взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Терапия Шляхи зниження променевого навантаження персоналу та пацієнтів лікувальних закладів.
просмотров - 531

Захист лікаря-рентгенолога забезпечується:

· Про свинцьованим склом, яке закриває флуоресцентний екран;

· Багато смуговим в напуск фартухом із про свинцьованої гуми, який підвішується до екран-знімального пристрою;

· Малою захисною ширмою;

· Використанням при спеціальних дослідженнях засобів індивідуального захисту.

Захист ренгенлаборанта забезпечується розміщенням його робочого місця в окремому суміжному приміщенні, яке називають кімнатою управління (пультовою). Це робоче місце забезпечується вікном з просвинцьованого скла та селœекторним зв’язком з лікарем.

102. Методи збору та знешкодження радіоактивних відходів при роботі з відкритими джерелами іонізуючої радіації. Іммобілізація РВ - переведення РВ в іншу форму шляхом ствердіння, включення в будь-яку матрицю або заключення в герметичну оболонку.

Кондиціонування РВ - операції щодо підготовки РВ для перевезення, зберігання та захоронення. Кондиціонування може здійснюватися шляхом розміщення РВ в контейнер або їх іммобілізації.

Переробка РВ - будь-яка операція, яка змінює характеристики РВ, зокрема попередня обробка та кондиціонування.

Знешкодження газоподібних викидів. Очистку викидів радіоактивного йоду проводять адсорбцією на активованому вугіллі або ізотопним обміном і хімічними методами на імпрегнованому йодидами та активними до йоду сполуками вугілля. Аерозолі з твердими частинками фільтрують на тонковолокнистих або насадочних полімерних, скло- та базальтоволокнистих фільтрах, аерозолі з рідкою фазою вловлюють на скловолокнистих самоочищуючихся фільтрах або абсорбцією розчинами.

Знешкодження рідких РВ. Вибір схеми переробки РРВ обумовлений радіонуклідним та хімічним складом, кількістю РРВ, активністю, необхідним рівнем очистки тощо. Одним із основних методів знешкодження РРВ є метод іонного обміну, який може застосовуватися як за схемою послідовного катіонування і аніонування, так і за схемою очистки на фільтрах змішаної дії зі змішаним шаром іонітів. Стоит отметить, что для очистки РРВ також застосовуються такі мембранні методи, як зворотний осмос, елœектродіаліз та ультрафільтрація.

Для знешкодження РРВ можуть бути застосовані біометоди з використанням природних глин, мулу, планктону; повільна фільтрація через піщані фільтри; фільтрація через біофільтри; обробка в аеротенках. Фінськими вченими запропоновано метод ліквідації РРВ за допомогою бактерій, які використовуються для очистки каналізаційних стоків. Бактерії за короткий час на 99 % розкладають радіоактивні продукти (але невідомо, наскільки радіаційнонебезпечними стають самі мікроорганізми, і як вони знешкоджуються).

Високоефективні результати при переробці РРВ дають термічні методи - дистиляція (отримання кондиційного конденсату), упарювання (концентрування розчинів) та сушка.