взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Терапия Характеристика основних дозостворюючих радіонуклідів.
просмотров - 351

Радіонукліди бувають як природного (їх порівняно мало), так і штучного походження. Останніх (для всіх елœементів таблиці Менделєєва) фізики отримали вже понад 2000. Десятки видів подібних активних ядер утворюються під час роботи ядерних дослідних чи енергетичних реакторів.

До найголовніших характеристик радіонуклідів належать:

• кількість Z протонів (заряд ядра), яка й визначає, ізотопом якого хімічного елœементу є цей радіонуклід. Спираючись на дані хімії і знаючи Z, можна багато що сказати про хімічні властивості атомів з радіоактивними ядрами;

• кількість нейтронів N і атомне число А (загальна кількість частинок у радіоактивному ядрі). Ядра з однаковими Z і різними N (їх називають ізотопами) мають різну стійкість;

• види їх випромінювання та енергії частинок;

• час напіврозпаду Г1/2 — кількість років (діб чи й годин), за які половина початкової кількості радіонуклідів розпадається з виділенням іонізуючого випромінювання.

107. Дайте визначення поняттям “Здоровий спосіб життя людини - ”, “Здоровий спосіб життя населœення –

Здоровий спосіб життя людини - спосіб життя окремої людини з метою профілактики хвороб і зміцнення здоров'я. Здоровий спосіб життя з точки зору медиків - це гармонійний режим поєднання роботи та відпочинку, оптимальне харчування, фізична активність, дотримання гігієни, відсутність шкідливих звичок, доброзичливе ставлення до оточуючих і до життя взагалі. Здоровий спосіб життя населœення - це діяльність, найбільш характерна, типова для конкретних соціально-економічних, політичних, екологічних та інших умов, спрямована на збереження і поліпшення, зміцнення здоров'я людей. Здоровий спосіб життя – поведінка людей, яка формується на основі науково обґрунтованих валеологічних і санітарно-гігієнічних рекомендацій, направлених на збереження та зміцнення як індивідуального, так і суспільного здоров’я, забезпечення високого рівня працездатності, досягнення активного довголіття, формування валеологічного світогляду.

108. Назвіть суб’єктивні та об’єктивні методи і засоби здорового способу життя.Суб’єктивні: дотримання особистої гігієни – режиму праці і відпочинку, сну і бадьорості, режиму харчування; регулярне підтримання чистоти тіла; регулярне заняття фізичною культурою, використання методів і засобів загартовування організму; не допускати зловживання шкідливими звичками; рівень культури особистості.

Об’єктивні: 1)матеріальне забезпечення особистості, яке обумовлене рівнем освіти, професійною приналежністю, характером роботи, наявністю і чисельністю сімї, житлові умови; 2) забезпеченість холодним і гарячим водопостачанням у житлі, а для ряду професій – і на виробництві, чи заклади громадського порядку – лазні, сауни, басейни. 3) психологічний мікроклімат у взаєминах з громадськістю, трудовим колективом, у сімї тощо; 4)повноцінність, достатність, збалансованість, різноманітність харчування; 5) відповідність гігієнічним вимогам побутового та виробничого одягу та взуття, індивідуальних засобів захисту на виробництві; 6)відповідність гігієнічним вимогам важкості, інтенсивності, напруженості праці, факторів виробничого середовища.