взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Терапия Шифр МКХ-10: D.76.0
просмотров - 309

Гістіоцитоз з клітин Лангерганса(далі ГКЛ)відноситься до проліферативних захворювань, які викликані клональним накопиченням дендрітних клітин Лангерганса, що мають походження з промоноцитів кісткового мозку і відносяться до антиген-презентуючих клітин у механізмі клітинного імунітету. При цьому клітини Лангерганса разом з лімфоцитами, еозінофілами та іншими гістіоцитами утворюють у різноманітних органах і системах типові інфільтрати.

Хвороба має різноманітну клінічну картину і прогноз у залежності від ступеню зацікавленості окремих тканинних систем: шкіри, кісток, лімфатичних вузлів, слизових оболонок, кісткового мозку, легенів, тощо.

За клінічною класифікацією ураження однієї тканинної системи вважається локалізованим, а двох чи більше – мультисистемним захворюванням.

Хворі з локалізованими формами (особливо ураженням шкіри або лімфатичного вузла) мають хороший прогноз і потребують мінімального лікування (стероїдні мазі при ураженні шкіри), або тільки наглядаються з розрахунку на високий рівень спонтанних одужань (ураження лімфатичних вузлів).

Діти з мультисистемним ураженням або з мультифокальним ураженням кісткової системи напроти, мають при відсутності адекватного лікування поганий прогноз (особливо у віці до 2 років), у зв’язку з чим повинні отримувати системну протокольну поліхіміотерапію.

У відповідності до критеріїв, розроблених міжнародним “Гістіцитарним товариством” для ГКЛ визначеним вважається діагноз, який є підтвердженим гістологічно і при цьому імуноцитологічно або імуногістохімічно продемонстровано наявність антигену CD1a на поверхні субстратних клітин, або в них при елœектронній мікроскопії знайдені гранули Бірбека. Приблизним є діагноз, при якому у субстратних клітинах імуноцитологічним методом визначено протеін S-100, або один з наступних маркерів: аденозинтрисфосфатаза (далі АТФ-аза), альфа-Д-маннозидаза, антиген до лектіну арахісу. Патоморфологічний діагноз ГКЛ потребує обов’язкової референції у відповідній лабораторії.

Встановлення клінічного діагнозуз визначенням форми захворювання потребує :

- повного клінічного обстеження з оцінкою найбільш вірогідних місць

можливого ураження (шкіра, слизові, кісткова система, лімфатичні вузли, печінка, селœезінка, легені);

- пункційної та трепанобіопсії кісткового мозку при підтвердженні

мультисистемного захворювання;

- визначення можливих функціональних порушень з боку “органів ризику”, до яких відносяться:

~ кістковий мозок;

~ селœезінка;

~ печінка;

~ легені.

Клінічними критеріями ураження “органів ризику” вважаються:

- для кісткового мозку


Читайте также


 • - Список обучающихся (студенты, интерны, резиденты, магистрантов, PhD докторанты)

  № п/п Ф.И.О. Год обучения Участие в НИР кафедры, университета Юлдашева А.И Резидент 3-го года обучения Совместно с зав.кафедрой Омаровой Г.К и ассистентом кафедры Мухтаровой С.М ведет исследовательскую работу на тему: Частота и этиология... [Ознакомиться подробнее.]


 • - Ass. prof. Zhauticova S. B., Maxutova A. K.“Pathophysiology of cardio-vascular system”// Educational-methodical manual// Karaganda, 2006.- 57.

  · Методы обучения и преподавания: Лекции- проблемные. Практические занятия: решение ситуационных задач по методу TBL, семинар (обсуждение теоретических вопросов по теме занятий, решение ситуационных задач, выполнение тестовых заданий разбор логических вопросов);... [Ознакомиться подробнее.]


 • - Colica media

  I: S: A. colica sinistra – ветвь … +: a. mesenterica inferior I: S: A. iliocolica – ветвь … +: a. mesenterica superior I: S: A. pancreatoduodenalis inferior – ветвь a. … +: mesenterica superior I: S: A. sigmoidea – ветвь a. … +: mesenterica inferior I: S: A. rectalis superior – ветвь a. … +: mesenterica inferior I: S: "Риоланова дуга" это анастомоз между аа. … +: colica... [Ознакомиться подробнее.]


 • - GANGLION SUBMANDIBULARE(SUBLINGUALE)

  ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ВОЛОКНА ПАРАСИМПАТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА СИМПАТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА                         Таблица   Нервы шейного сплетения     Нервы Ход нерва Ветви Область иннервации ... [Ознакомиться подробнее.]


 • - L1: cricoarythenoideus lateralis

  L2: cricoarythenoideus posterior L3: vocalis L4: cricothyroideus L5: thyroepiglottidis R1: суживает голосовую щель R2: расширяет голосовую щель R3: расслабляет голосовые связки R4: напрягает голосовые связки I: S: Art. cricothyroidea относится к ... [Ознакомиться подробнее.]


 • - L1: parotidea

  L2: submandibularis L3: sublingualis L4: lacrimalis R1: серозная R2: смешанная R3: слизистая I: S: Сложная альвеолярная железа – glandula … +: parotidea I: S: Проток околоушной железы открывается против ... верхней челюсти. +:второго моляра V2:Глотка. Пищевод. Желудок.... [Ознакомиться подробнее.]


 • - L2: genus media

  L3: reccurens tibialis posterior R1: femoralis R2: poplitea R3: tibialis anterior R4: tibialis posterior I: S: A. tibialis posterior проходит в canalis … +: crurоpopliteus I: S: A. peronea проходит в canalis … +: musculoperoneus inferior I: S: A. poplitea делится на конечные ветви – aa. … +: tibialis anterior et posterior I: S: A. peronea – ветвь a. … +:... [Ознакомиться подробнее.]


 • - M. brachioradialis, плечелучевая мышца

  Кровоснабжение: a. radialis, a. collateralis radialis (из a. profunda brachii), a. recurrens radialis (из a. radialis). Венозный отток: vv. radiales. Лимфатический отток: lnn. brachiales et cubitales. Иннервация: n. radialis. M. pronator teres, круглый пронатор; m. flexor carpi radialis, лучевой сгибатель запястья; Кровоснабжение: a. brachialis, a. ulnaris, a. radialis. ... [Ознакомиться подробнее.]


 • - M. depressor anguli oris, мышца, опускающая угол рта; m. depressor labii inferioris, мышца, опускающая нижнюю губу; m. mentalis, подбородочная мышца

  Кровоснабжение: a. labialis inferior (из a. facialis), a. mentalis (из a. alveolaris inferior). Венозный отток: v. facialis. Лимфатический отток: lnn. submentales et submandibulares. Иннервация: r. marginalis mandibulae nn. facialis. Жевательные мышцы M. masseter, жевательная мышца Кровоснабжение: a. masseterica (из a. maxillaris), a. transversa faciei (из... [Ознакомиться подробнее.]


 • - M. extensor digitorum, разгибатель пальцев; m. extensor digiti minimi, разгибатель мизинца; m. extensor carpi ulnaris, локтевой разгибатель запястья

  Кровоснабжение: a. interossea posterior (из a. interossea communis). Венозный отток: vv. interosseae posteriores, vv. ulnares. Иннервация: n. radialis. Лимфатический отток:lnn. antebrachii, cubitales et axillares. Глубокий слой мышц M. supinator, супинатор Кровоснабжение: a. recurrens radialis (из a. radialis), a. recurrens interossea (из a. interossea posterior), a.... [Ознакомиться подробнее.]