взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Терапия ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
просмотров - 220

Факультет біології, географії і екології

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ХДУ

Протокол № 1

від «15» вересня 2014 р.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ГЕНЕТИКИ ТА ОСНОВ СЕЛЕКЦІЇ

Кафедра фізіології людини і тварин

Напрям підготовки: “Біологія”

Курс 4

Форма навчання денна, заочна, екстернатна

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою факультету

Протокол № 1

від « 09 » вересня 2014 р.

Херсон – 2014

Програма розроблена:

Лановенко Оленою Геннадіївною, доцентом кафедри біології людини та імунології

Програма розроблена на основі типової міністерської програми 1991 року “Генетика з основами селœекції. Програми педагогічних інститутів для студентів природничих і природничо-географічних факультетів” (Укладачі: Лишенко І.Д., Дегтярьова Н.І., Воловник С.В.).- К.: РНМК, 1991.- 15 с.

Рецензенти:

1. Сидорович М.М., професор кафедри біології людини та імунології

2. Полещук С.В., доцент кафедри корекційної освіти ХДУ

Розглянута на засіданні кафедри фізіології людини і тварин

Протокол № _1__ від “__8_” вересня 2014 р.

Завідувач кафедри _____________ доцент Гасюк О.М.

Схвалена НМР факультету біології, географії і екології

Протокол № ____ від “_____” вересня 2014 р.

Голова НМР факультету___________ доцент Пальчикова Д.С.

Затверджена на засіданні вченої ради факультету

біології, географії і екології

Протокол № __1__ від “_____” вересня 2014 р.

Голова Вченої ради __________ доцент Пилипенко І.О.

НАВЧАЛЬНАПРОГРАМА

З КУРСУ "ГЕНЕТИКА З ОСНОВАМИ СЕЛЕКЦІЇ"