

Общий анализ мочи: белок 4г/л, L-3-5 в п/з., гиалиновые цилиндры – 2-3 в п/з.

Общий белок крови – 52 г/л.

Креатинин – 300 ммоль/л.

Кардиотокограмма плода (КТГ) – нестрессовый тест положительный. Показатель состояния плода (ПСП) – 2,5.

 1. Оцените результаты лабораторных исследований.
 2. Оцените результаты инструментальных исследований.


Читайте также


 • - II этап - Извлечение плода до уровня нижнего угла лопаток

  8. Продолжить влечение плода горизонтально на себя до рождения плода до нижнего угла лопаток. С этого момента головка плода вступает во вход в таз и прижимает пуповину к костному кольцу. Поэтому дальнейшие манипуляции до рождения головки плода должны занять не более 5... [Ознакомиться подробнее.]


 • - II этап - Отыскивание и захват ножки плода.

  7. Отыскать ножку плода рукой введенной в полость матки коротким или длинным способами. Продвижению руки в полости матки может препятствовать плечико плода (при поперечном положении) или головка (при косом положении плода). При этом необходимо внутренней рукой переместить... [Ознакомиться подробнее.]


 • - II. Навчально-виховні цілі

  Для формування умінь студент повинен знати: 1) організацію спеціалізованої допомоги вагітним з екстрагенітальною патологією: спеціалізовані диспансери (кабінети), підліткові кабінети, дільничні педіатри, терапевти територіальних поліклінік, жіночі кон­ сультації,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - II. Навчально-виховні цілі

  Для формування умінь студент повинен знати: 1) що таке великий (велетенський) плід; 2) основні причини, що викликають розвиток великого плода; 3) основні методи діагностики великого плода; 4) особливості перебігу вагітності та пологів при великому плоді; 5) особливості... [Ознакомиться подробнее.]


 • - II. Навчально-виховні цілі

  Після вивчення теми студент повинен знати: 1) етіологію та патогенез позаматкової вагітності; 2) класифікацію позаматкової вагітності залежно від локалізації; 3) клініку та симптоматику позаматкової вагітності; 4) основні принципи діагностики, диференційну... [Ознакомиться подробнее.]


 • - II. Навчально-виховні цілі

  У результаті проведення заняття студент повинен знати: 1) структуру жіночої консультації. 2) основні завдання роботи жіночої консультації. 3) основні показники роботи жіночої консультації. 4) основні показання для направлення вагітних в стаціонар. 5) основні фактори... [Ознакомиться подробнее.]


 • - II. Навчально-виховні цілі

  В результаті проведення заняття студент повинен знати: 1) класифікацію геморагічного шоку; 2) діагностику геморагічного шоку різного ступеня; 3) основні принципи лікування геморагічного шоку; 4) причини розвитку ДВЗ-синдрому; 5) класифікацію ДВЗ-синдрому за клінічним... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. АНАМНЕЗ

  1. Наследственность. 2. Перенесенные заболевания. 3. Менструальная функция: а) время появления первых менструаций; б) через какое время установилась, если сразу не установилась, то за этот период какой имели тип и характер; в) тип менструаций: по сколько дней длятся, через... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базисні знання

  1. Основні та додаткові розміри таза жінки, розміри доношеного плода. 2. Пальпація матки за методом Леопольда. 3. Вагінальне дослідження, його ціль, можливості, небезпечність. 4. Сучасні інструментальні методи дослідження в акушерстві (УЗД, ФКГ та ін.). 5. Роль... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова жіночого кісткового таза, м'яких тканин пологового каналу, кровопостачання та інервація органів малого тазу. 2. Плід як об'єкт пологів. 3. Фізіологія вагітності та пологів, рівні руху голівки відносно орієнтирів малого таза в динаміці пологів. 4. Біомеханізм... [Ознакомиться подробнее.]