взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Терапия ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАЛЬНОЇ ЕКГ
просмотров - 240

На ЕКГ розрізняють:

ü ізоелœектричну лінію (перо не відхиляєть­ся від свого серединного положення, відсутність потенціалу дії);

ü зубці(відхилення пера від внаслідок виникнення потенціалу дії) – Р, Q, R, S, T, U;

ü сегменти (відрізок ЕКГ між зубцями) – PQ, ST, TU;

ü ін­тервали (включають окремі зубці й сегмен­ти) – P-Q, Q-T, R-R.

Зубець Р – відображає збудження передсердь. Його тривалість становить ≤0,10 с; амплітуда – ≤2,5 мм.

ü завжди позитивний (+) у відведеннях І, II, V3-V6

ü завжди негативний (-) у відведенні AVR

ü може бути (+), (-), (+ -), (- +) у III, AVL, V1, V2

Інтервал PQ – відображає поширення імпульсу через атріовентрикулярний (АV) вузол та шлуночкову провідну систему. Розміщується на ізолінії. Тривалість P-Q становить 0,12-0,20 с.

Зубець Q – початок, деполяризації (збудження) шлуночків: тривалість < 0,04 с; глибина < 1/4 R.

Q – завжди (-), може бути лише один і тільки перед першим зубцем R. Може бути широким і глибоким (або типуQS) в III, AVR, AVL, V1, V2.

Зубець R – основний зубець шлуночкового комплексу. R завжди (+) – це єдиний позитивний зубець шлуночкового комплексу. Висота: 15<R > 5 мм в І, II, III; R<10 мм в AVL, AVF; R<20 мм в V4.

Зубець S – кінцева частина шлуночкового комплексу: тривалість <0,04 с.

S – завжди (-) і розташований після зубця R; відповідно до кількості зубців R, у шлуночковому комплексі може бути декілька зубців S.

Шлуночковий комплекс QRS — деполяризація шлуночків, тривалість <0,09 с.

Зубці шлуночкового комплексу позначають великими літерами, коли їх амп­літуда >5 мм (Q, R, S), і малими, коли <5 мм (q, r, s).

Сегмент ST відображає повільну реполяризацію шлуночків. ST розташовується на ізолінії або вище/нижче неї на 0,5-1,0 мм (у V1-V3 — до 3,0 мм).

Зубець Т – відображає швидку реполяризацію шлуночків. Його амплітуда становить < 1/2 R, негострий.

ü завжди позитивний (+) у відведеннях І, II, V4-V6

ü завжди негативний (-) у відведенні aVR

ü може бути (+) (-) (-+) у ІІІ, V1-V3.

МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

ОСНОВНІ СКАРГИ ТА КЛІНІЧНІ СИМПТОМИ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

Стравохід

Біль за грудниною – при гострих запальних ураженнях слизової стравоходу, опіках; він може іррадіювати в нижню щелœепу, міжлопаткову ділянку.

Дисфагія це розлади акту ковтання. Причиною можуть бути функціональні звуження (рефлекторний спазм м'язів стравоходу) чи органічні (рак, рубець). Органічні звуження розвиваються поступово, функціональні виникають періодично, при проходженні їжі через стравохід.